ZE ZULLEN AANDACHT BESTEDEN AAN VERZINSELS

Dagtekst zondag 16 januari 2022

Timotheüs, bescherm wat je is toevertrouwd. — 1 Tim. 6:20.

Misschien vertrouw je je waardevolle spullen weleens aan anderen toe. Denk bijvoorbeeld maar aan het geld dat je op de bank zet. Je gaat er dan van uit dat het veilig is en niet verdwijnt of gestolen wordt. Paulus herinnerde Timotheüs eraan dat hij iets waardevols had gekregen: nauwkeurige kennis van Gods voornemen voor de me}ns. Daarnaast was Timotheüs het voorrecht toevertrouwd ‘het woord te prediken’ en ‘het werk van een evangelieprediker te doen’ (2 Tim. 4:2, 5). Paulus drong er bij hem op aan te beschermen wat hem was toevertrouwd. Ook ons is net als Timotheüs iets waardevols toevertrouwd. Jehovah heeft ons nauwkeurige kennis gegeven van de kostbare waarheden in zijn Woord, de Bijbel. Die waarheden zijn kostbaar omdat ze je leren hoe je een goede band met Jehovah kunt hebben en wat je in het leven echt gelukkig maakt. Als je ze accepteert en ernaar leeft, word je bevrijd van slavernij aan valsreligieuze leringen en immorele praktijken (1 Kor. 6:9-11). w20.09 26 ¶1-3

De waarheid is aan alle christenen toevertrouwd. Echter betekent het “in de waarheid zijn” veel meer dan het volgen van de Wachttoren-organisatie. Lees bijvoorbeeld eens de instructies uit het vierde hoofdstuk van de tweede brief die de apostel Paulus aan Timotheüs schreef. (geciteerd in de bovenstaande dagtekst): Ten overstaan van God en Christus Jezus, die de levenden en de doden zal oordelen, en krachtens zijn manifestatie en zijn Koninkrijk, beveel ik je plechtig: Predik het woord. Doe het zonder uitstel, in gunstige tijd en in moeilijke tijd. Wijs terecht, berisp en spoor aan, met veel geduld en onderwijskunst. Want er komt een tijd dat ze de gezonde leer niet verdragen maar hun eigen verlangens volgen en leraren om zich heen verzamelen die hun vertellen wat ze graag willen horen. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren en zullen aandacht besteden aan verzinsels. Maar jij moet in alles je verstand erbij houden, lijden doorstaan, het werk van een evangelieprediker doen en je dienst grondig uitvoeren.” (2 Timotheüs 4:1-5)

Dit zijn absoluut moeilijke tijden; niet zozeer vanwege de zogenaamde Wuhan-besmetting die rondwaart, maar vanwege de draconische maatregelen die aan de burgers worden opgelegd in de vorm van lockdowns, vaccinatiemandaten en de zware verstoringen van het bedrijfsleven.

Inmiddels gaan we alweer het derde jaar in van een periode die eerst nog werd gepresenteerd als een periode van “twee weken om de verspreiding tegen te gaan”. En hoewel de meeste scholen, kerken en bedrijven hun deuren gewoon hebben geopend, blijven de Koninkrijkszalen van Jehovah’s Getuigen nog steeds voor iedereen gesloten.

Een paar maanden geleden heeft het Besturende Lichaam een testprogramma uitgerold in gebieden met een enorm hoge vaccinatiegraad, waar volledig gevaccineerde Jehovah’s Getuigen weer mochten terugkeren naar speciaal geselecteerde Koninkrijkszalen. Er werd toen nog gezegd dat alle Koninkrijkszalen hun deuren weer zouden kunnen openen vanaf de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar 2022.

Ik heb berichten te horen gekregen dat dit testprogramma op zijn zachtst gezegd niet zo goed verloopt. Ten minste één van de heropende Koninkrijkszalen waar volledig gevaccineerde Jehovah’s Getuigen weer naar binnen mochten, heeft klaarblijkelijk last gehad van een besmettingsuitbraak van een variant van het virus. Het lijkt erop dat de daadwerkelijke besmetting eerder te maken heeft met het feit dat de hele waanzin gewoon door blijft gaan, waarbij men vaccinaties blijft promoten die overduidelijk niet blijken te werken en die ook nog eens een groter gevaar vormen voor de gezondheid dan het virus zelf.  

Behalve het op slot gooien van alle ontmoetingsplaatsen, heeft het Besturende Lichaam de Jehovah’s Getuigen ook nog het bevel gegeven om vooral niet de straat op te gaan. Ook al is er totaal geen bewijs dat het virus in de frisse buitenlucht kan worden overgedragen onder de desinfecterende Uv-stralen van de zon, mogen Jehovah’s Getuigen ondanks dat ook niet eens op de hoek van een straat gaan staan met een lectuurstand.

En in een tijd waarin miljoenen mensen vanuit huis werken en zich ongetwijfeld in een veel ontvankelijkere gemoedstoestand bevinden dan voor corona het geval was, wordt het Jehovah’s Getuigen alsnog verboden om van huis tot huis bij mensen aan te bellen. Gedurende deze moeilijke tijd wordt het degenen aan wie de waarheid is toevertrouwd, verboden om op de meest effectieve manier te prediken en anderen te onderwijzen, namelijk persoonlijk.

Door middel van hun video-updates heeft het Besturende Lichaam te kennen gegeven dat Jehovah de vaccins als een voorziening zou hebben gebracht aan de organisatie. Indien dat waar zou zijn, indien Jehovah’s Getuigen volledig zouden zijn ingeënt om in overeenstemming te blijven met de laatste theocratische richtlijnen, waarom worden Gods dienaren op dit moment dan nog steeds verhinderd om deel te nemen aan de openbare bediening of vergaderingen? Indien de vaccins veilig en effectief zouden zijn, zou dat dan niet het einde van de hele kwestie moeten betekenen? Het lijkt er inderdaad zeker op dat Jehovah’s Getuigen ervan genieten wanneer hun oren worden gekieteld.

De leiders van het Wachttorengenootschap zijn de bron van de verzinsels die de oren kittelen en die de injecties aanprijzen als zijnde de redding van de gehele mensheid. Aan de andere kant zien we dat betrouwbare rapporten uitwijzen dat de meest gevaccineerde regio’s ook het hoogste aantal besmettingen tellen. Autoriteiten beweren dat het een pandemie is van de ongevaccineerden. Ook dat klopt niet. Toch blijft het Besturende Lichaam maar doorgaan met het verspreiden van verhalen dat de injecties veilig en effectief zouden zijn en Jehovah’s Getuigen doen maar al te graag alsof dat ook echt zo is. Het lijkt erop dat Jehovah’s Getuigen maar al te blij zijn om verlost te zijn van de last die op hun schouders lag, namelijk om in de velddienst te moeten gaan en om fysiek vergaderingen bij te moeten wonen. Wanneer het Besturende Lichaam dan ineens zegt dat we de openbare bediening nu ook gewoon volledig kunnen vervullen door thuis te blijven zitten, dan beschouwen Jehovah’s Getuigen dit schijnbaar als geweldig nieuws! Wie zijn wij dan, om zomaar de alwetende getrouwe en beleidvolle slaaf in twijfel te trekken?