Dagtekst donderdag 7 april 2022

Hun legers waren verzameld om oorlog te voeren tegen degene die op het paard zat en tegen zijn leger. — Openb. 19:19.

Het lijkt erop dat de profetieën in Ezechiël 38:10-23, Daniël 2:43-45; 11:44–12:1 en Openbaring 16:13-16, 21 dezelfde dingen beschrijven. In dat geval kunnen we de volgende ontwikkelingen verwachten. Na het begin van de grote verdrukking zullen ‘de koningen van de hele bewoonde aarde’ een coalitie van landen vormen (Openb. 16:13, 14). De Bijbel noemt die coalitie ‘Gog van het land Magog’ (Ezech. 38:2). De coalitie van landen zal een laatste massale aanval op Gods volk inzetten. Johannes zag in een visioen over die tijd enorm grote hagelstenen op Gods vijanden neervallen. Het zou kunnen dat die symbolische hagelstorm een oordeelsboodschap is die hard aankomt, verkondigd door Jehovah’s volk. Mogelijk lokt die boodschap uit dat Gog van Magog Gods volk aanvalt om ze van de aarde weg te vagen (Openb. 16:21). w20.05 15 ¶13-14

Het Wachttorengenootschap heeft een hoop dingen in de gaten met betrekking tot de toekomst. Ironisch genoeg blijkt dat het Wachttorengenootschap datgene wat iets verder weg ligt duidelijker te zien dan datgene wat eerder zal gaan plaatsvinden. Datgene wat in de nabije toekomst moet gebeuren is voor het Wachttorengenootschap het meest wazig – althans voor de organisatorische zieners dan. De oorzaak van hun wazige begrip betreft het werk van Satan. Ze stellen geloof in de leugen van de duivel, namelijk dat Jezus al in het jaar 1914 zou zijn teruggekeerd en ook dat Jezus sinds dat jaar al die tijd al onzichtbaar aanwezig zou zijn geweest. Ze geloven dat we ons momenteel diep in de epische periode bevinden die ook wel bekend staat als de tijd van het einde. Ze geloven het niet alleen, maar ze verdedigen het tegelijkertijd ook alsof het Gods zuivere heilige waarheid betreft.

Jehovah’s Getuigen geloven dat de laatste oogst al heeft plaatsgevonden, dat de engelen tijdens de Eerste Wereldoorlog door Christus zouden zijn uitgezonden en dat deze engelen het onkruid al uit het veld zouden hebben verwijderd en samengebundeld en dat ze het onkruid vervolgens ook al in het vuur zouden hebben geworpen. Deze leer is dan ook net zo absurd als Babylons mythe van het hellevuur en deze overtuiging is dan ook net zo moeilijk om uit de hoofden te krijgen van de ijverige gelovigen in kwestie.

Er zijn daarnaast nog veel andere aspecten omtrent de profetie die door het Wachttorengenootschap uit verband zijn getrokken. Het artikel waaruit de dagtekst van vandaag is ontleend stelt de belangrijke vraag: “Wie is nu ‘de koning van het noorden’?”

Besturend LichaamHet Besturende Lichaam had een aantal jaar geleden ineens een “eureka!” moment en ze waren het er toen unaniem over eens dat Rusland de koning van het noorden is. Deze flits van nieuw licht kwam kort nadat Rusland de Wachttoren-organisatie in de gehele Russische Federatie had geliquideerd. Daarnaast lijkt het erop dat de huidige militaire operatie van Rusland in de Oekraïne om het land te denazificeren, heeft gediend als een bevestiging van hun nieuwe licht, althans in hun eigen belevingswereld dan. Ze geven dan ook toe dat dit de basis vormt voor hun meest recente aanpassing. In alinea vier geeft het Wachttorengenootschap een samenvatting van hun eigen redenering:

Waarom kunnen we zeggen dat Rusland en zijn bondgenoten nu de koning van het noorden zijn? (1) Ze hebben zich laten gelden tegenover Gods volk door de prediking te verbieden en honderdduizenden broeders en zusters te vervolgen. (2) Uit die daden blijkt dat ze Jehovah en zijn volk haten. (3) Ze zijn verwikkeld in een machtsstrijd met de koning van het zuiden, Engeland-Amerika.”

Om te beginnen zijn er überhaupt niet eens “honderdduizenden” Jehovah’s Getuigen in Rusland. Blijkbaar zouden we hier dan moeten aannemen dat omdat ze herhaaldelijk naar “Rusland en haar bondgenoten” hebben verwezen zonder enige verdere poging om een specifieke bondgenoot aan te wijzen, dat ze hier wellicht China mee bedoelen en misschien ook wel Iran. (Eigenlijk is de BRICS een soort alliantie. Het zou dus kunnen zijn dat het Wachttorengenootschap misschien India, Zuid-Afrika en Brazilië beschouwt als bondgenoten van Rusland – echter heb ik daar zo mijn twijfels over. 😉 Wanneer het Wachttorengenootschap namelijk beweert dat er honderdduizenden Jehovah’s Getuigen zouden worden vervolgd, dan impliceren ze daarmee ook dat er vele tienduizenden Jehovah’s Getuigen in die geallieerde landen zouden zijn. Het zou geweldig zijn indien dit ook daadwerkelijk het geval is, maar nogmaals, ik betwijfel dat. Laten we nu in ieder geval eens nader beschouwen wat de Bijbelse profetieën ons leren en laten we deze gebruiken als een corrigerende lens voor de bijziendheid van het Wachttorengenootschap.

Alle Bijbelse profetieën zijn harmonieus met elkaar verweven en zijn complementair (vullen elkaar aan). Net als bij een puzzel passen alle profetische stukjes maar op één manier aan elkaar. Wanneer eventuele vertolkers van Bijbelse profetieën proberen om deze profetieën te beschouwen zonder dat begrip, dan zullen ze niet in staat blijken te zijn om het grotere plaatje te kunnen zien.

Neem nou bijvoorbeeld eens hun tweede aandachtspunt. Zijn het dan enkel maar Rusland en haar bondgenoten die “Jehovah en zijn volk” haten? Wanneer Jehovah’s Getuigen enkel zouden afgaan op de huidige actualiteit, dan zouden zij wellicht geneigd zijn om die vraag volmondig met ‘ja’ te beantwoorden. Hier volgt trouwens nog een grappige anekdote: Een of andere Jehovah’s Getuige plaatste onlangs nog een reactie onder mijn YouTube-video die u onderaan dit artikel kunt terugvinden. Deze Jehovah’s Getuige wees mij terecht omdat ik het Wachttorengenootschap betwistte en deze persoon zei het volgende: “LOL, Deze video is niet goed meegegaan met de tijd. Robert, ik wil je hierbij een klein advies geven… je kunt maar beter beginnen met het herzien van je JG-profetieën… je staat namelijk op het punt om er zelf deel van uit te gaan maken.”

Dit soort opmerkingen is uitermate typerend voor Jehovah’s Getuigen die lijden aan door de Wachttoren-organisatie veroorzaakte bijziendheid. Ze stellen zichzelf voor dat Bijbelprofetie een “JG-profetie” betreft, alsof Bethel een soort van exclusieve rechten of franchise bezit op de interpretatie ervan. De zieners van Bethel verraden echter hun gebrek aan visie, omdat ze altijd beweren dat profetie pas volledig kan worden begrepen nadat ze is vervuld. Ze geven dus met terugwerkende kracht toe dat ze de toekomst niet door de lens van profetie kunnen bezien, behalve wanneer het gaat om iets dat zich volgens hen in het verleden al zou hebben afgespeeld.

Jezus sprak over een heilige plaats die zou worden ontheiligd door een walgelijk ding. Christus adviseerde de lezer om onderscheidingsvermogen te hebben en verwees ons naar de profetie van Daniël. Het achtste hoofdstuk van Daniël onthult de verschijning van een meedogenloos uitziende koning die in de tijd van het einde op het wereldtoneel zal verschijnen. De onderscheidende lezer zal opmerken dat de engel hier sprak over de verwoesting en vertrapping van de heilige plaats —wat precies datgene was waarover Jezus ook al had voorzegd dat er tijdens het besluit zou gaan gebeuren. De engel onthulde verder dat de meedogenloos uitziende koning op een bijzondere manier verwoesting zal aanrichten, en hij zal slagen in alles wat hij onderneemt. Hij zal machtigen ten val brengen, ook het volk dat uit de heiligen bestaat. In zijn sluwheid zal hij bedrog gebruiken om te slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In een tijd van veiligheid zal hij velen ten val brengen. Hij zal zelfs opstaan tegen de Vorst der vorsten, maar hij zal gebroken worden zonder mensenhand. (Daniël 8:24-25)

Oplettende lezers zullen ook nota nemen van het feit dat Daniël 11:36 het volgende over de koning van het noorden zegt: De koning zal doen wat hij wil en hij zal zich verheffen en zich grootmaken boven elke god. Tegen de God der goden zal hij verbijsterende dingen spreken. Hij zal succes hebben totdat de veroordeling tot een eind komt, want wat besloten is moet gebeuren.

Indien de koning van het noorden verbijsterende dingen spreekt tegen God en succesvol zal blijken te zijn totdat de veroordeling tot een eind komt en indien deze meedogenloos uitziende koning daarnaast ook nog bedrog gebruikt om te slagen en hij zelfs zal opstaan tegen de Vorst der vorsten, dan dicteert een waterdichte redenering ook dat de meedogenloos uitziende koning en de laatste manifestatie van de koning van het noorden beiden dezelfde entiteit betreffen.

Het is voor mij dan ook niet nodig om de mensen erop te wijzen wat het Wachttorengenootschap precies onderwijst over de koning die er meedogenloos uitziet. Jehovah’s Getuigen horen dit namelijk heel goed te weten. Het volstaat dan ook te zeggen dat ze ongelijk hebben.

Maar wat betreft hun tweede aandachtspunt, zal de opkomst van de laatste koning, de achtste koning, de kleine hoorn, de meedogenloos uitziende koning, de laatste koning van het noorden degene zijn die het Wachttorengenootschap ten val brengt. Degenen die God en de waarheid haten zullen gedurende een korte periode regeren. Wegens hun overtredingen zal God het toestaan dat de heiligen zullen worden vertrapt totdat ze eindelijk zullen leren dat ze Jehovah dienen te respecteren.