Dagtekst vrijdag 15 april 2022

DATUM VAN GEDACHTENISVIERING
Na zonsondergang
vrijdag 15 april

We zullen altijd bij de Heer zijn. — 1 Thess. 4:17.

Gezalfden die in deze tijd sterven worden meteen tot leven in de hemel gewekt. Dat wordt bevestigd door Paulus’ woorden in 1 Korinthiërs 15:51, 52. Na hun opstanding zullen die broeders van Christus grote vreugde ervaren. De Bijbel laat zien welk werk degenen die ‘in een oogwenk’ worden veranderd zullen doen. Jezus zegt tegen ze: ‘Aan wie overwint en mijn daden tot het einde toe navolgt, zal ik autoriteit over de volken geven — hij zal de mensen hoeden met een ijzeren staf en ze zullen als aardewerken kruiken in stukken worden gebroken — zoals ook ik autoriteit van mijn Vader heb gekregen’ (Openb. 2:26, 27). w20.12 12 ¶14-15

Het Wachttorengenootschap maakt de feitelijke bewering dat de eerste opstanding op dit moment al zou zijn begonnen. Ze moeten dat namelijk wel geloven, want als de parousia (Tweede Komst van Christus) al in 1914 zou zijn begonnen, dan zou dit ook automatisch moeten betekenen dat de eerste opstanding al een behoorlijke tijd lang aan de gang is. Echter berust dit niet op waarheid. Jezus is op dit moment namelijk nog helemaal niet teruggekeerd. Zijn Koninkrijk is op dit moment ook nog steeds niet aan de macht. Daarnaast bestaat er ook absoluut niet zoiets als een onzichtbare parousia. Om het nog enigszins beleefd te formuleren: Het betreft allemaal een slim bedacht verzinsel.

In de eerste eeuw waren er een paar mannen die beweerden dat de opstanding al was begonnen. In de Bijbel wordt gerefereerd naar de namen Hymeneüs en Filetus. De apostel Paulus zei dat hun woorden zich als gangreen zouden verspreiden en ook dat: Die mannen van de waarheid zijn afgeweken door te zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden, en ze ondermijnen het geloof van sommigen. (2 Timotheüs 2:18)

Het is duidelijk dat Hymeneüs en Filetus onderwezen dat de hemelse opstanding toen al was begonnen. Deze hemelse opstanding betreft namelijk datgene wat we tegenwoordig kennen als de eerste opstanding. En het vindt ook zonder enige twijfel plaats in het onzichtbare rijk, aangezien degenen die in eendracht met Christus zijn gestorven, als geesten zullen worden opgewekt. Hoe had een christen uit die tijdsperiode dan kunnen weten dat de onzichtbare opstanding toen nog niet was begonnen?

Het is absoluut vermeldenswaardig om op te merken dat de apostel Paulus enkele verzen verderop in dezelfde context verwees naar de duivel die christenen levend vangt in zijn strik.

Denk hier nu nog eens een keertje goed over na. In de oorspronkelijke gemeenten werd de leer dat de opstanding al was begonnen beschouwd als een regelrechte afvallige leer. Over degenen die deze leer geloofden werd gezegd dat ze van de waarheid waren afgeweken en ook dat ze daardoor het geloof van anderen ondermijnden. Wat we tegenwoordig echter moeten constateren, is dat het Wachttorengenootschap ook onderwijst dat de eerste opstanding op dit moment al zou zijn begonnen. Deze leer wordt door het Wachttorengenootschap dan ook beschouwd als een onbetwistbare waarheid waar niet aan mag worden getwijfeld. Sterker nog: feitelijk wordt een ieder die deze leer verwerpt binnen de Wachttoren-organisatie veroordeeld als iemand die van de waarheid is afgeweken en deze personen worden vervolgens keihard uitgesloten, net zoals Hymeneüs en Filetus, die destijds werden uitgesloten omdat zij precies datgene onderwezen wat tegenwoordig de kernleer van het Wachttorengenootschap is geworden! Wat is dit toch een duidelijke tentoonstelling van de macht die de vader van de leugen op Gods volk uitoefent!

Dat moet dan ook ongetwijfeld de reden zijn geweest waarom de apostel Paulus in het volgende vers verklaarde: Toch blijft het stevige fundament van God staan, met dit zegel: ‘Jehovah kent degenen die bij hem horen’ en ‘Laat iedereen die de naam van Jehovah aanroept, zich afkeren van onrechtvaardigheid. (2 Timotheüs 2:19)

Op een bepaald moment in de nabije toekomst zal de Heer Jezus ook daadwerkelijk komen. Zijn parousia zal dan gaan beginnen en daarmee zal dan ook de eerste opstanding pas gaan beginnen. Jehovah kent inderdaad degenen die aan Hem toebehoren. Datzelfde geldt ook voor Christus. Op dat moment zullen degenen die aan Christus toebehoren en die de naam van Jehovah aanroepen, afstand moeten gaan nemen van de Wachttoren-organisatie evenals haar onrechtvaardigheid en vervolgens zullen ze de Wachttoren-organisatie ook daadwerkelijk moeten gaan verlaten.