Opmerking van de Nederlandse vertaler: Op het moment van schrijven is er helaas nog geen Nederlandse versie van dit artikel beschikbaar op JW.org. Ik zal daarom de beschikbare tekst uit het Engelstalige artikel gebruiken als bron voor de Nederlandse vertaling in dit artikel.


Op de hoofdpagina van JW.org is onlangs een sensationeel artikel geplaatst, getiteld “Rusland valt Oekraïne binnen”.

Verrassend genoeg heeft het Wachttorengenootschap geen uitroepteken achter de titel gezet, in combinatie met een pakkende ondertitel die de vraag stelt: “Gaat de Bijbelse profetie in vervulling?”

In de eerste alinea van het artikel staat het volgende geschreven:

In the early morning hours of February 24, 2022, Russia began a military invasion of Ukraine, despite the efforts of world leaders to avoid war. How might this military conflict affect the world? The secretary-general of the United Nations, António Guterres, said a few days ago: “The price in human suffering, destruction and damage to European and global security is too high to contemplate.”

Nederlandse vertaling:

In de vroege ochtenduren van 24 februari 2022 begon Rusland met een militaire invasie van Oekraïne, ondanks de inspanningen van wereldleiders om een oorlog te vermijden. Hoe zou dit militaire conflict de wereld kunnen beïnvloeden? De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, verklaarde een aantal dagen geleden het volgende: “De prijs voor het menselijk lijden, de vernietiging en de schade aan de Europese en mondiale veiligheid is te hoog om te kunnen bevatten.”

Links: de voormalige Britse premier Tony Blair en rechts: de geliquideerde voormalige president van Libië, Moammar al-Qadhafi

Het is onderhand wel duidelijk dat het Wachttorengenootschap op dit moment een volwaardig propaganda-orgaan van de wereldwijde cabal is geworden, net zoals overigens alle mainstream media. Heeft het Wachttorengenootschap in het verleden trouwens ook enige opvallende artikelen gepubliceerd toen het Anglo-oorlogsapparaat de landen Irak of Syrië binnenviel? Of wat dacht u van toen ze de toenmalige president van Libië hadden vermoord waarna ze het eens zo welvarende land compleet hebben geruïneerd?

Poetin en Macron

Welke inspanningen hebben de wereldleiders dan geleverd om een oorlog in Oekraïne te voorkomen? Ik ben me bewust van het feit dat de Franse president Macron met Poetin heeft vergaderd in de dagen voorafgaand aan de invasie; Maar welke andere inspanningen hebben de overige wereldleiders dan geleverd om een oorlog te voorkomen? De Verenigde Naties hadden het Minsk-akkoord gesteund waarin Oekraïne werd verplicht om te stoppen met het beschieten van haar eigen burgers in de regio Donbas. De Verenigde Naties hebben het Minsk-akkoord nooit gehandhaafd en als gevolg daarvan zijn er ondertussen al meer dan 13.000 Oekraïners om het leven gekomen. Waarom beklaagt António Guterres zich dan niet over het menselijk leed en de schade die hen is aangedaan? Wat in mijn ogen daarentegen een nog relevantere vraag is die absoluut zorgen baart is deze: Wie schrijft deze nonsens binnen Bethel eigenlijk?

In december publiceerde Rusland nog een lijst met veiligheidseisen die alleszins redelijk waren te noemen en die het Westen verder helemaal niets zouden hebben gekost. Stop de NAVO-uitbereiding richting het oosten en verwijder de kruisraketten die op Rusland zijn gericht. Kom je overeengekomen belofte na om je geen centimeter meer richting het oosten te verplaatsen. Het Anglo-rijk antwoordde hierop duidelijk: NEE, we zullen niet stoppen. Poetin waarschuwde vervolgens dat indien de veiligheidseisen van Rusland zouden worden genegeerd, dat hij dan genoodzaakt zou zijn om militaire maatregelen te nemen. Behalve het feit dat de veiligheidseisen van Moskou werden genegeerd, besloot het Westen ook nog eens om de wapenleveringen richting Oekraïne verder op te voeren waardoor de genocide op de etnische Russen in de regio Donbas werd geïntensiveerd. De bevolking van deze afgescheiden republieken smeekten Rusland vervolgens om hen te helpen en ze verheugden zich dan ook toen Poetin hen te hulp schoot.

Gezien het feit dat de door de Verenigde Staten georkestreerde staatsgreep in 2014 erin heeft geresulteerd dat een groepering van neonazi’s met hun gedachtegoed uit de laatste wereldoorlog in Oekraïne aan de macht is gekomen, zou het volk van de Oekraïne, inclusief de 129.000 Jehovah’s Getuigen in dat land, Rusland juist moeten verwelkomen als bevrijders, indien de Russen de Oekraïne ontdoen van deze neonazi’s.

Wellicht zou het daarom ook misschien maar beter zijn geweest indien het Besturende Lichaam hun eigen vingers maar helemaal niet meer zou branden aan ingewikkelde geopolitieke kwesties, aangezien ze duidelijk hebben aangetoond dat ze niet objectief zijn en dat hun kleuterschool-niveau analyses van diverse wereldaangelegenheden een regelrechte schande zijn in de ogen van de mensen die wel in staat zijn om na te denken.

In het artikel wordt de schijn gewekt dat de auteur van het artikel een soort Bijbelse autoriteit bezit en verklaart verder: “Jezus Christus voorzei een tijd waarin “natie tegen natie zal opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk”.

Pardon? Wat beweren jullie nu? Zoals alle Jehovah’s Getuigen en vele anderen heel goed weten, heeft het Wachttorengenootschap sinds jaar en dag beweerd dat de profetie van Jezus in het jaar 1914 werd vervuld. En als iemand daadwerkelijk de moeite zou nemen om eens goed de gehele context te lezen omtrent datgene wat Jezus zei, dan komt men erachter dat Jezus duidelijk aangaf dat deze dingen (met inbegrip van voedseltekorten en pestilenties) slechts het begin zijn van de voorzegde profetische barensweeën.

Het is namelijk e-Watchman die consistent heeft gewezen op de algehele toekomstige vervulling van de woorden van Jezus.

Zwangere vrouw met barensweeën. Al meer dan 108 jaar aan de gang? Klinkt dat logisch in de oren van een mens?

Het is dan ook duidelijk dat het Wachttorengenootschap, in een wanhopige poging om relevant te blijven, de absurde bewering doet dat de invasie van Oekraïne, die evengoed binnen een paar dagen voorbij zou kunnen zijn, een voortzetting zou zijn van de beginnende barensweeën die onderhand al meer dan 108 jaar geleden zouden zijn begonnen en die na al die decennia nog steeds zouden voortduren! Deze barensweeën blijven aan de lopende band komen en gaan, golf na golf, decennium na decennium. De interpretatie van het Wachttorengenootschap slaat werkelijk helemaal nergens op!

In de volgende minuscule paragraaf citeert het Wachttorengenootschap een stukje uit Openbaring en zegt:

The Bible book of Revelation depicts warfare as a rider who is seated on “a fiery-colored horse” and who takes “peace away from the earth.” 

Nederlandse vertaling: Het Bijbelboek Openbaring beeldt oorlogsvoering af als een ruiter die op “een vuurrood paard” zit en die “de vrede van de aarde wegneemt”. (Openbaring 6:4)

Zoals Jehovah het zelf gezegd zou kunnen hebben: Kom en laten we eens samen gaan redeneren… Indien de vrede in het jaar 1914 van de aarde werd weggenomen, werd deze wereldwijde vrede dan na het einde van de Eerste Wereldoorlog weer hersteld? Werd de vrede van de aarde vervolgens in het jaar 1939 weer opnieuw van de aarde weggenomen toen Hitler Polen binnenviel en de Tweede Wereldoorlog losbarstte, waarna de vrede op aarde nogmaals werd hersteld nadat in 1945 de nucleaire paddenstoelenwolken die boven de steden Hiroshima en Nagasaki hingen weer waren weggewaaid? Zou vervolgens de vrede in 1950 alweer van de aarde zijn weggenomen toen de Koreaanse oorlog begon om vervolgens weer opnieuw te worden hersteld in 1953 toen die regionale oorlog tot een einde kwam?

En nu we dus zien dat er een invasie plaatsvindt van een Oost-Europees land die de meeste mensen niet eens op een wereldkaart zouden weten aan te wijzen, een land dat tijdens het Sovjettijdperk door Rusland zelf is gecreëerd, dienen we dus zeker ook te geloven dat de vrede weer opnieuw van de aarde zou zijn weggenomen? Voor zover ik kan constateren is er helemaal niets veranderd in het deel van de aarde waar ik zelf woon. Vooralsnog ziet alles er hier redelijk rustig en vredig uit, althans, tot nu toe in ieder geval. Sterker nog: de koersen van de aandelenmarkten in de Verenigde Staten schoten zelfs omhoog nadat het nieuws binnenkwam over dat Oekraïne was binnengevallen. Helemaal geweldig toch? Oorlog is goed voor de zaken en voor de economie, zolang alle dood en verderf maar beperkt blijft tot een of ander ver weggelegen derdewereldland als een soort ver-van-je-bed-show. Zouden we, gezien de overweldigende overmacht van de Russische strijdkrachten en de precisiebombardementen op specifieke militaire doelen, mogen verwachten dat de vrede op aarde de komende dagen wederom zal worden hersteld zodra het Oekraïense verzet instort? Nogmaals, wie schrijft dit soort nonsens?

In nog een ander aandachtspunt van hetzelfde artikel staat ook nog het volgende:

The book of Daniel foretold a rivalry between “the king of the north” and “the king of the south.” (Daniel 11:25-45) Watch the video Fulfilled Prophecy—Daniel Chapter 11 to learn why Russia and its allies can be identified as the king of the north.

Nederlandse vertaling: Het boek Daniël voorzei dat er een rivaliteit zou bestaan tussen “de koning van het noorden” en “de koning van het zuiden”. (Daniël 11:25-45) Bekijk ook de video “Vervulde profetieën: Daniël 11” om erachter te komen waarom Rusland en zijn bondgenoten kunnen worden geïdentificeerd als de koning van het noorden.

Als we de interpretatie van het Wachttorengenootschap aannemen als zijnde authentiek, dan komen er ook enkele interessante vragen bij ons op. Denk eens aan Daniël 11:36, waarin staat geschreven: De koning zal doen wat hij wil en hij zal zich verheffen en zich grootmaken boven elke god. Tegen de God der goden zal hij verbijsterende dingen spreken. Hij zal succes hebben totdat de veroordeling tot een eind komt, want wat besloten is moet gebeuren.

Poetin en de Chinese president Xi Jinping

Laten we zeggen dat Rusland het eerste aspect van deze profetie vervult door te doen wat het wil. Daniëls profetie geeft aan dat de koning van het noorden tot het einde toe succes zal hebben. Dat betekent dus ook dat hij uiteindelijk zijn aartsvijand, de koning van het zuiden, zal verslaan. Dat is dan inderdaad de reden waarom de profetie eindigt met Michaël die opstaat tegen de koning van het noorden zonder dat er in de Bijbel vanaf dat moment nog enige verdere melding wordt gemaakt van de koning van het zuiden. Zouden we dan moeten aannemen dat Rusland en haar bondgenoten (zoals het Besturende Lichaam dit altijd graag zegt) de wereld zullen veroveren? Het is niet uit te sluiten gezien het feit dat de Russisch-Chinese-alliantie een formidabele militaire macht betreft. Maar projecteren de eenogige zieners van Bethel dit dan als het eindresultaat, of buiten ze simpelweg de hedendaagse krantenkoppen uit om daar hun broodnodige geloofwaardigheid een klein beetje mee op te krikken?

Vanuit mijn optiek zullen Rusland en China meer dan waarschijnlijk de Anglo-Amerikaanse NAVO-combinatie gaan verslaan, echter zal dat niet komen omdat Rusland de koning van het noorden zou zijn.

Londen, dat de afgelopen 250 jaar de zetel was van het neo-Romeinse rijk, is namelijk de echte koning van het noorden. Londen als de authentieke koning van het noorden zal succesvol blijken te zijn door zijn eigen domme knecht, Amerika, te dwingen om zich te laten storten in een fatale suïcidale oorlog. De reden waarom Londen van plan is om de stekker uit het systeem te trekken, is omdat hun financiële imperium voorbij zijn eigen failissement is en alleen nog maar langer kunstmatig in leven kan worden gehouden door middel van een constante injectie van steeds meer nieuw geprint geld dat steeds meer van zijn waarde verliest (inflatie) en ook door middel van grootschalige fraude en bedrog. China en Rusland zouden de aankomende ineenstorting van het trans-Atlantische systeem kunnen overleven. Daarom is een oorlog voor het terminale rijk ook de enige manier om in leven te kunnen blijven. nucleaire oorlogHet Anglo-rijk hoopt namelijk dat nadat ze de wereld zullen hebben opgeblazen, dat zij degene zullen zijn die in de nasleep van de ineenstorting bovenaan de top van de smeulende puinhopen zullen eindigen. Klaarblijkelijk zullen ze succesvol blijken te zijn in de vernietiging van het complete natiestaatsysteem en in het opleggen van een communistische wereldregering die zal worden aangestuurd door bankiers.

De provocaties van de NAVO in Oekraïne zouden nog wel eens het vonkje in het kruitvat kunnen zijn die zou kunnen leiden tot de volgende wereldoorlog evenals het begin van de profetische barensweeën.

Ironisch genoeg gaat er dan toch nog een Bijbelse profetie in vervulling. Het Besturende Lichaam en hun helpers tonen namelijk aan dat zij de dwaze profeten zijn die door Jehovah in het 13de hoofdstuk van Ezechiël aan de kaak worden gesteld.