Dagtekst woensdag 19 januari 2022

Ezra had zijn hart voorbereid om de wet van Jehovah te raadplegen en om de voorschriften ervan te onderwijzen. — Ezra 7:10.

Als je wordt gevraagd met een Bijbelstudie mee te doen, zou het goed zijn het materiaal voor te bereiden. Dorin, een speciale pionier, zegt: ‘Ik vind het fijn als m’n partner zich op de studie voorbereidt. Dan kan hij een zinvolle bijdrage leveren.’ Bovendien zal de leerling waarschijnlijk zien dat jullie je allebei goed hebben voorbereid, en dat zal een mooi voorbeeld voor hem zijn. Als je het materiaal niet grondig kunt voorbereiden, neem dan op zijn minst wat tijd om de hoofdpunten van de les in je op te nemen. Het gebed is een belangrijk onderdeel van de Bijbelstudie. Denk er dus van tevoren goed over na wat je gaat zeggen als je mag bidden. Dan zal je gebed waarschijnlijk meer betekenis hebben (Ps. 141:2). Hanae, die in Japan woont, kan zich de gebeden herinneren van een zuster die met haar Bijbelleraar meekwam. Ze vertelt: ‘Ik voelde wat een sterke vriendschap ze met Jehovah had en ik wilde net zo zijn als zij. Ook voelde ik me geliefd als ze mijn naam noemde in haar gebeden.’ w21.03 9-10 ¶7-8

Er was nog niet zo heel erg lang geleden nog een tijd dat het Wachttorengenootschap erkende dat de Hebreeuwse profetieën een veel diepere betekenis hadden dan alleen maar datgene wat in de oudheid was vervuld. Bepaalde mannen beschikten destijds nog over enige mate van dieper inzicht en erkenden dat veel dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden, voorafschaduwingen symboliseren van de dingen die in de toekomst nog zullen gaan gebeuren. Het Wachttorengenootschap noemde dit soort dingen ‘typen’ en ‘antitypen’ of ook wel ‘beelden’ of ‘tegenbeelden’. Ondanks het feit dat veel profetieën ten onrechte aan 1914 werden gekoppeld, konden we tenminste nog stellen dat deze profetieën in ieder geval nog werden beschouwd als profetisch. Echter zien we nu dus dat het Wachttorengenootschap al deze zaken heeft laten verwateren. bijbelse profetieProfetieën worden nu dan ook niet langer meer beschouwd als profetisch, maar worden in de praktijk enkel nog maar toegepast als zijnde versimpelde christelijke levenslessen. De Jeremia-publicatie van het Wachttorengenootschap betreft zo’n toonvoorbeeld van dit soort afgezwakte profetische waarschuwingen. We zien nu zelfs dat het Wachttorengenootschap de type-antitype benadering van de Schrift maar helemaal overboord heeft gegooid.

De dagtekst van vandaag betreft ook weer zo’n voorbeeld hiervan. Ezra was destijds een expert op het gebied van de Wet van Jehovah en hij werd dan ook door God gebruikt om te helpen bij het herstellen van datgene wat het Wachttorengenootschap “zuivere aanbidding” noemt, nadat koning Cyrus de Joden uit hun gevangenschap had vrijgelaten. Ezra realiseerde zich dat de Joden, zelfs nadat ze naar Jeruzalem waren teruggekeerd, in strijd handelden met de wet die het trouwen met buitenlanders verbood. Ezra spoorde het volk dan ook aan om zich te bekeren en hun fouten te corrigeren. Natuurlijk zou dit beginsel, zoals we in de bovenstaande dagtekst kunnen zien, ook toegepast kunnen worden als een soort van levensles om daarmee een Bijbelstudent aan te sporen om zijn Bijbelstudie voor te bereiden, maar wanneer we ons echter bewust zijn van de nieuwe soort benadering waarop het Wachttorengenootschap de Bijbel probeert te onderwijzen, dan ligt dit ook zeker in lijn met de afzwakkende en versimpelde trend waar Jehovah’s Getuigen aan worden onderworpen.

We zien dat dezelfde trend zich daarnaast ook nog openbaart in talloze andere zaken. Gezien het feit dat het Wachttorengenootschap alles steeds simpeler maakt, steeds minder lectuur publiceert, persoonlijke bijeenkomsten volledig heeft stopgezet, op massale schaal Koninkrijkszalen in de verkoop gooit, de openbare bediening heeft veranderd in iets dat meer weg heeft van een geautomatiseerde telemarketingcampagne en gezien het feit dat het Wachttorengenootschap daarnaast ook nog bezig is met het opdienen van oude kliekjes die worden gepresenteerd als een verse voedzame geestelijke maaltijd, lijkt het er daarom ook sterk op dat de organisatie failliet aan het gaan is. En dat komt omdat dit ook daadwerkelijk het geval is. Wanneer we onze ogen niet sluiten voor alle tekenen die zich op dit moment voltrekken, dan kunnen we hieruit maar 1 conclusie trekken: Jehovah God is klaar met de Wachttoren-organisatie. Jehovah is op dit moment al bezig met de bijeenverzameling van zijn eigen militaire strijdkrachten. Dat wat nu komen gaat, zal dan ook daadwerkelijk episch gaan worden in de breedste zin van het woord. Uw hart hierop voorbereiden is dan ook zeker een heel goed idee.