In een poging om relevant te blijven, lijkt het Wachttorengenootschap, om profijt te halen uit de huidige actualiteiten, zichzelf te hebben toegewijd aan het publiceren van beknopte artikeltjes op de hoofdpagina van JW.org. Deze week hebben ze zich gericht op de meer dan een miljoen vluchtelingen die de Oekraïne ontvluchten. Ze hebben er zelfs voor gekozen om de Bijbelse aansporing “Blijf Waakzaam!” te gebruiken als inleiding voor hun artikel.

Ik kan me trouwens niet herinneren dat het Wachttorengenootschap eerder ook veel aandacht besteedde aan de miljoenen vluchtelingen die nog maar kort geleden Europa en Amerika zijn binnengestroomd tijdens de afgelopen 10-15 jaar waarin de Verenigde Staten samen met de landen van de NAVO verschillende natiën compleet hebben verwoest zoals bijvoorbeeld Afghanistan, Irak, Libië, Jemen en Syrië. Waarschijnlijk kwam dit omdat er in die betreffende landen maar weinig Jehovah’s Getuigen wonen, en omdat deze landen worden gedomineerd door de Islam. In een van aandachtspuntjes waarin de oorzaken van vluchtelingencrises worden opgesomd, schrijft het Wachttorengenootschap het volgende in het artikel:

  • Behalve de problemen waar de mens al eeuwenlang mee kampt, leven we nu in een tijd waarover in de Bijbel is voorspeld: ‘In de laatste dagen zullen zware tijden aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn’ (2 Timotheüs 3:1). Bovendien zouden die dagen worden gekenmerkt door oorlogen, natuurrampen, voedseltekorten en epidemieën: gebeurtenissen waardoor mensen moeten vluchten (Lukas 21:10, 11).

Ik ben redelijk bekend met de Bijbel en ik ben in de hele Bijbel zelf nog nooit ergens iets tegengekomen waarin wordt gezegd dat natuurrampen een onderdeel zouden uitmaken van het teken van Christus. Jezus zei namelijk alleen maar dat er grote aardbevingen zouden zijn. Dat is het. Waarom zegt het Wachttorengenootschap niet gewoon dat er aardbevingen zullen zijn? Het Wachttorengenootschap impliceert door dit te zeggen namelijk dat tornado’s, orkanen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, droogte en wat al niet meer, ook in de Bijbelse profetie werden voorspeld als onderdeel van het teken van Christus. Ik weet niet waarom ik verbaasd zou moeten zijn over de manier waarop het Wachttorengenootschap zichzelf de vrijheid toe-eigent om zomaar dingen erbij te verzinnen die niet in de Schrift staan geschreven. Ik vermoed dat ik simpelweg teleurgesteld ben in het feit dat Jehovah’s Getuigen dit soort meuk massaal doorslikken als zoete koek zonder vervolgens te moeten kokhalzen.

Het is bijna lachwekkend om te zien dat het Wachttorengenootschap de woorden van Christus citeert die duidelijk verklaren dat er oorlogen, voedseltekorten en pestilentiën zullen zijn, terwijl het Wachttorengenootschap het tegelijkertijd laat lijken alsof al deze zaken op dit moment al in vervulling aan het gaan zijn, ook al leeft de overgrote meerderheid van de mensen op deze aarde op dit moment nog steeds onaangedaan en onbezorgd in relatieve rust en vrede.

Dezelfde zieners van Bethel die u aansporen om vooral waakzaam te blijven, lijken zichzelf helemaal niet bewust te zijn van de aankomende storm die zich op dit moment aan het ontwikkelen is. Wellicht kiezen ze er dan ook bewust voor om alle geruchten te negeren over een aankomende Derde Wereldoorlog, de zich ontwikkelende hyperinflatoire ineenstorting van de dollar, de diverse biowapenlaboratoria in de Oekraïne die worden gefinancierd door Amerikaanse belastingbetalers, evenals een dreigende wereldwijde hongersnood. Wellicht zouden ze, zodra de eerste kernwapens worden gelanceerd, eens een beknopt artikeltje kunnen publiceren getiteld: “Nucleaire oorlog, wat zal dit voor u betekenen?”