Dagtekst dinsdag 15 maart 2022

Laat iedereen zijn eigen daden overdenken zonder zich met anderen te vergelijken. — Gal. 6:4.

Als je Paulus’ raad opvolgt en je eigen daden overdenkt, kom je er misschien achter dat je bepaalde unieke gaven en vaardigheden hebt. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een ouderling geen goede spreker is, maar wel heel goed is in het maken van discipelen. Of dat hij niet zo ordelijk is als sommige andere ouderlingen in zijn gemeente, maar wel bekendstaat als een liefdevolle herder naar wie verkondigers graag toe gaan voor goede Bijbelse raad. Of dat hij een goede reputatie heeft wegens zijn gastvrijheid (Hebr. 13:2, 16). Als je duidelijk ziet wat je eigen pluspunten en talenten zijn, heb je reden om je goed te voelen over wat je voor de gemeente kunt doen. En dan zul je minder snel jaloers zijn op je broeders en zusters met andere talenten. Wat onze plaats in de gemeente ook is, we moeten allemaal het verlangen hebben onze dienst te verbeteren en onze vaardigheden te ontwikkelen. w20.08 23-24 ¶16-18

Wat als iemand de gave heeft om de betekenis van Bijbelse profetieën te kunnen onderscheiden? En wat als deze persoon geen deel uitmaakt van de binnenste cirkel van het Besturende Lichaam en hun helpers? Zal zijn gave en zijn boodschap dan door anderen worden erkend en geaccepteerd, ook al ligt deze niet in lijn met het dogma van de organisatie? Of zal zijn boodschap juist worden genegeerd en wordt hij als een afvallige tegenstander bestempeld? Dat zou dan ook absoluut een beproeving zijn, en dan niet alleen voor degene die begiftigd is met interpretatie, maar nog veel meer voor degenen die worden beschouwd als de steunpilaren der waarheid.

De apostel Paulus spoorde de Thessalonicenzen aan om “profetieën niet met verachting te behandelen”. Het is mij overigens opgevallen dat dit vers enigszins is gewijzigd ten opzichte van de 2004-uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling. In de 2004-uitgave staat namelijk: Behandelt profetische uitspraken niet met verachting. In ieder geval voegt de verwijzing in de marge wat kleur toe door te zeggen: “Een geïnspireerde boodschap van God. (Zie Woordenlijst, ‘Profetie’.) Profetieën: goddelijk geïnspireerde boodschappen met verachting behandelen, betekent ze als waardeloos beschouwen, het negeren ervan en het minachtend afwijzen ervan.’

In de loop van de afgelopen kwart eeuw heb ik veel geschreven, wellicht zelfs wel te veel. Maar als de boodschap die ik heb geprobeerd over te brengen in een enkele alinea zou kunnen worden samengevat, laat mij het dan als volgt formuleren:

Het Wachttorengenootschap heeft een essentieel doel gediend bij het volbrengen van het werk van Christus om het goede nieuws over de hele aarde te laten prediken. Het heeft ook gediend om de laatsten onder de uitverkorenen bijeen te verzamelen. Volgens de profetie zal de manifestatie van Christus en de dag van Jehovah echter niet beginnen tenzij eerst de geloofsafval zal plaatsvinden. De geloofsafval oftewel afvalligheid zal afkomstig zijn van de zogenaamde tempelklasse; dat wil zeggen, vanuit gezalfde christenen; Of zoals een Hebreeuwse profeet het ooit verklaarde: vanuit degenen die zich misdragen tegen het verbond. In de aanloop naar deze geloofsafval waarschuwde Paulus van tevoren dat Jehovah een werk van Satan zou toestaan die door middel van een mens van wetteloosheid in gang zou worden gezet. Volgens de geïnspireerde apostel zal het satanische plan worden gemanifesteerd door middel van geïnspireerde uitspraken en boodschappen en openbare aankondigingen, evenals gedrukte publicaties die met apostolische autoriteit geschreven lijken te zijn en die allemaal verkondigen dat de parousia al zou zijn begonnen en dat de dag van Jehovah al zou zijn aangebroken, wat natuurlijk de centrale leerstelling was van de Bijbelonderzoekers zelfs al vóór de eerste publicatie van het Wachttorengenootschap. Daartoe heeft het werk van Satan geleid tot een valse parousia en de creatie van een valse tijd van het einde, dat wordt ondersteund door elk krachtig werk en leugenachtig teken en elk onrechtvaardig bedrog om daarmee de vervulling van vrijwel alle profetie ten onrechte te kunnen koppelen aan het jaar 1914. Ondertussen komt de realiteit steeds dichterbij terwijl de natiën druk bezig zijn met het treffen van voorbereidingen op datgene wat velen de volgende wereldoorlog noemen. Voedseltekorten en wereldwijde pestilentiën zitten ingebakken in de aanstormende ineenstorting.

Ik geef toe dat het een vrij lange paragraaf is geworden, echter lukt het mij niet om het nog compacter te formuleren. Ik denk dan ook dat ik niet begaafd ben met een vorm van beknoptheid. Maar wacht eens eventjes, ik weet het! Het kan allemaal nog korter worden geformuleerd. Wat dacht u dan van deze formulering? — Christus is in nog geen enkel opzicht gekomen, maar hij komt spoedig op een uur waarop u het niet verwacht!