Dagtekst woensdag 23 maart 2022

Jullie kracht zal liggen in kalmte en vertrouwen. — Jes. 30:15.

De apostelen hadden duidelijke bewijzen dat Jehovah met ze was. Hij had ze de macht gegeven om wonderen te doen (Hand. 5:12-16; 6:8). Wij hebben dat niet gekregen. Maar Jehovah geeft in zijn Woord liefdevol de verzekering dat als je moet lijden ter wille van rechtvaardigheid, hij blij met je is en zijn geest met je is (1 Petr. 3:14; 4:14). Blijf dus niet piekeren over hoe je in de toekomst zult reageren op zware vervolging, maar focus op wat je nu kunt doen om je vertrouwen te versterken in Jehovah’s vermogen om je te steunen en bevrijden. Je moet vertrouwen op Jezus’ belofte: ‘Ik zal jullie woorden van wijsheid geven die al jullie tegenstanders bij elkaar niet kunnen weerstaan of tegenspreken.’ We hebben de garantie: ‘Door te volharden zul je je leven redden’ (Luk. 21:12-19). En vergeet nooit dat Jehovah zijn trouwe aanbidders kan opwekken als ze sterven, want hij slaat de kleinste details van hen in zijn geheugen op. w21.01 4 ¶12

Wanneer het geciteerde vers uit de bovenstaande dagtekst u bekend in de oren klinkt, dan komt dat omdat dit ook het Bijbelse thema was dat precies een maand geleden ook al werd behandeld. En net zoals toen, blijkt ook nu weer dat het Wachttorengenootschap bewust het laatste stukje van het vers heeft weggelaten. Het weggelaten stuk luidt namelijk: “Maar jullie wilden niet.” (kijk zelf maar) Ach ja. Het heeft dan ook geen zin om hier voor de zoveelste keer nogmaals uitgebreid op in te gaan. Ik begin me trouwens zo langzamerhand wel serieus af te vragen of het huidige geestelijke voedsel dat op de juiste tijd moet worden verschaft tegenwoordig door een robot wordt bereid die de gebruikte teksten automatisch oplepelt.

In sommige opzichten heb ik oprecht medelijden met het Besturende Lichaam en hun helpers. Ze hebben de leer van de onzichtbare 1914-parousia namelijk niet zelf verzonnen. Ze hebben de 1914-doctrine geërfd van hun voorgangers en hebben daarmee ook de niet benijdenswaardige taak op zich genomen om deze 1914-doctrine in stand te houden. Het is een feit dat zelfs iemands kwalificatie als ouderling met name wordt beoordeeld aan de hand van hun ijverigheid met betrekking tot het handhaven van alles wat het Wachttorengenootschap onderwijst, met inbegrip van hun complete beleid en al hun regels en bevelen. Degenen die bijvoorbeeld als kringopziener zijn aangesteld, moeten in hart en nieren echte mannen zijn van het Genootschap. (Ik kwam zelf ook ooit in aanmerking om de functie van kringopziener te vervullen.) Tegen de tijd dat een man, na jaren van volle-tijddienst dan eindelijk wordt aangesteld als lid van het Besturende Lichaam, zijn ze tegen die tijd zo goed als geïnstitutionaliseerd en is het hun missie, of beter gezegd, hun gezworen plicht, om het imago van de Wachttoren-organisatie, als zijnde de stralende stad op de berg te allen tijde in stand te houden.

Er worden zo nu en dan weleens wat minimale aanpassingen doorgevoerd, echter betreft het niets wereldschokkends – niets dat ook maar enigszins in de buurt komt van de waarheid omtrent de authentieke Tweede Komst van Christus. Ik kan me geen enkel scenario bedenken waarin het Besturende Lichaam samenkomt om de zaken die ik hen in de loop der jaren heb voorgelegd eens grondig te bespreken, laat staan dat ze uit zichzelf tot de conclusie zouden komen dat ik ook daadwerkelijk de waarheid spreek. Ze zouden het schip nog liever laten zinken dan dat ze daadwerkelijk van koers zouden veranderen. Het zij dan maar zo!

De volgende verklaring uit de bovenstaande dagtekst klopt trouwens wel degelijk: “De apostelen hadden duidelijke bewijzen dat Jehovah met ze was. Hij had ze de macht gegeven om wonderen te doen. Wij hebben dat niet gekregen.

Dat is tegenwoordig inderdaad nog het geval, maar dat zal zeker niet voor altijd zo blijven. De Tweede Komst van Christus betreft namelijk een bijzondere gebeurtenis. Een enorm bijzondere gebeurtenis zelfs. (Stille hint: Jezus keerde niet terug in het jaar 1914) Zie hier dan ook het goud dat het Wachttorengenootschap heeft beschouwd als schuimslakken – De parousia zal namelijk niet onzichtbaar gaan plaatsvinden. Christus zal zichzelf namelijk zichtbaar gaan openbaren aan de uitverkorenen. De openbaring, ook wel bekend als de manifestatie, zal resulteren in de transformatie van de uitverkorenen zodat zij vanaf dat moment zo helder zullen gaan schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader. En nee, dat “schijnen” verwijst dan ook niet naar hun hemelse heerlijkheid, maar heeft veeleer te maken met het feit dat ze Christus van aangezicht tot aangezicht zullen hebben gezien, wat wordt getypeerd door Mozes die op de berg Gods heerlijkheid zag evenals in verband met Petrus, Jacobus en Johannes die de Transfiguratie persoonlijk hebben ervaren.

Zullen de uitverkorenen op dat moment de macht gaan krijgen om wonderen te verrichten? Jazeker, Absoluut! Het 11de hoofdstuk van Openbaring licht voor ons alvast het tipje van de sluier op. In uiterst symbolische taal lezen we daar het volgende: Ik zal mijn twee getuigen 1260 dagen in zakken gekleed laten profeteren.’ Zij worden afgebeeld door de twee olijfbomen en de twee lampenstandaarden en ze staan voor de Heer van de aarde. Als iemand ze kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond dat hun vijanden verteert. Als iemand ze kwaad zou willen doen, moet hij op die manier worden gedood. Ze hebben de autoriteit om de hemel te sluiten zodat er geen regen valt in de tijd waarin ze profeteren. Ook hebben ze de autoriteit om het water in bloed te veranderen en om de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak ze maar willen.” (Openbaring 11:3-6)

Indien de twee getuigen naast de Heer van de aarde staan, zoals het in de voetnootverwijzing naar Zacharia wordt verwoord, dan is automatisch ook het omgekeerde waar: de Heer van de aarde zal dan ook naast hen staan. En dat is dan ook letterlijk wat het Griekse woord “parousia” betekent.

Vóórdat de manifestatie van Christus en de openbaring van de zonen van God zal gaan plaatsvinden, moet God eerst ieders aandacht trekken. Hoe zal Hij dat dan gaan doen? Door de ruiters van de Apocalyps op de aarde los te laten. Dit zijn de brengers van oorlog, hongersnood en pestilentiën. Dan begint de grote verdrukking, gesymboliseerd door de opening van het zesde zegel, wat de ineenstorting van de beschaving zal betekenen. Door middel van goddelijk ingrijpen zullen de dagen van de grote verdrukking worden verkort – anders zouden er namelijk geen overlevenden meer zijn die het kunnen navertellen. Daarna vindt pas de parousia plaats, die zal samenvallen met de definitieve verzegeling van de overgeblevenen. Ten slotte zullen de zonen van God, net zoals toen Jezus voor Pilatus stond, voor de heersers van Satans koninkrijk worden gesleept en dat zal dan ook het moment zijn waarop de volgende woorden van Jezus daadwerkelijk uit zullen gaan komen: “want ik zal jullie woorden van wijsheid geven die al jullie tegenstanders bij elkaar niet kunnen weerstaan of tegenspreken.(Lukas 21:15)