Dagtekst zaterdag 19 februari 2022

Toewijding aan God houdt een belofte in voor het leven nu en het leven dat zal komen. — 1 Tim. 4:8.

Als je een ouder bent, leer je kinderen dan door wat je zegt en doet dat je heel veel van Jehovah houdt. Het mooiste cadeau dat je ze kunt geven is de kans om van Jehovah te gaan houden. Een van de belangrijkste lessen die je ze kunt leren, is hoe ze kunnen vasthouden aan een goede routine van studie, gebed, vergaderingsbezoek en velddienst (1 Tim. 6:6). Natuurlijk moet je je kinderen op materieel gebied geven wat ze nodig hebben (1 Tim. 5:8). Maar bedenk wat ze zal helpen het einde van deze wereld te overleven en in Gods nieuwe wereld te komen — niet hun bezittingen maar hun hechte band met Jehovah (Ezech. 7:19). Het is hartverwarmend te zien dat zo veel christelijke ouders goede keuzes maken voor hun gezin. Kinderen die in zulke gezinnen opgroeien kunnen vaak vasthouden aan de goede gewoonten die ze hebben meegekregen, en daar hebben ze geen spijt van (Spr. 10:22). w20.10 28-29 ¶10-11

Terwijl we alweer het derde jaar zijn ingegaan van het door het Wachttorengenootschap zelfopgelegde lockdown-mandaat, doet het Wachttorengenootschap tegelijkertijd nog steeds alsof de Jehovah’s Getuigen nog gewoon naar vergaderbijeenkomsten gaan en doen ze ook alsof Jehovah’s Getuigen nog steeds gewoon in de velddienst gaan. Ondanks het feit dat grote aantallen mensen over de hele wereld in opstand komen tegen de tirannie die hun wordt opgelegd onder het mom van bescherming tegen een virus dat zijn beloop heeft gehad, blijft het Besturende Lichaam zich desondanks niets aantrekken van de realiteit. Ze sporen de kudde aan om vast te blijven houden aan datgene wat werkt.

Ondanks het feit dat de CDC (het Amerikaanse equivalent van de Nederlandse RIVM) heeft verklaard dat het dragen van mondkapjes volstrekt nutteloos is, tenzij het gaat om een n95-masker van chirurgische kwaliteit, spoort het Besturende Lichaam de kudde nog steeds aan om vast te blijven houden aan datgene wat werkt. Het is bewezen dat social distancing totaal ondoeltreffend is voor de bescherming tegen een virus ter grootte van een molecuul dat zich door de lucht verspreid. Het maakt allemaal niet uit. Het Besturende Lichaam dringt er bij hun kudde op aan om vast te blijven houden aan datgene wat werkt. Ook het sluiten van de scholen, het sluiten van bedrijven en het sluiten van kerken houdt de verspreiding van het virus niet tegen. Het maakt allemaal niet uit. Voor zover ik het zelf kan bevestigen, kan ik niet anders dan concluderen dat de deuren van vrijwel iedere kerk inmiddels weer zijn geopend, terwijl tegelijkertijd de deuren van alle Koninkrijkszalen gesloten blijven.

Hoewel regeringen hebben laten zien dat ze in oorlog zijn met hun eigen burgers, waarschuwt het Besturende Lichaam de kudde op strenge toon dat ze de superieure autoriteiten dienen te gehoorzamen. Zou het Wachttorengenootschap er bij de Jehovah’s Getuigen in Duitsland en Polen dan ook op hebben aangedrongen om gehoorzaam in de rij te gaan staan om de veewagens in te marcheren die Buchenwald en Auschwitz als eindbestemming hadden?

Erger nog, de verschillende “vaccins” die in alle haast zijn ontwikkeld en uitgerold en die vrijwel niet zijn getest, blijken helemaal niet effectief te zijn bij het bieden van immuniteit of het voorkomen van de verspreiding van het virus. En ondanks de vastberaden pogingen van de media om de waarheid weg te moffelen, blijft het een feit dat er inmiddels al tienduizenden mensen zijn overleden aan deze injecties. Dit zouden er mogelijk nog veel meer kunnen worden als zou blijken dat deze elixers de geheime biologische wapens zijn die sommigen beweren dat ze zijn. Het maakt allemaal niet uit. Het Besturend Lichaam heeft de vaccins omarmd die ze van de farmaceutische reuzen hebben gekregen alsof deze vaccins een geschenk zouden zijn geweest van Jehovah God zelf.

Wees ervan verzekerd dat vele jonge mensen, dezelfde jonge mensen die geleerd hebben dat het Besturende Lichaam namens Jehovah spreekt, in staat zijn om de hypocrisie en gaslighting die door de leiding van het Wachttorengenootschap worden beoefend, scherpzinnig kunnen herkennen.

In context luidde de raad van Paulus aan Timotheüs als volgt: Maar verwerp oneerbiedige verzinsels en dat soort oudevrouwenpraat. Oefen je in toewijding aan God. Want lichamelijke oefening is nuttig voor weinig, maar toewijding aan God is nuttig voor alles, omdat ze een belofte inhoudt voor het leven nu en het leven dat zal komen. (1 Timotheüs 4:7-8)

Meestal denken we aan een vorm van lichaamsbeweging of bodybuilding als zijnde het soort lichamelijke training dat Paulus hier in gedachten had. Dit zal dan ook ongetwijfeld datgene zijn waar Paulus aan dacht. Echter zouden we die definitie ook in bredere zin kunnen toepassen met betrekking tot het nemen van bepaalde medicijnen, omdat deze namelijk ook een lichamelijke verbetering beloven. Godvruchtige toewijding houdt de belofte in voor het leven nu, in dien verstande dat het opvolgen van Bijbelse wetten en beginselen ons kan beschermen tegen slechte en ongezonde gewoonten en schadelijke levensstijlen. In bepaalde situaties zou God zelfs engelen kunnen inzetten om ons tegen leed te beschermen.

Dan hebben we ook nog de gezondheidsadviezen van het Besturende Lichaam. Verbazingwekkend genoeg beweerde David Splane van het Besturende Lichaam dat het nodig was dat elke ziel moest worden geïnjecteerd met mRNA, de gen-veranderende nanotechnologie om in het land van de levenden te kunnen blijven wonen – alsof het gevaccineerd worden met het experimentele serum de belofte voor het leven nu inhoudt. Aangezien het ondertussen alweer meer dan twee hele jaren geleden is sinds het Wuhan-virus uit het laboratorium werd losgelaten, en meer dan een jaar sinds men begonnen is met de uitrol van de vaccinatieprogramma’s, is het een onbetwistbaar en verifieerbaar feit dat de vaccins helemaal niet levensreddend blijken te zijn maar juist het tegenovergestelde lijken te doen. Dat gegeven maakt het medische advies van mannen zoals David Splane niets meer dan een oneerbiedig verzinsel, op het niveau van oudevrouwenpraat. Dit gaat zelfs nog verder dan slechts ‘oneerbiedig’, aangezien het Besturende Lichaam de schandalige bewering heeft gedaan dat Jehovah deze ineffectieve en potentieel dodelijke vaccins als een soort van goddelijke voorziening zou hebben geschonken aan alle Jehovah’s Getuigen. Wat zelfs nog schokkender is, is het feit dat het Besturende Lichaam zelfs sterk heeft gesuggereerd dat Jehovah’s Getuigen die de injecties weigeren, daardoor deloyaal zouden zijn aan Jehovah God. Met andere woorden: de ongevaccineerden zouden in werkelijkheid niet echt toegewijd zijn aan Jehovah God. Denk hier nog eens goed over na. Mediteer eens over datgene wat het Besturende Lichaam hier impliceert. U voldoet niet aan de eisen om Jehovah God te kunnen behagen, tenzij u getrouw het advies opvolgt van de slaaf en u zich gewoon laat prikken.

sekteleider Jim Jones

De houding van het Besturende Lichaam doet griezelig veel denken aan de macabere massa-zelfmoord van Jonestown in 1978; toen de sekteleider van de People’s Temple, al zijn volgelingen het bevel gaf om allemaal tegelijk met cyanide doordrenkte frisdrank op te drinken. Helaas gehoorzaamden zijn volgelingen allemaal plichtsgetrouw hun psychotische en door demonen bezeten meester.

Het is absoluut noodzakelijk dat Jehovah’s Getuigen beginnen te ontwaken ten aanzien van het feit dat het Wachttorengenootschap zichzelf heeft verkocht aan het beest. Maar wees er echter wel van verzekerd dat dit niet automatisch ook meteen betekent dat Jehovah niet de Almachtige God is. De waarheid is en blijft nog steeds de waarheid. De nieuwe wereld zal nog steeds precies op tijd komen volgens het voorgenomen schema van Jehovah God. Het komende leven bevindt zich nog steeds binnen handbereik – sterker nog, het is inmiddels al dichterbij gekomen dan ooit tevoren!

De geloofsafval van het Wachttorengenootschap was al lang geleden voorspeld. Paulus zei dat de dag van Jehovah niet zal komen tenzij éérst de geloofsafval komt en de mens van wetteloosheid wordt geopenbaard. En uit alle indicaties blijkt dat deze voorzegde afvalligheid op dit moment al is begonnen!