Nederlandse vertaling e-Watchman Youtube video

“De kleine hoorn”


Hallo beste toehoorders,

Vandaag zal ik het in deze Youtube video gaan hebben over de covid-19 pandemie…*stilte*

Nee…, dat was een grapje natuurlijk. Ik kan op Youtube vanwege hun censuurbeleid namelijk helemaal niet vrijuit spreken over het onderwerp covid-19 zonder te worden gecensureerd. Trouwens, die hele covid-19 pandemie is inmiddels toch allang weer voorbij?

Is het u trouwens ook opgevallen hoe de hele covid-crisis op handige wijze heeft plaatsgemaakt voor weer een hele nieuwe crisis, toen overduidelijk was gebleken dat de machthebbers hun hand hadden overspeeld en toen bleek dat het hele covid narratief steeds meer in elkaar begon te storten?

En toen was daar dus ineens uit het niets weer een nieuwe crisis die zich vanuit de Oekraïne aandiende. Nu zou Rusland dus ineens de dreiging ambiëren om de hele wereld op te blazen. Dat is een hot topic dat momenteel rondgaat in ieders gedachten. Wellicht ook wel de angst voor een Derde Wereldoorlog.

Mijn persoonlijke interesse is vooral gefocust op het perspectief, gezien vanuit de Bijbelse profetieën. Ik heb na vele jaren als Jehovah’s Getuige al het materiaal van het Wachttorengenootschap evenals al hun profetische interpretaties uitvoerig bestudeerd. Profetieën die gaan over bijvoorbeeld het wilde beest uit Openbaringen, de koningen van het noorden en het zuiden enz.

Een aantal jaren geleden had het Besturende Lichaam tijdens hun jaarlijkse vergadering ineens een eureka-moment. Het Besturende Lichaam verklaarde namelijk dat zij, na veel gebeden te hebben en na zorgvuldige meditatie zich toen ineens begonnen te realiseren dat Rusland de koning van het noorden is. Deze uitspraak van het Besturende Lichaam kwam ineens als een donderslag bij heldere hemel, na een 20-jaar lange periode waarin het Wachttorengenootschap al die tijd stond te verkondigen dat zij helemaal geen idee hadden wie nou de koning van het noorden is en ook dat het voor de Jehovah’s Getuigen maar beter is om daar maar helemaal niet over te speculeren.

Persoonlijk denk ik dat het feit dat de Russische regering alle activiteiten van de organisatie van Jehovah’s Getuigen in Rusland heeft verboden daar ook zeker wel iets mee te maken heeft. Nu we dus hebben gezien dat Rusland de Oekraïne is binnengevallen, lijkt het er dus op dat dit voorval ertoe heeft geleid dat het Wachttorengenootschap dit beschouwt als een bevestiging van hun eigen overtuiging, namelijk dat Rusland de koning van het noorden is. Het Besturende Lichaam heeft dit voorval dus ook aangegrepen om zichzelf als profeten te verheffen. Ze proberen hiermee zichzelf in ieder geval naar buiten toe te profileren als bekwame uitleggers van de profetie.

Ik heb in het verleden al verschillende malen video’s gepubliceerd die gaan over de interpretatie van het Wachttorengenootschap over de koning van het noorden. Ik zal dit daarom in deze video ook niet allemaal gaan herhalen. Deze video’s zijn voor iedereen terug te bekijken via mijn eigen Youtube kanaal. Ik wil echter wel beklemtonen dat ik een uitermate grote interesse heb in de huidige ontwikkelingen die plaatsvinden op het wereldtoneel omdat deze gebeurtenissen verband houden met de koning van het noorden.

Toen ik namelijk voor het eerst mijzelf begon te verdiepen in het bestuderen van de Bijbelse profetieën, waarbij ik eigenlijk zou moeten zeggen “her-verdiepen” in datgene wat het Wachttorengenootschap mij tot dusver had geleerd met betrekking tot de vermeende vervulling van deze Bijbelse profetieën, toen luidde de titel van een van de eerste artikelen die ik circa 20 jaar geleden had geschreven en gepubliceerd op de website e-watchman.com: “DE SPAANSE ARMADA OF DE DERDE WERELDOORLOG?”

Boek van Daniel kleine hoornDe achterliggende reden voor de titel van dat artikel was vanwege de profetie uit het 7de hoofdstuk van het Bijbelboek Daniël. U herinnert zich waarschijnlijk wel de droom die Daniël had over een reeks beesten die verschillende wereldmachten vertegenwoordigen. Met name het vierde beest was bijzonder angstaanjagend. Dit vierde beest had 10 hoorns. En er gebeurde iets vreemds. Een kleine hoorn begon op te komen vanuit het midden van de 10, waardoor het een 11de hoorn werd. Deze hoorn bleef maar doorgroeien waardoor het er uiteindelijk voor zorgde dat 3 andere hoorns los kwamen en werden uitgerukt. Men zou dus kunnen stellen dat we een situatie zullen krijgen van een 8-hoornig beest waarvan die ene hoorn steeds groter en groter zal groeien en groter zal worden dan de overige hoorns.

De reden waarom dit interessant is voor christenen is omdat in het visioen de ‘Oude van Dagen’ zal komen en dat de boeken van het oordeel geopend zullen worden waarop Hij het beestachtige systeem zal oordelen en Hij vervolgens het Koninkrijk zal geven aan iemand die is als een Mensenzoon, waarbij zal blijken dat hiermee Jezus wordt bedoeld.

Daarnaast zijn er ook nog diegenen op aarde die ‘de heiligen’ worden genoemd. Het beest zal oorlog tegen hen voeren en hij zal hen overwinnen. Echter, zodra Jehovah zijn oordeel zal uitspreken ten gunste van deze heiligen, dan zal vervolgens blijken dat zij de overwinning zullen behalen.

Het Wachttorengenootschap leert dat deze kleine opgroeiende hoorn het Britse rijk was. Dat klinkt ook aannemelijk. Er is dan ook geen enkel ander koninkrijk geweest dat net als het Britse rijk heeft geheerst over een vierde deel van het aardoppervlak evenals over ongeveer een kwart van de wereldbevolking. En uiteraard is het aan de andere kant ook zo dat veruit de meeste mensen veronderstellen dat het Britse rijk tegenwoordig niet eens meer bestaat.

Maar wat betreft de 3 hoorns, claimt het Wachttorengenootschap dat dit gebeurde in het jaar 1588 als ik mij niet vergis. Dat was dan ook de periode waarin koning Philip van Spanje een armada eropuit stuurde welke ook wel bekend stond als ‘de Spaanse Armada’. Deze bestond uit ongeveer 130 galjoenen, oftewel grote zeilboten met kanonnen aan boord. Het was zijn bedoeling om daarmee Engeland binnen te vallen omdat koning Henry Engeland destijds had bekeerd van het katholicisme naar het protestantisme. Hij richtte toen ook de Anglicaanse Kerk op terwijl hij tegelijkertijd de katholieke kerk het land had uitgeschopt. Koning Philip wilde dan ook het katholicisme weer in Engeland herstellen. Koning Philip stuurde daarom dus zijn armada richting de Engelse wateren om oorlog te gaan voeren. De Engelsen kwamen daarop in actie door tegen hen te strijden in hun kleinere maar veel wendbaardere schepen, waardoor ze de veel grotere Spaanse oorlogsschepen te snel af waren. De Engelsen lieten ook nog kleine in brand gestoken schepen op hen afvaren waardoor de zeilen van de Spaanse oorlogsschepen vlam vatten.

Ondanks dat alles valt er toch niet echt te zeggen dat dit gold als een enorme overwinning voor de Engelse marine. Het weer heeft wel enorm in het voordeel gewerkt van de Engelsen. Het bleek dat de windrichting draaide waardoor de Spaanse armada niet vast wilde blijven zitten in de buurt van het Europese continent, waardoor ze vervolgens besloten om verder noordwaarts te varen totdat ze ongeveer in de buurt kwamen van Schotland en Ierland. Uiteindelijk bleek dat ze daar nog veel meer last kregen van stormwinden. Hierdoor werd ongeveer een derde deel van hun hele vloot tot zinken gebracht.

Daarmee kwam er ook meteen een einde aan hun plannen om Engeland binnen te vallen evenals aan hun plannen om Engeland weer terug te geven aan het Vaticaan.

Desalniettemin ligt hier dan ook het probleem: Spanje was simpel gezegd één enkel koninkrijk. Eén enkele hoorn zogezegd. Volgens het Wachttorengenootschap zouden de andere 2 ontwortelde horens Nederland en Frankrijk symboliseren. Engeland heeft inderdaad strijd gevoerd met deze beide koninkrijken, maar dan wel met die kanttekening dat dit heeft plaatsgevonden over een periode van maar liefst 200 jaar. Hun laatste zeeslag bij Trafalgar hadden ze bijvoorbeeld gewonnen. Deze slag werd gewonnen door Lord Nelson, waaraan we tegenwoordig nog worden herinnerd door het grote monument dat ter ere van hem werd opgericht op ‘Trafalgar Square’ in Londen.

Deze interpretatie van het Wachttorengenootschap slaat dan ook helemaal nergens op omdat de kleine hoorn opkomt en ervoor zorgt dat de andere 3 horens allemaal op vrijwel hetzelfde moment worden uitgerukt. Daarnaast zien we tegelijkertijd ook dat het Wachttorengenootschap beweert dat de ontworteling van deze horens ontzettend langzaam zou hebben plaatsgevonden verspreid over een periode van ongeveer 300 jaar. Dat is dan ook alles behalve logisch. De kern van de profetieën draait namelijk allemaal om de opkomst van Gods Koninkrijk en de oorlog die wordt gevoerd tegen de heiligen.

Uiteraard heeft het Wachttorengenootschap ook hier een verklaring voor klaarliggen. Hun verklaring ligt namelijk ook in het verre verleden. Volgens het Wachttorengenootschap zou het namelijk allemaal zijn vervuld toen er op een bepaald moment 8 Bijbelstudenten werden gearresteerd en gevangen werden gezet op beschuldiging van opruiing tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze 8 Bijbelstudenten zaten een aantal maandjes in de gevangenis waarna ze weer werden vrijgelaten en daar bleef het dan ook bij.

Welnu, het blijft daar in werkelijkheid helemaal niet bij. Deze interpretatie van het Wachttorengenootschap is namelijk compleet kunstmatig in elkaar geflanst. Men zou daarop kunnen antwoorden: “Nou en? Wat dan nog?”

Nou…Ik geloof namelijk dat wij op dit moment ooggetuige zijn van het in vervulling gaan van deze profetie. Welke profetie? De profetie van deze kleine hoorn die aan het opkomen is. Zijn de andere 3 horens op dit moment dan al uitgerukt? Het antwoord op die vraag luidt: Nee! Echter geloof ik wel dat het begin van dit proces op dit moment al ruimschoots is begonnen. En Rusland speelt wel een rol in het geheel, maar niet de rol die u wellicht zou denken dat het speelt. Probeert u die gedachte eens vast te houden.

Laten we nu eerst eens wat dieper in deze profetie gaan duiken. Daniël was namelijk zeer gefascineerd door deze droom en hij wilde meer te weten komen over dit vierde beest terwijl hij opzoek was naar antwoorden. Er werd het volgende over opgetekend in Daniël 7:19:

“Toen wilde ik meer weten over het vierde beest, dat verschilde van alle andere. Het was bijzonder afschrikwekkend, met ijzeren tanden en koperen klauwen.”

We weten dat het hier gaat om het Romeinse rijk. Dit rijk bestond in de periode van het zogenaamde Heilige Romeinse Rijk. Het Britse rijk erfde zijn mantel door zijn rivalen binnen het continent te verslaan. Echter was dit niet de vervulling van de profetie.

We zijn nu dus inmiddels aanbeland in de fase waarin het beest met de 10 horens bezig is met het verpletteren van de wereld. Het door Anglo-Amerika gedomineerde beest is dus degene die bezig is met het verpletteren van de wereld en doet dit op verschillende manieren. Oorlog is namelijk bij lange na niet de enige manier om natiën te verpletteren. Landen of natiën kunnen namelijk ook economisch worden verpletterd door hen in bittere armoede te storten door hen geldleningen te verstrekken via de Wereldbank en het IMF waarna vervolgens hun valuta dusdanig wordt gemanipuleerd waarop hun schulden vervolgens afbetaald dienen te worden in Amerikaanse dollars, maar omdat hun binnenlandse valuta is gemanipuleerd kunnen ze vervolgens weer niet aan dollars komen…En zo gaat het hele spelletje in zijn werk teneinde de natiën van deze wereld te verpletteren waardoor wordt voorkomen dat deze natiën zichzelf verder kunnen ontwikkelen en om te voorkomen dat ze zichzelf vrij kunnen vechten van de grip die dit beest op hen heeft.

We lazen net in Daniël 7:19 dat Daniël meer te weten wilde komen over deze 3 horens die zouden worden uitgerukt. Over de opkomende hoorn wordt geschreven dat “deze hoorn ogen had en een mond vol grootspraak en die er groter uitzag dan de andere.” Verder lezen we in vers 21: “Terwijl ik toekeek, voerde die hoorn oorlog tegen de heiligen. Hij had de overhand totdat de Oude van Dagen kwam”.

In het 13de hoofdstuk van Openbaring lezen we over het 7-koppige beest. Dat beest betreft een samenstelling van al de andere beesten die Daniël zag, alle vier de beesten. Openbaringen heeft het over 6 beesten omdat in de dagen van Daniël twee van deze beesten al waren opgekomen en ook alweer ten onder waren gegaan, namelijk Egypte en Assyrië. Daniël vervolgde dus vanaf Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Rome. Het Romeinse rijk wordt uitgedrukt door het Anglo-Amerikaanse rijk.

Hoe dan ook, in het  13de hoofdstuk van Openbaring lezen we dus dat van het 7-koppige beest er 1 van zijn koppen een dodelijke klap krijgt. Met andere woorden: Dit beest houdt dan op te bestaan en gaat dood. Deze dodelijke klap is dan ook catastrofaal voor het beest. Echter komt het beest daarna op wonderbaarlijke wijze weer tot leven. En wanneer het beest weer tot leven zal komen zal het een mond gegeven worden waarmee het arrogante woorden zal spreken, evenals grote godslasteringen tegen God. Dat is dan ook precies hetzelfde wat er ook wordt beschreven in het 7de hoofdstuk van het boek Daniël, waarin wordt gesproken over een kleine opkomende hoorn met ogen als dat van een mens, evenals een mond waarmee hij woorden zal spreken tegen de Allerhoogste en het zal oorlog voeren tegen de heiligen van de Allerhoogste.

Zelfs het Wachttorengenootschap herkent hier de parallel tussen deze 2 verschillende profetieën. Volgens het Wachttorengenootschap zou dit allemaal hebben plaatsgevonden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze veronderstellen namelijk dat het Anglo-Amerikaanse beest destijds een dodelijke wond had opgelopen. Het Wachttorengenootschap blijft deze nonsens maar verkondigen terwijl iedereen die op basisschoolniveau geschiedenisles heeft gevolgd heel goed weet dat de Engelsen en de Amerikanen juist als overwinnaars uit de Eerste Wereldoorlog waren gekomen. Er klopt dan ook helemaal geen bal van die interpretatie.

We realiseren onszelf nu dus ook dat deze 2 profetieën met elkaar zijn verbonden. Het gaat dan om verschillende momentopnamen van dezelfde gebeurtenis. Het ligt dan ook voor de hand dat het Anglo-Amerikaanse rijk niets heeft meegemaakt dat ook maar enigszins in de buurt komt van een dodelijke klap. Het betreft namelijk nog steeds een gebeurtenis die nog steeds niet heeft plaatsgevonden maar die wel steeds dichterbij komt. Hoe staat het ook alweer in Daniël opgetekend? “Het schrift staat op de muren geschreven”.      

Er zijn dan ook een hoop mensen die het gevoel hebben dat er iets staat te gebeuren zoals een op handen zijnde economische ineenstorting of een oorlog of iets dergelijks. Echter leert de Bijbel ons wel precies wat er gebeurt en vooral wat er zal gaan gebeuren. Wanneer we deze profetieën dus leren begrijpen dan stelt ons dat in staat om met enige autoriteit te spreken in plaats van dat we genoodzaakt zijn om er alleen maar over te speculeren.        

Er bestaat daarnaast ook nog een ander component dat hierop betrekking heeft en ik zou daarom ook graag hoofdstuk 11 van het boek Daniël met u willen openslaan. Het elfde hoofdstuk van Daniël gaat dan ook over de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Houd hierbij in gedachten dat het Wachttorengenootschap evenals alle Jehovah’s Getuigen geloven dat Rusland de koning van het noorden is. Sommigen van hen zijn zelfs opgewonden door deze gedachte waarbij ze denken dat Rusland op dit moment bezig is om Europa over te nemen. We beginnen met lezen vanaf vers 36, waar Daniël dus spreekt over de koning van het noorden.

Er staat: “De koning zal doen wat hij wil en hij zal zich verheffen en zich grootmaken boven elke god. Tegen de God der goden zal hij verbijsterende dingen spreken. Hij zal succes hebben totdat de veroordeling tot een eind komt, want wat besloten is moet gebeuren.”

Is het u opgevallen wat we net hebben gelezen? Hij zal zich verheffen en zich grootmaken boven elke god en hij zal verbijsterende dingen spreken tegen Jehovah God zelf, de God der goden.

Het is interessant om op te merken dat toen Daniël in het tweede hoofdstuk aan Nebukadnezar uitlegde wat hij had gedroomd, dat Nebukadnezar tegen Daniël zei: “Jullie God is echt God der goden, Heer der koningen en Onthuller van geheimen, en daardoor kon jij dit geheim onthullen.”

Tegelijkertijd lezen we ook in Daniël hoofdstuk 11 dat de koning van het noorden verbijsterende dingen en godslasteringen spreekt tegen de God der goden. Is dat niet ook precies hetzelfde wat de kleine hoorn doet? Er wordt aan die kleine hoorn namelijk een mond gegeven waarmee hij deze verbijsterende godslasteringen spreekt. Precies hetzelfde als in het 13de hoofdstuk van Openbaring dus. Het betreffen verschillende momentopnames die dezelfde gebeurtenis uitbeelden.

Hoe zouden we dit dan kunnen samenvatten wanneer we ons gezonde verstand gebruiken?

De kleine opkomende hoorn, de koning van het noorden tijdens deze laatste manifestatie evenals het wilde beest waarvan zijn kop een dodelijke kopwond oploopt en die ook weer op wonderbaarlijke wijze tot leven zal komen betreffen alle 3 exact dezelfde entiteit. En Jehovah zal het dan ook toestaan dat deze entiteit zijn voorbestemde positie zal mogen bekleden en dat hij in alle openbaarheid mag gaan strijden tegen Hem.  

We kunnen dus ook met zekerheid vaststellen dat we tot op heden nog absoluut niet hebben gehoord of gezien dat deze verbijsterende godslasteringen werden uitgesproken. Echter zal dit op een gegeven moment wel gaan gebeuren. En de mensheid zal hierdoor geschokt worden. Uiteraard zal Jehovah daarna gerechtigd zijn om voor eens en voor altijd af te rekenen met het beest, wat dan ook het hele punt is waar het hier om draait. Het zal zijn zoals staat opgetekend in Daniël 11:45: De koning van het noorden “zal volledig aan zijn eind komen en niemand zal hem te hulp komen.” Michaël zal namelijk met hem afrekenen.

Welnu, U zult waarschijnlijk weleens hebben gehoord van deze zogenaamde “Great Reset”. U zult waarschijnlijk ook weten dat dit plan voor deze Great Reset op dit moment nog steeds niet voltooid is. De Great Reset kan namelijk niet eerder worden gerealiseerd totdat de huidige wereldorde niet meer bestaat. De afgelopen covid-19 pandemie betrof de eerste golf. We weten inmiddels ook dat deze pandemie door de overheid en door de media zwaar een bepaalde richting op werd geduwd. Effectieve medicijnen werden bijvoorbeeld onderdrukt en ziekenhuizen kregen enorme bonussen uitgekeerd. Ziekenhuizen kregen bijvoorbeeld in Amerika 17.000 dollar meer uitgekeerd per patiënt indien deze patiënt werd gediagnostiseerd en behandeld voor covid. Ziekenhuizen hadden dus een incentive om zoveel mogelijk mensen te registreren als covid-patiënt. Ook mensen die in het ziekenhuis terecht kwamen met een gebroken arm kregen bij binnenkomst direct een stok in hun neus geduwd om vervolgens de patiënt positief te testen op covid, waardoor ziekenhuizen volgens het algemene covid-protocol een behandeling aan de patiënt konden opdringen met middelen die meer kwaad doen dan goed. Denk hierbij aan middelen zoals midazolam en remdesivir. Wanneer zo’n patiënt vervolgens overlijdt als gevolg van deze behandelingen dan kan het ziekenhuis vervolgens weer een extra covid-dode registreren voor nog meer bonussen.

Echter ligt die fase nu inmiddels achter ons en we zijn nu inmiddels ook weer een nieuwe fase ingerold. Ik weet niet of mensen gewoon te druk zijn met andere dingen of dat ze te weinig tijd hebben….of dat mensen simpelweg te lui zijn om alternatieve nieuwsmedia te lezen…waardoor ze alles maar als zoete koek accepteren wat het mainstream nieuws tegen ze zegt…ik zou niet weten wat daarvan de oorzaak is…Deze mensen zouden inmiddels toch wel een keertje door moeten krijgen dat ze al die tijd tegen ons hebben gelogen over covid? Is dat dan nog steeds niet duidelijk? Hebben deze mensen dan nog steeds niet door dat de Big-Tech bedrijven keihard hun best doen om alle meningen en nieuwsberichten te censureren die een tegengeluid verkondigen? Dat is namelijk precies de manier waarop het beest zijn ding doet.        

Uitbreiding van de NAVO richting de Russische grens

We zouden ons trouwens ook bewust moeten zijn van het feit dat Rusland het westen al heel erg lang heeft gewaarschuwd. Na de ineenstorting van de voormalige Sovjet-Unie had de NAVO eigenlijk gewoon ontbonden moeten worden. Het Warschaupact werd namelijk ook ontbonden. Destijds hadden de toenmalige machthebbers ook de garantie gegeven aan de Russische leiders dat zij zich geen centimeter meer richting het oosten zouden gaan verplaatsen om nog dichterbij de Russische grens te komen, wat dus opgevat zou kunnen worden als een bedreiging voor Rusland. Helaas kregen de toenmalige Russische machthebbers deze garanties niet zwart-op-wit en nu zien we dus dat het westen ineens begint te ontkennen dat deze afspraken überhaupt ooit gemaakt zijn.

De NAVO heeft een aantal jaren geleden verschillende raketlanceerinstallaties opgezet in Roemenië en Polen, wat de Russen uiteraard niet echt konden waarderen. De NAVO beweerde dat deze raketinstallaties alleen maar bedoeld waren voor defensieve doeleinden. Echter weet iedereen met een beetje verstand van dit soort materieel dat een raketlanceerinstallatie met een simpele druk op de knop kan worden getransformeerd van een defensief wapen naar een offensief wapen waardoor het vervolgens in staat is om een nucleaire raket op Moskou af te vuren en tot ontploffing brengen binnen slechts 3 tot 5 minuten na lancering.

Natuurlijk is dat onacceptabel voor de Russen. Echter heeft nog niemand daar tot nu toe iets aan gedaan. Daarnaast werd er ook nog een coup gepleegd in de Oekraïne. En gedurende de afgelopen 6 tot 8 maanden werden er enorme hoeveelheden wapens en munitie de Oekraïne binnengehaald. We weten ook dat er Amerikaanse CIA adviseurs en militaire trainers zijn ingezet om nazi-sympathisanten binnen de Oekraïne training te geven. Gedurende de afgelopen jaren hebben deze milities de burgers van de afgescheiden deelrepublieken aangevallen in de regio Donbass.

Onlangs is ook bekend geworden dat er door de Russen een Oekraïense leger-laptop in beslag is genomen waarop bewijzen zijn gevonden waaruit blijkt dat het Oekraïense leger inclusief de nazi-sympathisanten die in datzelfde leger zitten, de orders hebben gekregen om het betreffende gebied aan te vallen.

Het Westen heeft deze crisis dus uitgelokt en Poetin heeft talloze keren geprobeerd om met de NAVO te onderhandelen voor veiligheidsgaranties. De NAVO heeft de verzoeken om veiligheidsgaranties simpelweg van tafel geveegd waardoor de spanningen alleen nog maar verder zijn opgelopen. Het valt te vergelijken met 2 kerels op straat waarbij 1 van de 2 een duw geeft aan de ander. De man die wordt geduwd vraagt aan de agressor waarom hij hem geduwd heeft. Vervolgens duwt de agressieve man hem daarna nog een keer, waarop de geduwde man boos begint te worden en tegen de agressieve man schreeuwt dat hij daarmee moet kappen met de waarschuwing dat als hij hem nog een keer duwt, dat hij hem dan een klap in zijn gezicht zal geven. Na deze waarschuwing duwt de man hem voor de derde keer, waarop de man van zich afbijt en hem een klap verkoopt.

Wie is hier nu het gevecht begonnen? Mensen beginnen te schreeuwen dat de man die de klap gaf de schuldige is en het gevecht is begonnen. De man die de klap gaf valt natuurlijk te vergelijken met Poetin. Poetin is hier namelijk de grote boosdoener die begonnen is met vechten. Wat mensen vergeten, is het feit dat ze juist wilden dat Poetin dit zou gaan doen zodat ze een excuus hebben voor wat ze daarna van plan zijn te doen.

Het is namelijk al aan de gang. Is het u opgevallen dat de benzineprijzen en gasprijzen inmiddels zijn gestegen tot recordhoogte? Deze prijsinflatie was namelijk al ruimschoots bezig voordat de zaken in de Oekraïne begonnen te escaleren. Nu zien we dus dat Poetin de schuld krijgt van alles. Poetin is de grote boeman. De regeringen van het westen zeggen doodleuk tegen hun burgers dat wanneer zij merken dat ze nu 2 keer zoveel geld kwijt zijn aan hun energiekosten, dat dit niet hun schuld is, maar de schuld van Rusland.

We weten dat de inflatie al ruim daarvoor begonnen is, ondanks het feit dat de bankiers, de Federal Reserve en de Verenigde Staten bleven beweren dat de inflatie slechts van tijdelijke aard zou zijn en dat de inflatie over enkele maanden weer zou zijn verdwenen. Dit bleken dus allemaal leugens te zijn. Ze werden dus gedwongen om enorme bedragen geld bij te drukken en in de economie te pompen om het financiële systeem daarmee kunstmatig overeind te houden en om een economische ineenstorting te voorkomen. Zodra deze megalomane geldcreatie stopt dan dondert ook het hele kaartenhuis in mekaar. Mocht de Federal Reserve de 0% rente maar een klein beetje verhogen dan stort alles ook al in.

 De machthebbers hebben de chaos die is ontstaan als gevolg van de oorlog gewoon nodig voor de uitvoering van hun vervolgplannen. En trouwens: De Oekraïne en Rusland staan bekend als de graanschuren van de wereld. We hebben gezien dat alle export van graan inmiddels is stilgelegd. Ook Hongarije heeft hetzelfde afgekondigd. Op dit moment lezen we al alarmerende berichten dat dit zal leiden tot een enorme hongersnood. Zou dit dan ook het uiteindelijke doel kunnen zijn?

Vandaag heeft Rusland ook nog eens bekend gemaakt dat ze stoppen met het leveren van kunstmest aan ‘onvriendelijke landen’. Rusland zal de schuld uiteraard wel weer krijgen voor deze aankomende voedseltekorten. Laten we trouwens ook niet vergeten dat gedurende de afgelopen 3 a 4 jaar de mensen die achter de schermen hebben gewerkt aan de uitvoering van de Great Reset, waaronder bijvoorbeeld de Britse Prins Charles, die een groot voorstander is van de New Green Deal, heeft verkondigd dat de hele planeet af moet van fossiele brandstoffen om zodoende de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zelfs tractoren die het land omploegen zouden een belasting zijn voor het klimaat. Prins Charles is toen in samenwerking met alle grootste banken ter wereld tot een overeenkomst gekomen om alle financiering stop te zetten richting industrieën die teveel broeikasgassen zouden uitstoten.

Hierdoor wordt dus alle financiering stopgezet voor de producenten van kunstmest omdat er bij de productie van kunstmest veel sprake is van uitstoot van broeikasgassen, en ook de productie van petroleum / benzine moet nog verder worden ingeperkt. En dit alles was allang gaande voordat de Oekraïne werd binnengevallen. Echter hebben ze dankzij Poetin en de Oekraïne nu een zondebok gevonden voor al deze ellende. Het hele proces is nu alleen nog maar verder in een stroomversnelling gekomen vanwege de sancties tegen Rusland en tegelijkertijd ook door de vergelding door Rusland wat het hele proces nog meer versnelt.

Het gaat hier dus om een opzettelijke ineenstorting van het hele wereldwijde financiële monetaire systeem. En ze hopen dat ze in staat zullen zijn om Rusland economisch te vernietigen evenals als China omdat de alliantie tussen Rusland en China de laatste tijd veel sterker is geworden. We hebben het hier namelijk over een militaire alsmede een economische alliantie die Rusland en China met elkaar hebben. Deze alliantie vormt namelijk een serieuze bedreiging voor de macht van de City of London en Wall Street.  

En dat is dus de reden waarom ze hebben besloten om een oorlog te beginnen en dus ook waarom ze Rusland aan het provoceren zijn. Het betreft hier namelijk geen Russische operatie die we hier zien. Deze kleine hoorn is op dit moment aan het opkomen en ik ben daar ook absoluut zeker van. Deze kleine hoorn wordt steeds groter en groter.

Wie zijn dan die 3 hoorns die zullen worden uitgerukt? Persoonlijk gok ik dat het de volgende landen zijn: De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. Ze zijn alle drie permanent lid van de VN-veiligheidsraad, en zijn alle drie ook nog eens kernmachten. De grootste nucleaire machten zijn Rusland en China. Ik heb daar volgens mij 10 jaar geleden ook al eens een video over gemaakt.

Maar goed, ik denk dat ik het hier voor nu maar bij laat. Dank u voor het lezen / kijken.