WEE DEGENEN DIE HUN SCHULD MEESLEPEN MET TOUWEN VAN BEDROG!

Dagtekst vrijdag 21 januari 2022

Ons hart veroordeelt ons misschien. — 1 Joh. 3:20.

Iedereen voelt zich weleens schuldig. Sommigen hebben er last van door wat ze hebben gedaan voordat ze de waarheid leerden kennen. En anderen door fouten die ze hebben gemaakt na hun doop (Rom. 3:23). Natuurlijk willen we het juiste doen. Maar ‘we struikelen allemaal heel vaak’ (Jak. 3:2; Rom. 7:21-23). Hoewel het niet leuk is je schuldig te voelen, kan het wel goed voor je zijn. Waarom? Schuldgevoelens kunnen je ertoe bewegen je koers te corrigeren en je voor te nemen je fouten niet te herhalen (Hebr. 12:12, 13). Het kan ook zijn dat je last hebt van overmatig schuldgevoel, dat je je schuldig blijft voelen ook al heb je berouw gehad en heeft Jehovah laten blijken dat hij je heeft vergeven. In dat geval kan schuldgevoel schadelijk zijn (Ps. 31:10; 38:3, 4). Het is belangrijk dat we niet zwelgen in schuldgevoelens. Bedenk maar hoe blij Satan zou zijn als je jezelf zou afschrijven — ook al heeft Jehovah je helemaal niet afgeschreven! (Vergelijk 2 Korinthiërs 2:5-7, 11.) w20.11 27 ¶12-13

Schuld kan worden beschouwd als iets dat Jehovah als een soort zelfvernietigingsmechanisme in ons heeft ingebouwd. Wanneer schuld eenmaal is geactiveerd kan het alleen nog maar veilig worden gedeactiveerd door God via Zijn vergeving. En om die daadwerkelijke vergeving te kunnen ontvangen dienen we geloof hebben.

Daarnaast bestaat er echter ook nog een ander soort schuldgevoel dat op een slechte manier tegen ons kan worden gebruikt. Dit wordt dan ook aan de lopende band gedaan. Meestal in onbenullige zaken, maar soms ook in zeer ernstige kwesties die zelfs kunnen gaan over leven of dood.

Er bestaat een oud hippie-gezegde dat luidt: “Hij/zij probeert mij een schuldgevoel aan te praten (guilt trip).” Met andere woorden, een situatie waarbij iemand een vriend of geliefde probeert te manipuleren door hem of haar zich ergens schuldig over te laten voelen om hem of haar iets wel of niet te laten doen.

Dan is er ook nog het Wachttorengenootschap. Schuldgevoel is namelijk één van de meest gebruikte hulpmiddelen in de gereedschapskist van het Wachttorengenootschap. Jehovah’s Getuigen worden ertoe bewogen om zich schuldig te voelen over een hele reeks zaken. Doorgaans worden Jehovah’s Getuigen binnen de organisatie berispt omdat ze zich bijvoorbeeld onvoldoende zouden inzetten, waarbij ze op de één of andere manier niet zouden voldoen aan wat er van hen zou mogen worden verwacht. Het meest recente voorbeeld hiervan heeft bijvoorbeeld betrekking op de vaccinatiekwestie. Tot aan afgelopen zomer nam het Besturende Lichaam nog het standpunt in waarbij ze openlijk verkondigden dat vaccinatie een persoonlijke keuze was. Het lijkt me ook heel vanzelfsprekend dat dit ook inderdaad zo hoort te zijn.

Echter hebben we ook met eigen ogen kunnen zien dat ze recentelijk hun beleid nogal plotseling hebben omgegooid. Eerst liet het Besturende Lichaam namelijk weten dat 99% van de wereldwijde Bethelfamilie was ingeënt. Maar wanneer we weten dat iets een persoonlijke keuze betreft, waarom zou iemand dan in het openbaar gaan rondverkondigen wat anderen doen of kiezen? Het moge dan ook duidelijk zijn dat dit wordt gedaan om anderen een bepaalde richting op te manipuleren. Bethelieten worden namelijk doorgaans beschouwd als voorbeeldige Jehovah’s Getuigen en wanneer deze zogenaamde voorbeeldige Jehovah’s Getuigen allemaal deze injecties nemen, waarom zou u dit dan zelf ook niet doen?

Het Besturende Lichaam heeft er in één van hun update-video’s zelfs over opgeschept dat ze vaccins hebben geleverd aan bijkantoren in derdewereldlanden die zelf niet aan deze vaccins konden komen. Dat roept dan niet alleen maar de vraag op waarom het Besturende Lichaam actief deelneemt aan het handelen en leveren van medische goederen, maar daarnaast rijst ook de vraag op “WIE” deze vaccins dan aan de Wachttoren-organisaite zou hebben geleverd? En laat er nogmaals geen onduidelijkheid over bestaan: Wanneer het een persoonlijke keuze zou zijn om uw lichaam met een bepaald middel te laten injecteren, waarom promoot de Wachttoren-organisatie dan publiekelijk zo’n controversiële medische ingreep?

Vervolgens zagen we met lede ogen aan hoe broeder Gerrit Lösch in de video Besturende Lichaam update 2021 nr.7 in de publiciteit trad om schaamteloos zijn schuldkanon te richten op zijn toehoorders. ‘Hoe durf je een uitgesproken mening te hebben over het vaccin! Waar haal je deze ideeën dan toch vandaan? Van complotwebsites soms? En jullie, ouderlingen die zich uitspreken tegen de injecties, jullie zijn net wereldse mensen die zich koppig en fel verzetten en op geen enkele manier open staan voor enige overeenkomst! U veroorzaakt verdeeldheid binnen Jehovah’s organisatie.’ We zien hier dus dat het Wachttorengenootschap als nooit tevoren het aanpraten van schuldgevoelens inzet als een wapen om daarmee de gemeenteouderlingen te slaan richting een volledige onderwerping aan de Slaaf. En vertikken de ouderlingen het om hier gehoor aan te geven, nou, dan zwaait er wat!

Welke Jehovah’s Getuige is er nou bestand tegen dit soort schuld-salvo’s die door de Slaaf op hen worden afgevuurd? Het Wachttorengenootschap spreekt tenslotte namens Jehovah Zelf. Indien u zich op enigerlei wijze verzet tegen het Besturende Lichaam, dan is dat zo’n beetje het ergste wat u ooit zou kunnen doen. U strijdt dan namelijk tegen Jehovah Zelf. U bent dan niets minder dan een regelrechte afvallige! U bent dan de ergste en meest smerige soort kruipende made die ooit over de bodem van deze aarde heeft rondgekropen. Jehovah heeft deze vaccins namelijk hoogstpersoonlijk als een voorziening aan ons geschonken. Het Besturende Lichaam en al hun helpers, evenals alle onderdanen van de koning, zijn u reeds voorgegaan in het nemen van deze vaccins.

Wie denkt u dan wel niet wie u bent, door zomaar te veronderstellen dat het hier zou gaan om het nemen van een eigen persoonlijke beslissing?

U dient zich namelijk te onderwerpen aan degenen die de leiding over u nemen. Zij zijn immers degenen die als geen ander weten wat het beste voor u is. Zij zijn de experts op het gebied van mRNA enzo. De vaccins zijn er namelijk voor onze eigen redding. David Splane van het Besturende Lichaam had dit nog zo gezegd, en hij kan het weten. U kunt namelijk alleen maar in het land van de levenden blijven indien u het vaccin in uw lichaam laat spuiten. Jazeker, accepteer daarom deze injecties gewoon, zodat het gewicht op uw schouders zal worden ontlast. De zware schuldenlast die het Wachttorengenootschap op uw schouders heeft opgestapeld zal na de vaccinatie direct van uw schouders afvallen. Accepteer de prik en u zult direct weer in het reine zijn met Jehovah God.

Wee degenen die hun schuld meeslepen met touwen van bedrog en hun zonden met wagentouwen. Ze zeggen: ‘Laat Hij toch opschieten. Laat Hij voortmaken met zijn werk, zodat we het zien. Laat het voornemen van de Heilige van Israël uitgevoerd worden, zodat we het weten!’ Wee degenen die zeggen dat goed slecht is en slecht goed, die duisternis vervangen door licht en licht door duisternis, die bitter vervangen door zoet en zoet door bitter! Wee degenen die wijs zijn in hun eigen ogen en die naar hun eigen mening verstandig zijn! Wee degenen die een held zijn in het drinken van wijn en mannen die meester zijn in het mengen van drank, die slechte mensen vrijspreken voor steekpenningen en die rechtvaardigen het recht ontzeggen!”

(Jesaja 5:18-23)