Dagtekst donderdag 3 maart 2022

Hij liet het huis van de ware God in vlammen opgaan en verwoestte alles wat waarde had. — 2 Kron. 36:19.

Na de invasie van de Babyloniërs konden mensen over het land alleen nog maar zeggen: ‘Het is een woestenij zonder mensen en dieren, en het is in handen gegeven van de Chaldeeën’ (Jer. 32:43). Zo’n 200 jaar na Joëls profetie gebruikte Jehovah Jeremia om nog iets over die aanval te voorspellen. Hij zei dat er een grondige zoektocht zou zijn en dat de Israëlieten die slechte dingen deden gevangengenomen zouden worden. ‘“Ik laat veel vissers komen”, verklaart Jehovah, “om op hen te vissen. Daarna zal ik veel jagers laten komen en ze zullen jacht op hen maken op elke berg en heuvel en ook in de rotskloven. (…) Ik zal ze hun fouten en hun zonden volledig betaald zetten.”’ Zelfs de zee en de bossen zouden de berouwloze Israëlieten geen schuilplaats bieden tegen de binnenvallende Babyloniërs (Jer. 16:16, 18). w20.04 5 ¶12-13

De woorden ‘Babylon’ of ‘de Chaldeeën’ komen in het hele boek Joël geen enkele keer voor. De zieners van Bethel hebben dat dus ter plekke verzonnen. Natuurlijk klinkt het wel enigszins aannemelijk omdat alle andere profeten wel over Babylon schreven, maar dat geldt niet voor Joël.

De reden waarom ze een verkeerde interpretatie van deze profetie hebben verzonnen, is omdat ik hen er al jarenlang geleden op had gewezen hoe ontzettend belachelijk en absurd de interpretatie van het Wachttorengenootschap op Joël is en dat het daarnaast véél treffender van toepassing is op de Jehovah’s Getuigen. En dan bedoel ik uiteraard niet dat de Jehovah’s Getuigen de sprinkhanen uit Joël zouden vertegenwoordigen, maar wel dat zij degenen zullen zijn die zwaar zullen gaan lijden als gevolg van de wereldwijde verwoesting die door de noorderling zal worden aangericht. De profetische ‘noorderling’ staat ook wel bekend als niemand minder dan de koning van het noorden, de achtste en laatste koning. (zie ook het hoofdstuk Joël uit het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden”.)

Rutherford in 1919, Cedar Point, Ohio

Om mijn gepresenteerde boodschap aan hen af te zwakken en teniet te doen, gingen de priesters van Bethel aan het werk en kwamen op de proppen met een artikel getiteld: “Een aanval uit het noorden!”. Dit artikel is zo geschreven dat het de profetie van Joël feitelijk degradeert tot iets uit het verre verleden zonder dat deze profetie nog enige verdere toekomstige betekenis heeft. Lachwekkend genoeg blijkt ook dat het Wachttorengenootschap hier 1 uitzondering op heeft gemaakt waarbij ze beweren dat Joël 2:28-29 in het jaar 1919 in vervulling zou zijn gegaan toen een paar duizend Bijbelonderzoekers een congres bijwoonden in de plaats Cedar Point in de Amerikaanse staat Ohio.

Het recentelijke nieuwe licht van het Wachttorengenootschap op de profetie van Joël is net zo absurd als de interpretatie die Rutherford had verzonnen. Dat komt omdat het derde hoofdstuk van Joël spreekt over het oordeel over alle natiën in het dal van Josafat, wat weer een hele duidelijke parallel vormt met de bijeenvergadering van alle natiën op de plaats die beter bekend staat als Armageddon. Joël 3:14-16 zegt verder: Massa’s, massa’s zijn in het dal van de beslissing, want de dag van Jehovah is dichtbij in het dal van de beslissing. Zon en maan zullen duister worden, de sterren zullen hun glans verliezen. Jehovah zal brullen vanuit Sion, vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem verheffen. Hemel en aarde zullen schudden, maar Jehovah zal een toevlucht zijn voor zijn volk…

Ik wilde trouwens ook nog eventjes benadrukken dat het Wachttorengenootschap vroeger wél erkende dat de vallei van Josafat een parallel vormt met Armageddon. Het Wachttorengenootschap heeft hier dus laten zien dat ze bereid zijn om hun eerdere leer te schrappen om zo de boodschap van Joël te verloochenen. Een ieder die beschikt over zelfs maar een minimale hoeveelheid kennis over Gods profetische woord die zou met gemak in staat moeten zijn om te kunnen onderscheiden dat de apocalyptische taal die in Joël wordt gebruikt, precies datgene weerspiegelt wat Christus ook al voorspelde met betrekking tot de grote verdrukking. De verwijzingen „Jeruzalem” en „Sion” staan symbool voor Gods koninkrijk, aangezien de letterlijke stad ooit de plaats was waar de koningen van Davids geslachtslijn op de troon zaten. Jezus, als de wettige erfgenaam van de troon van David, wordt in Openbaring uitgebeeld terwijl hij triomfantelijk op de berg Sion staat met zijn 144.000 mede-regeerders.

Volgens de nieuwe en verdraaide interpretatie van Joël door het Wachttorengenootschap, symboliseren de sprinkhanen de Babyloniërs die lang geleden Jeruzalem veroverden en het paleis van de koning en Jehovah’s tempel hadden platgebrand. En hoewel Jehovah bij monde van Jeremia tegen de Joden zei dat ze met hun handen omhoog naar buiten moesten komen en zich aan de Chaldeeën moesten overgeven, beveelt hij in Joël juist dat de priesters naar het huis van Jehovah moeten komen en dat ze Hem om redding moeten smeken, opdat Jehovah de rampspoed wellicht zou kunnen heroverwegen. Dan ontketent Jehovah God enkele duizenden jaren later Zijn woede over de natiën vanwege hun aanval op Jeruzalem.

Het is dan ook geen wonder dat de openingswoorden van het Bijbelboek Joël een ontwakende wake-up call is, gericht tegen de geestelijke dronkaards en wijndrinkers die de leiding hebben over Gods volk!

Nu we steeds sneller een nieuwe wereldoorlog zien naderen aan de horizon en de Russische nucleaire strijdkrachten in de hoogste staat van paraatheid zijn gebracht, en de minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie, Sergey Lavrov, openlijk heeft gesproken over de mogelijkheid van een nucleaire oorlog, is het daarom ook zeer relevant dat de oude profetie van Joël juist dit scenario beschrijft; namelijk een kernoorlog. En ik zal wonderen tonen in de hemel en op aarde: bloed, vuur en rookzuilen. De zon zal in duisternis veranderen en de maan in bloed vóór de komst van de grote en ontzagwekkende dag van Jehovah. (Joël 2:30-31) Jammer, maar helaas voor de zieners van Bethel die hebben samengespannen teneinde Gods oordelen te verdoezelen. Het is dan ook absoluut duidelijk dat alleen angst hen zal kunnen laten begrijpen wat ze hebben gehoord (Jesaja 28:19).