Dagtekst dinsdag 11 januari 2022

Bij u is de bron van het leven. — Ps. 36:9.

Er is een tijd geweest dat Jehovah alleen was. Alleen maar niet eenzaam. Hij was in elk opzicht compleet en had dus niemand nodig. Maar hij wilde ook anderen van het leven laten genieten. Uit liefde begon Jehovah dus met scheppen (1 Joh. 4:19). Om te beginnen schiep Jehovah iemand om mee samen te werken, zijn eerste Zoon. Samen met hem schiep hij vervolgens ‘alle andere dingen’, zoals miljoenen engelen (Kol. 1:16). Jezus genoot ervan met zijn Vader samen te werken (Spr. 8:30). En ook de engelen hadden reden om blij te zijn. Ze zaten als het ware op de eerste rij toen Jehovah met zijn meesterwerker de hemel en de aarde maakte. Hoe reageerden ze? Ze ‘juichten van vreugde’ toen de aarde werd gemaakt, en ongetwijfeld ook bij alle andere scheppingswerken, met als laatste meesterwerk de mens (Job 38:7; Spr. 8:31). Al die scheppingen zijn een bewijs van Jehovah’s liefde en wijsheid (Ps. 104:24; Rom. 1:20). w20.08 14 ¶1-2

Mijn enige punt van correctie zou de openingszin zijn. Vóór het begin van de schepping bestond er namelijk geen tijd. Jehovah God was gedurende deze eeuwigheid helemaal alleen. Hij had geen begin, dus de tijd dat Hij alleen was, was oneindig – niet te meten, tijdloos. Zelfs de titel ‘Oude van Dagen’ omvat niet volledig Zijn eeuwige bestaan.

Toegegeven, het is menselijkerwijs niet te bevatten. Hoe kan het mogelijk zijn dat iemand simpelweg altijd al heeft bestaan? Alles heeft namelijk ooit een begin gehad, zelfs Jezus. Hoe kon Jehovah dan altijd al Zijn? Ik vermoed dat Jezus wel het antwoord op deze vraag weet, wat tevens één van de redenen zou kunnen zijn waarom Jezus verklaarde dat niemand de Vader kent behalve de Zoon, wat zou verklaren waarom Jezus naar zijn Vader verwees als de enige ware God.

Wat echter helemaal nauwelijks is voor te stellen is het feit dat de enige ware God, die de mens schiep op een planeet dat maar een klein stipje betreft in de uitgestrektheid van de zichtbare kosmos, het voornemen heeft om een select aantal onbeduidende, sterfelijke aardbewoners te transformeren in onverwoestbare wezens die hetzelfde leven zullen bezitten als Hij. Zelfs de engelen bezitten niet zulk soort leven.

Inderdaad, een nieuwe schepping! Dat is nogal wat!