Dagtekst zaterdag 12 maart 2022

Hierdoor zal iedereen weten dat jullie mijn discipelen zijn: als jullie liefde voor elkaar hebben. — Joh. 13:35.

We moeten allemaal liefde tonen, want liefde is kenmerkend voor ware christenen. Maar we hebben ook ‘nauwkeurige kennis en volledig inzicht’ nodig (Fil. 1:9). Anders kunnen we beïnvloed worden ‘door elke wind van leringen afkomstig van mensen’, onder wie afvalligen (Ef. 4:14). Toen veel discipelen in de eerste eeuw Jezus niet meer wilden volgen, gaf Petrus uiting aan zijn vaste overtuiging dat Jezus ‘woorden van eeuwig leven’ had (Joh. 6:67, 68). Ook al begreep Petrus die woorden toen niet tot in detail, hij bleef loyaal omdat hij de waarheid over Christus had begrepen. Ook jij kunt vast overtuigd zijn van wat de Bijbel leert. Blijf die overtuiging versterken. Dan kun je anderen helpen een sterk geloof op te bouwen en zal je eigen geloof standhouden, wat er ook gebeurt (2 Joh. 1, 2). w20.07 8 ¶2; 13 ¶18

Wellicht had het commentaar uit deze bovenstaande dagtekst beter kunnen eindigen met de bekende uitdrukking uit Openbaring 2:29: Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.” Zou het zo kunnen zijn dat er iemand binnen Bethel aanwezig is die een idee heeft van wat er binnenkort gaat gebeuren -en dan in het bijzonder met betrekking tot de dingen waarover ik al vele jaren heb geschreven en gesproken?

Waarom dan deze verwijzing naar de discipelen die overdonderd waren en die struikelden en zich vervolgens afkeerden van het volgen van Jezus omdat hij hun had verteld dat ze zijn vlees moesten eten en zijn bloed moesten drinken, wat in contrast staat tot Petrus, die, hoewel hij ook niet begreep wat Jezus precies bedoelde, tegelijkertijd wel wist dat Jezus de Zoon van God was en dat hij belangrijke dingen te zeggen had over het eeuwige leven?

Wat is er dan zo moeilijk aan om de boodschap van het Wachttorengenootschap te kunnen begrijpen? Het antwoord daarop is vrij eenvoudig. Er is namelijk sprake van een enorm struikelblok dat zich weldra zal gaan aandienen. Het betreft dan ook niet enkel het feit dat de hele 1914-doctrine van geen kant deugt. Alles wat daar namelijk mee te maken heeft klopt niet. We hebben het hier dan ook over heel veel aanverwante zaken.

Ik heb het dan ook niet over iemand als ik die een aantal zielen zou kunnen overtuigen die zich bevinden aan de rand van het spectrum. Het Wachttorengenootschap staat op het punt geconfronteerd te worden met een enorm geloofwaardigheidsprobleem dat op een gegeven moment ook voor iedereen duidelijk zal zijn. Dit zal erin resulteren dat het geloof van velen aan het wankelen zal worden gebracht, met inbegrip van het leiderschap van het Wachttorengenootschap. Ik heb het hier dan over een wereldoorlog, voedseltekorten en pestilentiën, vergezeld van hier en daar nog een aantal grote aardbevingen – kortom, het authentieke teken van Christus dat aangeeft dat het begin van het einde is begonnen. Ja inderdaad…de authentieke terugkomst van Jezus Christus!

Toegegeven, het klopt inderdaad dat de jongleurs vooralsnog hun ballen in de lucht hebben weten te houden om zodoende de onvermijdelijke ineenstorting tijdelijk uit te stellen. Zo werd het verhaal omtrent het Coronavirus bijvoorbeeld verkocht als zijnde een voortzetting van de besmetting die al in het jaar 1918 begon en beter bekend staat als de Spaanse griep. De recente Russische invasie van Oekraïne wordt daarnaast verpakt als zijnde een voortzetting van de oorlog die al in het jaar 1914 begon, waarbij ze als extra bonus profijt hebben kunnen trekken ten aanzien van hun meest recente speculatie over de identiteit van de koning van het noorden om daarmee hun geloofwaardigheid voor de buitenwereld een beetje mee op te krikken.

Echter zullen ze straks niet in staat blijken te zijn om de komende Tsunami te kunnen verklaren. Deze zal namelijk simpelweg te overweldigend zijn. Het is waar dat Jezus in Johannes 13:35 verklaarde dat “hierdoor iedereen zal weten dat jullie mijn discipelen zijn: als jullie liefde voor elkaar hebben.”, maar Christus heeft daarnaast ook nog in Mattheüs 24:12 voorspeld dat de liefde van velen dan zal bekoelen en dat broeders elkaar dan zullen haten en verraden. En dat allemaal omdat hun eigen afgod hen misleidde.