Dagtekst maandag 7 maart 2022

Wie volhardt tot het einde zal worden gered. — Matth. 24:13.

De hardlopers in een langeafstandswedstrijd concentreren zich op de weg direct voor zich, zodat ze niet struikelen. Als ze vallen, staan ze weer op om verder te lopen. Waardoor ze precies zijn gestruikeld, houdt ze niet echt bezig. Hun focus ligt bij de finish en de prijs die ze hopen te winnen. In onze race struikelen we misschien best wel vaak. We zeggen en doen verkeerde dingen. Of andere lopers maken een fout die ons pijn doet. Dat hoeft ons niet te verrassen. We zijn allemaal onvolmaakt en lopen allemaal op dezelfde smalle weg naar het leven. Dus we zullen vast weleens tegen elkaar ‘opbotsen’, waardoor iemand ‘een reden heeft om over een ander te klagen’ (Kol. 3:13). Maar focus niet op wie of wat je liet struikelen, focus op de prijs en ga verder. Als je weigert weer op te staan omdat je verbitterd en boos bent, haal je de finish niet en loop je de prijs mis. Bovendien is de kans dan groot dat je een struikelblok wordt voor anderen die op de smalle weg naar het leven proberen te lopen. w20.04 26 ¶1; 28 ¶8-9

Het Wachttorengenootschap heeft altijd gezegd dat een profetie pas volledig kan worden begrepen nadat ze is vervuld. Dat is ook absoluut waar. Echter zit hier ook een addertje onder het gras: Wat nou als christenen simpelweg worden misleid door te geloven dat een profetie in vervulling aan het gaan is, terwijl dat in werkelijkheid eigenlijk helemaal niet zo is? Helaas is dat dan ook de situatie waarin Jehovah’s Getuigen zich momenteel bevinden.

De tijd van het einde begon helemaal niet in het jaar 1914. Indien dit namelijk wel zo zou zijn geweest, hoe zou het dan voor iemand die toen leefde überhaupt mogelijk zijn geweest om tot het einde te volharden? Die betreffende generatie is natuurlijk al lang geleden overleden. Daardoor werd het Wachttorengenootschap ook gedwongen om het begrip ‘generatie’ opnieuw te definiëren. Wat betekent een generatie nou eigenlijk?

Zelfs nu we met onze eigen ogen getuige zijn van het feit dat de nucleaire natiën van deze aarde zich in tegengestelde kampen aan het opstellen zijn en de wereld aan het balanceren is op de rand van een enorme oorlog, is het nog steeds niet tot de grote massa misleide Jehovah’s Getuigen doorgedrongen dat de tijd van het einde op het punt staat om te beginnen. Het Wachttorengenootschap heeft keer op keer herhaald dat we ons momenteel diep in de tijd van het einde zouden bevinden en dat de eerstvolgende grote gebeurtenis op de profetische agenda de vernietiging van alle valse religie zal zijn door de Verenigde Naties. Ziet u dat in de huidige politieke situatie al voor zich?

Hoe is men dan in staat om te kunnen onderscheiden of de tijd van het einde op het punt staat om te beginnen? Behalve alle berichten die rondgaan over een mogelijke nucleaire oorlog en een aankomende Derde Wereldoorlog, en behalve het feit dat we nu zien dat de ultra-rijken van deze aarde in paniek beginnen te raken waardoor ze nu massaal begonnen zijn met het laten bouwen van bunkers en schuilkelders voor zichzelf, weten we dat Jezus ook nog het volgende verklaarde: Jullie zullen horen van oorlogen en berichten van oorlogen. Raak niet in paniek, want die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. (Mattheüs 24:6)

Zou dat ons huidige referentiepunt kunnen zijn met betrekking tot de vervulling van deze profetie? Ik ben er zelf van overtuigd dat dit ook daadwerkelijk het geval is.

Direct na zijn bovenstaande verklaring zei Jezus ook nog het volgende: Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn. (Mattheüs 24:7)

Boerenguerrilla’s

Hier is trouwens iets om eens goed over na te denken: Als het jaar 1914 inderdaad het begin zou zijn geweest van de periode waarin natie tegen natie in opstand kwam etc., dan zou dit dus ook automatisch moeten betekenen dat er vóór het jaar 1914 dus sprake zou zijn geweest van minder oorlogen en van minder berichten over oorlogen. Was dit toen ook het geval? Nee. Niet echt. Er was toen bijvoorbeeld sprake van de Tweede Boerenoorlog, echter eindigde deze oorlog in het jaar 1902. Dit was 12 jaar vóórdat aartshertog Ferdinand werd vermoord en de Eerste Wereldoorlog een feit werd.

De waarheid leert ons dat er vóór het jaar 1914 een groot optimisme bestond over de toekomst. De Eerste Wereldoorlog verbrijzelde dat eerdere optimisme. Overigens, zoals ook al eerder werd aangehaald weten we dat iedereen die toen in die tijd leefde ondertussen ook alweer van het wereldtoneel is verdwenen. Dus wat nou als ze niet in paniek waren geraakt door oorlogen en berichten van oorlogen? De woorden van Jezus werden gericht tot degenen die dan in leven zullen zijn om met hun eigen oren de berichten over oorlogen te horen. Deze zelfde mensen zullen ook in leven zijn zodra er oorlog uitbreekt tussen de natiën en koninkrijken der aarde. En sommige van deze groep mensen zullen zelfs de grote verdrukking gaan meemaken en zullen blijven volharden tot het einde.

Wat betreft het struikelen: Het Wachttorengenootschap beweert dat de meeste gevallen waarbij iemand tot struikelen wordt gebracht, worden veroorzaakt door naaste christenen. Hoewel het ongetwijfeld waar is dat sommigen tot struikelen zouden kunnen worden gebracht door de daden en woorden van anderen, is daarentegen het Wachttorengenootschap zelf bij uitstek de voornaamste bron van veruit de meeste struikelblokken die worden opgeworpen. Hoeveel Jehovah’s Getuigen bleven er gedesillusioneerd achter toen zij tot struikelen werden gebracht als gevolg van het feit dat het Wachttorengenootschap opnieuw het begrip ‘generatie’ definieerde om zodoende nog een extra laag gips op hun witgekalkte muur te smeren? Hoeveel Jehovah’s Getuigen en geïnteresseerde personen zijn er geestelijk wel niet ziek geworden als gevolg van de harteloze houding van het Wachttorengenootschap met betrekking tot de wijze waarop zij zijn omgegaan met de slachtoffers van seksueel kindermisbruik? Wanneer we een blik werpen op zaken die nog meer recentelijk zijn: Hoeveel Jehovah’s Getuigen waren er geschokt en ontsteld vanwege het feit dat het Besturende Lichaam had besloten om de vaccinaties te omarmen alsof deze experimentele injecties een voorziening uit de hemel waren?

Wat tegelijkertijd nog verontrustender is: Aangezien de profetie pas volledig kan worden begrepen als ze in vervulling gaat, hoeveel meer zullen er dan nog tot struikelen moeten worden gebracht om ervoor te zorgen dat de volgende woorden van Jezus volledig zullen worden vervuld? Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. (Mattheüs 24:10) (Zie ook het eerdere artikel: “Velen zullen struikelen en elkaar haten”)

Helaas weten we dat er inmiddels al velen zijn gestruikeld vanwege zaken die ‘relatief gezien’ minder ingrijpend zijn. We zouden onszelf op dit moment enkel een voorstelling kunnen maken van de chaos die zal ontstaan wanneer het duidelijk wordt dat de 1914-doctrine berust op niets minder dan een totale leugen. Een wereldwijde oorlog, samen met grote voedseltekorten en epische pandemieën zullen dan onmogelijk door het Besturende Lichaam kunnen worden genegeerd en zij zullen niet in staat zijn om deze gebeurtenissen ‘weg te redeneren’.

Het is dan ook niet vreemd dat Jezus ook nog het volgende verklaarde: Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered. (Mattheüs 24:13)