Dagtekst vrijdag 8 april 2022

Als jullie al goede dingen geven aan je kinderen, ook al zijn jullie slecht, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan heilige geest geven aan degenen die hem erom vragen! — Luk. 11:13.

Gods actieve kracht is een geschenk dat we naar waarde moeten schatten. Je kunt je waardering voor de heilige geest vergroten door erover na te denken wat die geest in deze tijd allemaal mogelijk heeft gemaakt. Voordat Jezus naar de hemel opsteeg, zei hij tegen zijn discipelen: ‘Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de heilige geest op jullie komt, en jullie zullen getuigen van mij zijn (…) tot in de meest afgelegen delen van de aarde’ (Hand. 1:8). Met de steun van de heilige geest zijn ruim achtenhalf miljoen aanbidders van Jehovah uit elke hoek van de aarde bijeengebracht. Daarnaast hebben we een geestelijk paradijs omdat Gods geest prachtige eigenschappen in ons voortbrengt, zoals liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtaardigheid en zelfbeheersing. Die eigenschappen vormen bij elkaar ‘de vrucht van de geest’ (Gal. 5:22, 23). Wat is de heilige geest een geweldig geschenk! w20.05 28 ¶10; 29 ¶13

Er was ooit eens een paradijs genaamd Eden. We zouden ons alleen maar kunnen proberen voor te stellen hoe mooi Eden moet zijn geweest. Oorspronkelijk waren er slechts twee mensen in Eden aanwezig. Helaas betrof dat ook meteen de complete bevolking van Eden, omdat Adam en Eva namelijk uit het paradijs van genot werden verdreven. We weten dan ook niet precies hoe lang Adam en Eva daar in gelukzaligheid leefden voordat ze uiteindelijk werden verdreven. Blijkbaar betrof dit een hele korte tijd, aangezien de twee in die periode geen volmaakt nageslacht hadden voortgebracht, zoals God hun oorspronkelijk wel had opgedragen. Eva had net zo goed maar een paar dagen of een paar weken oud kunnen zijn toen de dag aanbrak waarop ze sprak met datgene waarvan ze dacht dat het een pratende slang was.

We zouden daarom ook alleen maar kunnen speculeren over wat er zou zijn gebeurd als Eva niet naar de sluwe slang had geluisterd of als Adam niet naar zijn prachtige vrouw had geluisterd. Indien ze trouw waren geweest aan God, dan had Jehovah deze verraderlijke engel net zo goed ter plekke voor eens en voor altijd kunnen uitschakelen en dan was deze goddeloze wereld er hoogstwaarschijnlijk nooit geweest. Wij zouden er dan trouwens ook niet zijn geweest. Gelukkig stond Jehovah het in al Zijn wijsheid toe dat Adam en Eva en al hun nakomelingen een wereld buiten Eden mochten opbouwen, maar dan wel onder de heerschappij van de vader van de leugen.

Het is echter wel zo dat Jehovah nooit op enig moment de touwtjes niet in handen had. De wereldwijde zondvloed was daar een duidelijke demonstratie van. Na de zondvloed begon God een natie te vormen waaruit de beloofde Messias zou worden geboren, die uiteindelijk de kop van de slang zou gaan vermorzelen. Nadat Jezus tot de dood getrouw was gebleken, werd daarmee ook Satans lot definitief bezegeld. Toch stond God het toe dat de demonen in de tussentijd mochten heersen over het stervende menselijke nageslacht, totdat het moment aanbreekt waarop Christus zal terugkeren en de goddelozen zal verpletteren.

Zelfs tot nu toe heeft Christus het toegestaan dat de Duivel in zijn Koninkrijk aanwezig mocht zijn. Jezus illustreerde dit door middel van zijn verhaal over de tarwe en het onkruid. Het onkruid werd door Satan geplant en Jezus gaf aan dat zowel de tarwe als het onkruid naast elkaar zouden mogen opgroeien, totdat de oogstperiode begint. De oogst betekent het einde van de wereld, ook wel het besluit van het samenstel of het einde van het tijdperk genoemd. Wanneer de oogst begint zal De Mensenzoon zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen alle struikelblokken en iedereen die wetteloos leeft, uit zijn Koninkrijk verzamelen en in de brandende oven gooien. Daar zullen ze jammeren en knarsetanden. In die tijd zullen de rechtvaardigen zo helder als de zon stralen in het Koninkrijk van hun Vader.” (Mattheüs 13:41-43)

Net zoals Jehovah had toegestaan dat een apostel door Satan werd gebruikt om de Zoon van God te verraden, zo heeft ook de Duivel zijn „onkruid”. Gezamenlijk vormen ze de zogenoemde mens van wetteloosheid. Een van hun doelstellingen betreft het ondersteunen van een werk van Satan dat wordt ondersteund door allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen en allerlei onrechtvaardig bedrog teneinde de geroepenen ervan te overtuigen dat het Koninkrijk al is gekomen evenals hen te laten geloven dat ze zich al in het geestelijke paradijs zouden bevinden. In werkelijkheid bestaat het geestelijke paradijs niet eens. Het heeft ook nooit bestaan — behalve dan tijdens de hele korte periode in Eden, nog voordat er een engel tegen God in opstand kwam en deed alsof hij een verlichter was. Echter bleek hij in plaats van een verlichter juist een massamoordenaar te zijn.

Het geestelijk paradijs betreft een toestand welke wordt gekenmerkt door de volledige afwezigheid van goddeloze personen. Deze toestand zal pas worden gerealiseerd nadat de engelen al het onkruid hebben ontworteld en elke ongelovige, slechte persoon de toegang tot dit geestelijke paradijs hebben ontzegd. Pas dan zullen de uitverkorenen het licht van de wereld worden – namelijk de nieuwe wereld.