“OOK MOET EERST HET GOEDE NIEUWS WORDEN GEPREDIKT”

Dagtekst woensdag 12 januari 2022

Jullie zullen vanwege mijn naam door alle volken worden gehaat. — Matth. 24:9.

Jehovah heeft ons geschapen om liefde te geven en te ontvangen. Dus als iemand je haat, doet dat pijn en kun je zelfs bang zijn. Een broeder schrijft: ‘Toen ik door soldaten werd geslagen, beledigd en bedreigd omdat ik een van Jehovah’s Getuigen ben, was ik bang en voelde ik me vernederd.’ Het doet pijn zo’n haat te ervaren, maar het verrast ons niet. Jezus voorspelde dat we zouden worden gehaat. Waarom haat de wereld de volgelingen van Jezus? Omdat we net als Jezus ‘geen deel van de wereld’ zijn (Joh. 15:17-19). Dus hoewel we de regeringen respecteren, blijven we neutraal en zullen we niet de vlag groeten of het volkslied zingen. We aanbidden alleen Jehovah. We verdedigen zijn recht om de mensheid te regeren, een recht dat Satan en zijn ‘nageslacht’ aanvechten (Gen. 3:1-5, 15). We prediken dat Gods Koninkrijk de enige hoop is voor de mensheid en dat het binnenkort alle tegenstanders zal verbrijzelen (Dan. 2:44; Openb. 19:19-21). Die boodschap is goed nieuws voor de zachtmoedigen maar slecht nieuws voor de slechte mensen. w21.03 20 ¶1-2

De bovenstaande dagtekst citeert slechts een gedeelte van het negende vers. Wanneer we heel het 9de vers uit Mattheüs 24 lezen dan staat daar het volgende: Dan zullen mensen jullie uitleveren, onderdrukken en doden, en jullie zullen vanwege mijn naam door alle volken worden gehaat.

Kent u zelf iemand die vanwege zijn of haar geloof is geëxecuteerd? Ik durf te stellen dat niemand zo’n persoon kent. Wellicht zou het kunnen dat er iemand is die zo’n soort geval heeft meegemaakt in bepaalde islamitische staten, echter is het ook zo dat de radicale islam mensen van allerlei denominaties vervolgt en vermoordt, en dus niet alleen maar Jehovah’s Getuigen.

Het klopt inderdaad dat Hitler en de nazi’s een paar honderd Getuigen van Jehovah executeerden en sommigen van hen stierven dan ook in de concentratiekampen als gevolg van mishandeling. Echter vond dit alles wel 80-90 jaar geleden plaats. Jehovah’s Getuigen in de voormalige Sovjet-Unie evenals in andere communistische landen werden ook zwaar vervolgd. Maar nogmaals, dit vond niet recentelijk plaats. Zelfs in het hedendaagse Rusland waar de Wachttoren-organisatie volledig is geliquideerd en waar er een relatief klein aantal Getuigen werden opgesloten, zijn er daarentegen geen berichten bekend dat er ook maar iemand van hen door de staat is vermoord.

Hier in de Verenigde Staten genieten Jehovah’s Getuigen bescherming van de staat. In de jaren dertig en tijdens de Tweede Wereldoorlog ondervonden Jehovah’s Getuigen in sommige gebieden vervolging, echter betrof dit geen vervolging door de staat, maar juist doordat sheriffs van kleine stadjes het aan woedende menigten toestond om hun gang te gaan. Zelfs tijdens die moeilijke periode werd er niemand geëxecuteerd. De federale overheid beschermde feitelijk zelfs de rechten van Jehovah’s Getuigen. Het Wachttorengenootschap schept zelfs op over het feit dat het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten talrijke uitspraken heeft gedaan in het voordeel van Jehovah’s Getuigen.

Het klopt inderdaad dat Jehovah’s Getuigen door velen worden gehaat, maar nogmaals, wees eerlijk tegen uzelf: niemand wordt op dit moment overgeleverd aan verdrukking en aan de dood. Hoe erg de wereld op dit moment ook op z’n kop staat vanwege de Covid-lockdowns, leven we ondanks dat toch nog steeds in vredige tijden.

Wat is dan het punt waar het om gaat? Overdreef Jezus soms? Gebruikte hij een hyperbool? Nee. Jezus voorzei gewoon wat christenen zal overkomen tijdens het besluit van het samenstel. Waarom worden Jehovah’s Getuigen op dit moment dan niet massaal vervolgd en waarom worden zij op dit moment dan niet overgedragen om ter dood te worden gebracht? Het antwoord is simpel: Het besluit is op dit moment nog steeds niet begonnen.

Iets wat het Besturende Lichaam gewoon niet kan begrijpen, is het feit dat het goede nieuws wordt gepredikt vóórdat het besluit begint. Beschouw eens het stuk uit het 13de hoofdstuk van Markus: En jullie, let goed op jezelf. Mensen zullen jullie aan rechtbanken overleveren, en jullie zullen geslagen worden in synagogen en voor bestuurders en koningen terechtstaan ter wille van mij, als een getuigenis voor hen. Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt. Wanneer ze je komen halen om je over te leveren, maak je dan van tevoren geen zorgen over wat je moet zeggen, maar zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Want wat je zegt, komt niet uit jezelf, maar het is de heilige geest die spreekt. Ook zal de ene broer de andere overleveren om gedood te worden, en een vader zijn kind, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten doden. En jullie zullen vanwege mijn naam door alle mensen worden gehaat. Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered. (Markus 13:9-13)

Met het risico in herhaling te vallen, stel ik u nogmaals de vraag: Kent u zelf iemand die vanwege hun geloof is gearresteerd? Zijn Jehovah’s Getuigen gedwongen om tegenover overheidsfunctionarissen te komen staan? Wellicht wel een aantal van hen in Rusland. Maar ondanks dat feit gaf Jezus toch niet te kennen dat getrainde advocaten deze gezalfde christenen zouden gaan vertegenwoordigen? Dat blijkt dan ook heel erg duidelijk uit de instructies van Jezus, waarin hij verklaarde dat het niet nodig zou zijn om van tevoren een verdediging voor te bereiden. De groep advocaten van het Wachttorengenootschap zal daar dan ook niet bij betrokken zijn en zij zullen op dat moment dan ook geen enkele rol spelen.

Hebt u dan zelf ooit eens van een situatie gehoord of een situatie meegemaakt waarin kinderen vanwege hun eigen ouders werden gearresteerd en geëxecuteerd? Of een situatie waarbij kinderen hun eigen ouders hebben laten arresteren of executeren?

De Covid-hysterie heeft ervoor gezorgd dat de zaken beter in perspectief kunnen worden gebracht, althans voor wat betreft de breuklijnen die de band van broederschap kan breken. Door aan te dringen op organisatorische eenheid boven een medische vrije keuze, heeft het Besturende Lichaam zijn uiterste best gedaan om van de vaccinatiekwestie een bron van verdeeldheid te maken. En gezien de mate waarin sommige landen de ongevaccineerde personen zullen vervolgen, zou dit nog weleens een rol kunnen gaan spelen in de aankomende verdrukking.

Maar verreweg het ergste moet nog komen. Het Wachttorengenootschap heeft de kudde namelijk misleid door hen te laten geloven dat Christus al meer dan 100 jaar geleden zou zijn begonnen met regeren en dat Satan en de demonen eveneens al meer dan 100 jaar geleden in al hun woede op de aarde zouden zijn neergedaald. Het zal voor de Jehovah’s Getuigen dan ook als een schok komen wanneer zal blijken dat alle dingen, waarover het Wachttorengenootschap beweert dat deze al in het jaar 1914 plaatsvonden en dus onmogelijk opnieuw zouden kunnen gebeuren, beginnen plaats te vinden; namelijk, natie die tegen natie opstaat, evenals een gigantische wereldoorlog en alles wat daarbij komt kijken!