Dagtekst maandag 18 april 2022

Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? — 1 Kor. 15:55.

In de eerste eeuw inspireerde God een aantal discipelen van Jezus ertoe over de hemelse hoop te schrijven. Johannes legde uit: ‘We zijn nu kinderen van God, maar wat we zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Wel weten we dat wanneer hij geopenbaard wordt, wij als hij zullen zijn’ (1 Joh. 3:2). Gezalfde christenen weten dus niet hoe het zal zijn als ze met een geestelijk lichaam tot leven in de hemel worden gewekt. Maar de Bijbel geeft ons wel wat informatie. Ze zullen Jehovah zien als ze hun beloning krijgen. Ze zullen bij Christus zijn als hij ‘alle regeringsautoriteit en alle gezag en kracht uitschakelt’ en ook ‘de laatste vijand’, ‘de dood’. Als uiteindelijk alles aan Jezus onderworpen is, zullen hij en zijn mederegeerders zich aan Jehovah onderwerpen (1 Kor. 15:24-28). Wat een climax zal dat zijn! w20.12 8 ¶2

Het is verbazingwekkend om te zien dat degenen die zichzelf presenteren als de klaarwakkere zieners die de diepte en de breedte beweren te kennen van de heilige geheimen van God en die de leiding hebben als zijnde de leraren van de leraren, dat zij terloops even een vers kunnen oplezen en deze vervolgens publiceren terwijl er geen enkele aanwijzing is dat ze de betekenis ervan ook echt begrijpen. Is er dan überhaupt iemand onder de miljoenen Jehovah’s Getuigen geweest die deze dagtekst heeft gelezen en die vervolgens ook de wil heeft opgebracht om even bij deze dagtekst stil te staan om hier nog eens een keertje dieper over na te denken?

Opmerking van de Nederlandse vertaler: In de Engelse versie van de bovenstaande dagtekst wordt het woord “manifest” oftewel ‘manifesteren’ gebruikt in plaats van het woord “geopenbaard” dat in de Nederlandse dagtekst wordt gebruikt. Deze woorden zijn onderling uitwisselbaar.

wanneer hij geopenbaard wordt.” Wat betekent het nou eigenlijk precies om geopenbaard te worden? Is Jezus op dit moment dan al niet in de hemel geopenbaard? Is Jezus dan niet geopenbaard voor het complete hemelse leger vanaf de dag dat hij achter de wolken verdween en het geestenportaal binnenging terwijl de mannen van Galilea toen nog steeds naar de hemel stonden te staren? Wanneer de aartsengel zal optreden tegen Satan en zijn demonen, dan zal hij zich toch zeker wel aan hen hebben geopenbaard, toch?

Dus, wat betekent het dan precies om geopenbaard te zijn? Is Jezus ooit eerder geopenbaard? Jazeker. Overweeg eens een aantal gelegenheden. In Johannes 1:31 zei Johannes de Doper: Ook ik kende hem niet, maar ik kwam in water dopen zodat hij aan Israël bekendgemaakt zou worden.

Opmerking Nederlandse vertaler: In verband met het vers in Johannes 1:31: In de Engelse Nieuwe Wereldvertaling wordt het woord ‘manifest’ gebruikt op de plek waar in de Nederlandse Nieuwe Wereldvertaling het woord “bekendgemaakt” wordt gebruikt.  

Jezus was dus de zoon van een obscure timmerman die in het gebied van Galilea woonde totdat hij door Gods heilige geest werd gezalfd; daarna werd hij aan Israël bekendgemaakt oftewel geopenbaard als zijnde Jehovah’s gezalfde. Hij verrichtte vele, vele wonderen waaruit duidelijk bleek dat hij van God afkomstig was. Na zijn opstanding openbaarde Jezus zich op verschillende manieren tijdens verschillende gelegenheden. Johannes 21:1 informeert ons: Later verscheen Jezus opnieuw aan de discipelen, bij het Meer van Tibe̱rias. Dat gebeurde als volgt.

Opmerking Nederlandse vertaler: In de Engelse Nieuwe Wereldvertaling wordt er in Johannes 21:1 gebruik gemaakt van het woord manifested en manifestation. In de Nederlandse versie wordt het woord “verscheen” gebruikt. In de 2004 versie van de Nieuwe Wereldvertaling staat het weer anders: Na deze dingen vertoonde Jezus zich wederom aan de discipelen bij de zee van Tibe̱rias; maar hij vertoonde zich als volgt:” In alle bovenstaande voorbeelden wordt er in de Engelse versie het woord manifest / manifested gebruikt in tegenstelling tot de Nederlandse vertaling.    

In elk van de bovenstaande voorbeelden m.b.t. het manifesteren was er sprake van interactie tussen Jezus en zijn discipelen. Wat betekent het dan om manifest te zijn? Denk nog eens na over een andere Schriftplaats: Als je een lamp aansteekt, zet je die niet onder een vat of onder een bed, maar je zet de lamp op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt, het licht kan zien. Want alles wat bedekt is, zal openbaar (*manifest) worden, en alles wat zorgvuldig verborgen is, zal bekend worden en aan het licht komen. (Lukas 8:16-17)

Manifest worden betekent geopenbaard worden, oftewel onthuld worden, of bekend gemaakt worden. Vóór de onthulling of openbaring is de betreffende persoon of het betreffende voorwerp dus verborgen oftewel, niet bekend. Is Jezus op dit moment dan verborgen? Jazeker. Zal hij dan voor altijd verborgen zijn of blijven? Nee, dat zeker niet. Als woorden daadwerkelijk iets betekenen, dan betreft de onthulling, ja inderdaad, de openbaring van de Mensenzoon, een buitengewoon fenomeen. Spreekt de Schrift hier dan niet juist over? — Zo zal het ook gaan op de dag waarop de Mensenzoon wordt geopenbaard. (Lukas 17:30)

Dus nu de volgende vraag: Waarom doet het Besturende Lichaam de openbaring van Christus dan af als zijnde een non-gebeurtenis? (Ik heb zelfs recentelijk nog een aantal artikelen geschreven over het onderwerp “de manifestatie van Jezus”, evenals het hoofdstuk getiteld: De Parousia. (Zie ook het artikel: DE SCHITTERING VAN ZIJN KOMST)

Het staat vast dat degenen die beweren de getrouwe en wijze slaaf te zijn, totaal geen begrip hebben van de climactische manifestatie van Jezus Christus. Hoe is dat dan mogelijk? Jehovah legt dit uit: En ook zij dwalen af vanwege de wijn, ze zwalken rond door de drank. Priester en profeet dwalen af vanwege de alcohol, ze zijn in de war door de wijn en door de drank lopen ze waggelend rond. Ze dwalen af door hun visioenen en ze gaan onderuit bij hun oordelen. (Jesaja 28:7)

Tony Morris van het Besturende Lichaam met 1000 dollar aan whisky in zijn karretje

Hoewel de meeste lezers van deze website waarschijnlijk wel weten dat sommige leden van het Besturende Lichaam een voorliefde hebben voor dure flessen whisky van de bovenste plank, toch betreft dat niet het soort alcohol die ervoor zorgt dat ze rondzwalken en waggelen. Het 29ste hoofdstuk van Jesaja, dat in feite een voortzetting is van het 28ste hoofdstuk, spreekt over een heel ander soort bedwelming: Wees verbijsterd en verbaasd, wees blind zodat je niets kunt zien. Ze zijn dronken, maar niet van de wijn, ze zwalken, maar niet door de drank. Want Jehovah heeft een geest van diepe slaap over jullie uitgestort. Hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en hij heeft jullie hoofden, de visionairs, bedekt. (Jesaja 29:9-10)

Het is dan ook interessant dat sterke drank ook wel “spirits” wordt genoemd. Mensen die deze sterkere spirits drinken, kunnen hun remmingen daardoor verliezen en zelfs hun angsten. Ze kunnen daardoor ook te zelfverzekerd worden en zich daardoor ook niet bewust zijn van de dingen die om hen heen gebeuren. Degenen die “profeten” en “priesters” worden genoemd, hebben Gods geest ontvangen. Net zoals bij letterlijke vloeibare spirits heeft het hen vervuld met zelfverzekerdheid ten aanzien van hun positie tegenover God. Ze zijn hun vrees voor God kwijtgeraakt. Bedwelming als gevolg van Gods geest heeft hen slaperig gemaakt waardoor ze niet geïnteresseerd zijn in het nastreven van welke diepere waarheid dan ook. Ze zijn er gewoon tevreden mee om als koningen te regeren vanuit hun riante kasteel in Warwick. Het is dan ook precies zoals Jehovah dit destijds door middel van Jesaja liet optekenen in verband met zijn blinde en dove dienstknechten: Je ziet veel maar je let niet op. Je oren zijn open maar je luistert niet. (Jesaja 42:20)