Dagtekst zaterdag 19 maart 2022

Blijf de goede strijd voeren. — 1 Tim. 1:18.

Een goede soldaat is loyaal. Hij zal vechten om op te komen voor iemand van wie hij houdt of iets dat hij belangrijk vindt. Paulus moedigde Timotheüs aan zich te oefenen in toewijding aan God, dat wil zeggen loyale gehechtheid aan God (1 Tim. 4:7). Hoe meer je God liefhebt en aan hem toegewijd bent, hoe groter je verlangen om aan de waarheid vast te houden (1 Tim. 4:8-10; 6:6). Een soldaat moet ook gedisciplineerd zijn om fit te blijven voor de strijd. Timotheüs bleef geestelijk fit doordat hij zich hield aan Paulus’ geïnspireerde advies verkeerde verlangens te ontvluchten, naar goede eigenschappen te streven en met broeders en zusters om te gaan (2 Tim. 2:22). Dat vroeg om zelfdiscipline. Wij hebben zelfdiscipline nodig om de strijd tegen onze vleselijke verlangens te winnen (Rom. 7:21-25). Zelfdiscipline zal je ook helpen te blijven werken aan het uitdoen van de oude persoonlijkheid en het aandoen van de nieuwe (Ef. 4:22, 24). En als je aan het eind van een lange dag moe bent, moet je jezelf er misschien toe dwingen naar de vergadering te gaan (Hebr. 10:24, 25). w20.09 28 ¶9-11

Ik had me eigenlijk voorgenomen om vandaag geen commentaar op de dagtekst schrijven, simpelweg om te voorkomen dat ik wederom aan een dood paard trek voor wat betreft de gaslighting poging van het Wachttorengenootschap, om jezelf ertoe te dwingen om naar de vergadering te gaan, hoewel we vanaf 1 april ook zullen gaan zien of de Jehovah’s Getuigen geneigd en in staat zullen zijn om weer de fysieke vergaderingen bij te wonen; dus wellicht zou dit in retrospect weleens voedsel op het juiste moment kunnen zijn.

De kern van de bovenstaande dagtekst bevat echter wel degelijk wijze raad. We bevinden ons in een geestelijke strijd, niet alleen maar tegen de wereld en de demonen die de wereld voor een groot deel controleren. De werkelijke strijd is namelijk met onszelf. Indien u denkt dat dit niet het geval is, overweeg dan eens de implicaties van datgene wat Jezus tegen zijn discipelen zei in de nacht van zijn arrestatie: Ik zal niet veel meer met jullie praten, want de heerser van de wereld komt eraan, en hij heeft geen vat op mij.” (Johannes 14:30)

Wat bedoelde Jezus daar precies mee te zeggen, toen hij zei dat Satan, de heerser van deze wereld, geen vat op hem heeft? Jezus bedoelde daarmee dat hij geen zelfzuchtige neigingen had waarop de Duivel een beroep kon doen of die hij kon uitbuiten. Bedenk ook eens hoe Jezus reageerde op de woorden van Petrus, toen Petrus Jezus probeerde over te halen om vooral goed voor zichzelf te zijn en om zijn slachtofferschap te ontwijken. Jezus antwoordde met de harde berisping: “Ga achter mij, Satan!” Jehovah wilde niet dat hij de gemakkelijke uitweg nam en Jezus was zich hier ook absoluut van bewust. Datzelfde gold natuurlijk ook voor de Verleider.

Wij kunnen er aan de andere kant niet over opscheppen dat Satan geen vat op ons heeft. In tegenstelling tot Jezus zijn wij allemaal zondig en daarom zijn we ook heel erg kwetsbaar voor Satans vele valstrikken en verleidingen. De enige hoop die wij hebben om niet te worden misleid of onder de invloed van demonische krachten gebracht te worden, is door het woord op te volgen, ja inderdaad, zelfs het advies zoals dat door het Wachttorengenootschap wordt gegeven. Door ons uiterste best te doen om ons zelfdiscipline op te leggen, hebben we de zekerheid dat Christus het niet zal toestaan dat Satan zijn greep op ons krijgt. Echter hangt er tegelijkertijd ook veel van onszelf af. Daarnaast bestaat er ook nog steeds de kwestie omtrent afgoderij welke kan worden gecamoufleerd als zijnde zuivere aanbidding. Echter betreft dat een onderwerp voor een andere dag.

We weten dat iedereen die uit God geboren is geen zonde beoefent, maar degene die uit God geboren is, waakt over hem, en de goddeloze heeft geen vat op hem. Wij weten dat we uit God voortkomen, maar de hele wereld ligt in de macht van de goddeloze. Wij weten dat de Zoon van God is gekomen, en hij heeft ons inzicht gegeven zodat we de kennis kunnen krijgen van de waarachtige. En door zijn Zoon Jezus Christus zijn we in eendracht met de waarachtige. Dit is de ware God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, pas op voor afgoden. (1 Johannes 5:18-21)