Dagtekst dinsdag 12 april 2022

Hierdoor is Gods liefde in ons geval duidelijk geworden: God heeft zijn eniggeboren Zoon naar de wereld gestuurd, zodat we door hem leven zouden krijgen. — 1 Joh. 4:9.

Echte liefde moet ondersteund worden door daden. (Vergelijk Jakobus 2:17, 26.) Kijk maar naar het voorbeeld van Jehovah. Hij houdt van ons (1 Joh. 4:19). En hij geeft uiting aan die liefde met de prachtige woorden die in de Bijbel staan (Ps. 25:10; Rom. 8:38, 39). Maar wat ons van zijn liefde overtuigt, is niet alleen wat hij zegt maar ook wat hij doet. Jehovah stond toe dat zijn geliefde Zoon voor ons leed en stierf (Joh. 3:16). Het mag duidelijk zijn: Jehovah houdt echt van ons. Je bewijst dat je van Jehovah en Jezus houdt door ze te gehoorzamen (Joh. 14:15; 1 Joh. 5:3). En Jezus gaf ons het specifieke gebod om van elkaar te houden (Joh. 13:34, 35). Geef niet alleen uiting aan je liefde voor je broeders en zusters door wat je zegt, maar toon je liefde ook door wat je doet (1 Joh. 3:18). w21.01 9 ¶6; 10 ¶8

Jezus martelpaalGod stond inderdaad toe dat zijn geliefde Zoon voor ons leed en stierf, echter zijn dat voor ons nog steeds loutere woorden die in een boek staan geschreven. De meeste mensen geloven toch niet eens dat het echt waar is. Op welke manier heeft God zijn liefde dan nog duidelijker getoond, behalve door het feit dat Hij bijvoorbeeld de zon elke dag weer voor ons laat opkomen?

Welnu, het feit dat we toegang hebben tot het Boek betreft een duidelijke

Johannes Gutenberg was de uitvinder van de drukpers

tentoonstelling van Zijn liefde voor ons. Ongetwijfeld nemen we de beschikbaarheid van de Bijbel aan als iets vanzelfsprekends. De meesten van ons bezitten meer dan slechts één enkele Bijbel. Velen van ons beschikken ook nog over verschillende vertalingen van de Bijbel. Dat was dan ook zeker niet altijd vanzelfsprekend.

Eeuwenlang hebben de bewaarders van de Heilige Schrift het voor de mensen verborgen gehouden. Het was dan ook een lange en harde strijd om de demonische onderdrukking van de Bijbel te kunnen overwinnen. De uitvinding van de drukpers keerde het tij dan ook definitief.

Bij het aanbreken van de moderne tijd ontstond de Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania precies op het juiste moment om de publicatie, verspreiding en het onderwijs van de Bijbel wereldwijd te kunnen uitrollen. De Nieuwe-Wereldvertaling wordt nu inmiddels in meer dan 120 talen uitgegeven en het Wachttorengenootschap publiceert aanvullend ondersteunend materiaal in zelfs meer dan 1000 talen. En uiteraard is het ook nog zo dat het internet en de smartphones de Bijbel nog toegankelijker hebben gemaakt, zelfs op plaatsen in de wereld waar het christendom actief wordt onderdrukt.

Wanneer het begrip van de Bijbelse boodschap essentieel zal zijn om redding te kunnen ontvangen zodra Christus komt om Satans wereld te vernietigen, dan zou een liefdevolle God er natuurlijk ook voor zorgen dat het boek van redding overal beschikbaar is. En dat is het natuurlijk ook. Het bestaan van het Wachttorengenootschap is dus ook een demonstratie geweest van Gods liefde. Het heeft gediend om Gods naam wereldwijd bekend te maken en om een volk voor te bereiden op de volgende fase van Jehovah’s grootse voornemen.

Wat is dan die volgende fase? Ironisch genoeg heeft het Wachttorengenootschap, hoewel het een belangrijke rol heeft gespeeld bij het tot stand brengen van de prediking van het goede nieuws op de hele aarde, zoals Christus had voorzegd, tegelijkertijd ook datgene verborgen en verdraaid wat de Bijbel onthult over de dingen die komen zullen gaan. Daar blijft het echter niet bij. Het Wachttorengenootschap is daarnaast ook nog een bovenmatige positie gaan innemen in de harten van de Jehovah’s Getuigen. En alles wat afbreuk doet aan onze genegenheid voor God, valt onder de noemer afgoderij.

Verbazingwekkend genoeg voorzag Jehovah God deze ontwikkeling al heel lang geleden. Bij monde van Jesaja verklaarde Jehovah ook nog het volgende: Dit volk nadert mij met hun mond en ze eren mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij. Hun ontzag voor mij is gebaseerd op de voorschriften van mensen, die hun zijn aangeleerd. (Jesaja 29:13)

Is het dan niet ontegenzeggelijk waar dat de “zuivere aanbidding” die door Jehovah’s Getuigen wordt beoefend, vrijwel alleen maar draait om het Wachttorengenootschap? Jehovah zelf is daarbij in de periferie geplaatst. Maar hoe zit het dan ten aanzien van Jezus? Behalve tijdens de week van de Gedachtenisviering wordt zelfs Christus maar zelden erkend.

Dus, vanwege Zijn grote liefde voor ons, gaat Jehovah de dingen uiteindelijk rechtzetten. (Eigenlijk zal het Jezus zijn die het gaat uitvoeren) Helaas zal dit dan ook een zeer pijnlijk en verontrustend corrigerend proces zijn. Aangezien de Wachttoren-organisatie het middelpunt is geworden van de “ware aanbidding”, terwijl er eigenlijk alleen maar ruimte hoort te zijn voor Jehovah en Jezus en verder niemand anders, is God daarom ook genoodzaakt om de Wachttoren-organisatie te vernietigen. In het 28ste hoofdstuk van Jesaja gebruikte God een illustratie van primitieve voedselproductietechnieken die de oude Israëlieten gemakkelijk zouden hebben begrepen.

Luister goed naar mijn stem, let op en hoor wat ik te zeggen heb. Ploegt een boer de hele dag voordat hij zaad zaait? Blijft hij de grond losmaken en eggen? Nadat hij het oppervlak geëffend heeft, zaait hij toch komijn en strooit hij zwarte komijn, en zaait hij tarwe, gierst en gerst op hun plek en spelt langs de randen? Want Hij onderwijst hem de juiste manier. Zijn God onderricht hem. Want zwarte komijn wordt niet met een dorsslede geplet en men rolt geen wagenwiel over komijn. Zwarte komijn wordt juist uitgeklopt met een stok en komijn met een staf. Plet iemand koren voor brood? Nee, hij blijft het niet eindeloos dorsen. En hoewel hij het wagenwiel eroverheen rolt met zijn paarden, plet hij het niet. Ook dat komt van Jehovah van de legermachten. Zijn raad is wonderbaarlijk, hij heeft geweldige dingen gedaan. (Jesaja 28:23-29)

Hoogstwaarschijnlijk bent u geen boer. Echter moet het wel duidelijk zijn dat er een meerstappenproces nodig is om het gewenste product te kunnen produceren. Wanneer we onszelf in de illustratie verplaatsen, dan zijn we uit zaad geplant. Het veld was al voorbereid, zoals ik hierboven aangaf – we leven namelijk in een zogenaamde christelijke samenleving en de Bijbel is voor iedereen vrij verkrijgbaar. Het christendom is voor ons geen vreemd concept. Maar hoe instrueert God ons dan verder? Dit zal gebeuren door middel van de juiste mate van pletten en dorsen tijdens de oogstfase. Wanneer daarbij te veel kracht wordt gebruikt dan zouden we vernietigd kunnen worden. (Tenzij die dagen zullen worden verkort…) Door precies de juiste hoeveelheid druk uit te oefenen, kunnen we uiteindelijk ook het soort mensen worden dat God wil dat we worden. Vergeet dan ook niet dat zelfs de getrouwe slaaf een aantal slagen zal ontvangen, naar de mate van zijn dwaling uit onwetendheid. Dienen we ons dan niet over te geven aan deze geseling? Jezus deed dit in ieder geval wel.