Dagtekst maandag 3 januari 2022

De ogen van Jehovah zijn overal, hij let op de goeden en de slechten. — Spr. 15:3.

Hagar, de slavin van Sarai, ging zich misdragen toen ze de vrouw van Abram werd. Ze werd zwanger en begon op Sarai neer te kijken omdat die zelf geen kinderen had. De situatie liep uit de hand en Sarai pestte Hagar weg (Gen. 16:4-6). Met onze onvolmaakte kijk denken we misschien over Hagar: dat gemene mens krijgt gewoon wat ze verdient. Maar Jehovah zag meer in haar. Hij stuurde een engel naar haar toe. Toen die engel haar vond, hielp hij haar om haar houding te veranderen en zegende hij haar. Hagar voelde dat Jehovah haar had gezien en alles van haar situatie wist. Ze was zo onder de indruk dat ze Jehovah ‘een God die ziet’ en ‘degene die mij ziet’ noemde (Gen. 16:7-13). Wat zag Jehovah in Hagar? Hij kende haar achtergrond heel goed en wist wat ze allemaal had meegemaakt. Hoewel Jehovah het niet goedvond dat Hagar Sarai zo respectloos had behandeld, kunnen we er zeker van zijn dat hij rekening hield met Hagars achtergrond en omstandigheden. w20.04 16 ¶8-9

“DE OGEN VAN JEHOVAH”

Het is heel geruststellend om te weten dat Jehovah God alles ziet. Er is niets dat aan Zijn aandacht kan ontsnappen. We zouden bang kunnen zijn voor het feit dat God al onze fouten en slechte gedachten ziet. Echter is Jehovah zich aan de andere kant ook maar al te goed bewust van het feit dat we slechts van stof zijn gemaakt en dat we zondig zijn. Omdat God zowel het goede als het slechte ziet, betekent dit ook dat God zeer goed in staat is om hierin onderscheid te maken. Het klopt inderdaad dat we allemaal zondaars zijn, maar God herkent het goede en het slechte. Een persoon kan er aan de buitenkant uitzien als een rechtschapen mens, maar Jehovah God ziet behalve de buitenkant ook nog het hart van die persoon. Jehovah God kan daarom ook onmogelijk worden misleid door iemands huichelachtige voorkomen. Jehovah God is zich ook absoluut zeer goed bewust van alle misdaad en dubbelhartigheid die zich achter de gesloten deuren afspeelt onder de leiders van het Wachttorengenootschap. Wij zijn zelf alleen maar in staat om datgene te zien wat zich aan de oppervlakte afspeelt. Datgene wat ze willen dat we zien. En zelfs daarover kunnen we vaststellen dat het er behoorlijk slecht uitziet.

Zoals bijvoorbeeld velen van jullie al hebben opgemerkt, valt het Covid-beleid van het Wachttorengenootschap vrijwel niet te onderscheiden van het beleid van de belangrijkste westerse regeringen. Beleid ten aanzien van lockdowns, mondkapjes, social distancing, en uiteraard ook de vaccinaties. Inderdaad, ontzettend veel vaccinaties. Dan is er ook nog sprake van onderdrukking van goedkope en effectieve alternatieve medicatie evenals de naleving van de grote sociale mediaplatforms om zodoende elk gerucht over mogelijke vaccinbijwerkingen of gezonde preventieve maatregelen de kop in te drukken door middel van keiharde censuur. De Wachttoren-organisatie is bij de overheid aan boord geklommen met betrekking tot ieder aspect van de Covid-samenzwering.

Gerrit Lösch van het Besturende Lichaam maakte in hun updatevideo zelfs ouderlingen belachelijk die wellicht niet achter het beleid van het Besturende Lichaam zouden staan, en hij verwierp hun informatiebronnen als zijnde afkomstig van websites die complottheorieën zouden verspreiden. De arme Anthony Morris van het Besturende Lichaam maakte daarnaast ook nog een aantal Bulgaarse priesters belachelijk die tegen de mensen zeiden dat de vaccins van de duivel afkomstig waren. Waarom wordt dat als iets schandaligs beschouwd? Hoeveel Jehovah’s Getuigen moeten er dan nog sterven voordat ze eindelijk wakker beginnen te worden en zich beginnen te realiseren dat het Besturende Lichaam hen heeft verkocht?

Het is dan ook precies zoals de profetie het verklaart: Dit zegt Jehovah, mijn God: “Hoed de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Hun kopers slachten hen maar worden niet schuldig bevonden. Hun verkopers zeggen: ‘Mag Jehovah worden geprezen, want ik zal rijk worden.’ En hun herders hebben geen medelijden met hen.” (Zacharia 11:4-5)

De vragen die we onszelf hier dan ook zouden kunnen stellen zijn deze: Aan wie heeft het Wachttorengenootschap de schapen dan verkocht en hoeveel geld hebben ze daar dan precies voor gekregen? Ik weet het niet. Mijn weloverwogen gok zou zijn dat ze samenwerken met de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties. Het Wachttorengenootschap heeft in het verleden namelijk ook al laten zien dat ze gedurende een periode van 10 jaar in een politiek partnerschap hebben samengewerkt met de Verenigde Naties. Kan een vos, behalve zijn haren dan ook zijn streken verliezen? De andere vraag is: Hoeveel geld hebben ze daar dan precies voor gekregen? Het antwoord op die laatste vraag is dan ook absoluut niet relevant. Het maakt verder niet uit, ook al hebben ze slechts een enkele cent ontvangen. Uiteraard weet Jehovah wel het exacte antwoord op die vraag. Hoogstwaarschijnlijk ging het in dit geval om vele miljoenen dollars. Trouwens, het hierboven geciteerde vers houdt verband met de 30 zilverstukken die Judas had ontvangen als beloning voor het verraden van de Zoon van God. Judas vormde daarnaast ook een voorafschaduwing van de profetische mens van wetteloosheid die zich in het openbaar als een god presenteert en die voor Gods volk beslissingen neemt over leven en dood. Jehovah let precies zoals de bovenstaande dagtekst zegt, op de goeden en de slechten, en er liggen ook absoluut zeker een aantal hele slechte rotte appels in de mand van Bethel.

Uiteindelijk zal alles dat verborgen is aan het licht komen. Jezus Christus heeft ons persoonlijk die verzekering gegeven. Jezus zei namelijk letterlijk: Want alles wat bedekt is, zal openbaar worden, en alles wat zorgvuldig verborgen is, zal bekend worden en aan het licht komen. (Lukas 8:17)