Dagtekst zaterdag 16 april 2022

Christus is uit de dood opgewekt. — 1 Kor. 15:20.

Door Jezus ‘de eersteling’ te noemen suggereerde Paulus dat daarna anderen tot leven in de hemel zouden worden gewekt. De apostelen en anderen die ‘in eendracht met Christus’ waren zouden Jezus volgen (1 Kor. 15:18). Uiteindelijk zouden ze eenzelfde opstanding als Jezus krijgen. De hemelse opstanding voor degenen die ‘in eendracht met Christus’ waren was nog niet begonnen toen Paulus zijn brief aan de Korinthiërs schreef. Hij wees er juist op dat het in de toekomst zou gebeuren: ‘Ieder op zijn beurt: Christus als eersteling en daarna, tijdens zijn aanwezigheid, zij die bij de Christus horen’ (1 Kor. 15:23; 1 Thess. 4:15, 16). Wij leven nu tijdens de voorspelde ‘aanwezigheid’ van de Christus. De apostelen en andere gezalfde christenen die stierven, moesten tot die aanwezigheid wachten om hun hemelse beloning te krijgen en ‘één met hem [Jezus] te zijn doordat [ze] worden opgewekt zoals hij’ (Rom. 6:5). w20.12 5 ¶12; 6 ¶16-17

stephen lettElke keer dat het Wachttorengenootschap verklaart dat we diep in de tijd van het einde leven en dat de voorspelde parousia van Christus al begonnen zou zijn, lijkt het erop alsof ze daarmee wanhopig proberen om juist zichzelf hiervan te overtuigen. Het moet tegelijkertijd ook een vreselijk zware last zijn om te dragen voor degenen die wellicht beseffen dat het allemaal berust op één grote misleiding. Ik vermoed dan ook dat Bethel op dit moment alleen maar hoopt en bidt dat de grote verdrukking hen op de een of andere manier zal redden en dat ze daardoor niet meer te maken zullen gaan krijgen met de gevolgen van de leugen waarop het Wachttorengenootschap is gefundeerd.

ben je er klaar voorJammer maar helaas voor het Wachttorengenootschap. De grote verdrukking zal er niet voor gaan zorgen dat de leugen niet zal worden ontmaskerd. De harde realiteit zal komen als een grote wervelstorm. Op dit moment beginnen de donkere wolken zich al te verzamelen.

Leven we nu dan al in de tijd van de voorspelde aanwezigheid van Christus? Sta eens stil bij enkele schriftplaatsen die over de parousia spreken. In Jakobus 5:7-8 staat geschreven: Heb dus geduld, broeders, tot de aanwezigheid van de Heer. Denk aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare vrucht van de aarde totdat de vroege regens en de late regens komen. Ook jullie moeten geduld hebben. Houd moed, want de aanwezigheid van de Heer is nabij.

Als het zo zou zijn dat de aanwezigheid van de Heer nu al begonnen is, waarom is het dan nodig om geduldig te blijven wachten totdat het begint? Of is de tijd van het wachten dan al voorbij? Als de Heer namelijk in het jaar 1914 zou zijn gearriveerd, betekent dat dan ook dat hij niet dichterbij zal komen? Dat zou namelijk een hele grote teleurstelling zijn.

In het eerste hoofdstuk van 2 Petrus, herinnerde de apostel de christenen eraan dat hij door middel van het visioen van de transfiguratie ooggetuige was geweest van de parousia. Petrus verklaarde verder dat de transfiguratie diende als een bevestiging van de profetie, zeggende: Daardoor is het profetische woord voor ons nog zekerder geworden, en jullie doen er goed aan je aandacht erop te richten als op een lamp die schijnt in een donkere plaats (totdat de dag aanbreekt en er een dagster opgaat) in je hart. (2 Petrus 1:19)

De apostel vergeleek de aanwezigheid van Christus met de zonsopgang in al zijn glorie. In het geval van de letterlijke zonsopgang zou het licht van de dageraad veel krachtiger zijn dan het licht van een simpele olielamp. De dageraad verdrijft namelijk de duisternis. In de illustratie is het profetische woord als een lamp die op een donkere plaats schijnt. Dus, als de aanwezigheid al begonnen zou zijn, en de zon dus op dit moment al opgekomen zou zijn, waarom is het dan nog langer nodig om aandacht te blijven schenken aan het lamplicht van de profetie?

Ten slotte verklaarde de apostel Johannes, die net zoals Petrus ook een ooggetuige was van de heerlijkheid van Christus op de berg van de transfiguratie, in 1 Johannes 2:28 het volgende: Lieve kinderen, blijf dus in eendracht met hem, zodat we, wanneer hij geopenbaard wordt, vol vertrouwen kunnen zijn en hem bij zijn aanwezigheid niet beschaamd uit de weg hoeven te gaan.

De implicatie is hier dat indien iemand niet beschaamd uit de weg gaat tijdens zijn aanwezigheid, dat ze zullen worden goedgekeurd om het Koninkrijk binnen te gaan. Het zal voor hen op dat moment dan ook niet langer meer nodig zijn om zich in te blijven spannen om in eendracht met hem te blijven, zoals wel het geval was in de periode tijdens zijn afwezigheid. De eendracht zal tijdens zijn aanwezigheid worden voltrokken, maar dan wel op voorwaarde dat ze niet beschaamd uit de weg hoeven te gaan. Bovendien, aangezien de apostel de manifestatie van Jezus verbond aan zijn aanwezigheid, op welke wijze heeft de Mensenzoon zichzelf in de loop van de afgelopen 108 jaar van zijn vermeende aanwezigheid dan gemanifesteerd?

We zijn zo ontzettend gewend geraakt aan de duisternis dat de zonsopgang absoluut een verblindend effect zal hebben, net zoals de lichtflits van een exploderende atoombom! Jazeker, de aanwezigheid van de Heer is nabij gekomen!