Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft deel 2 van het commentaar door Robert King op de dagtekst van het Wachttorengenootschap in de maand december 2021.


 

Dagtekst vrijdag 10 december 2021

Iedereen heeft zijn eigen vracht te dragen. — Gal. 6:5.

Als onze aanbidding in jouw land wordt verboden, ga je je misschien afvragen of je moet verhuizen naar een land waar je Jehovah vrij kunt aanbidden. Dat is een persoonlijke keuze die niemand voor je kan maken. Voordat je een beslissing neemt, zou je erover kunnen nadenken wat de christenen in de eerste eeuw deden toen ze werden vervolgd. De discipelen in Jeruzalem vertrokken naar Judea en Samaria en zelfs helemaal naar Fenicië, Cyprus en Antiochië (Matth. 10:23; Hand. 8:1; 11:19). Maar tijdens een andere periode van vervolging besloot Paulus om niet weg te gaan uit de gebieden waar tegenstand was (Hand. 14:19-23). Wat is de les? Elk gezinshoofd moet een persoonlijke keuze maken. Voordat hij besluit of hij gaat verhuizen, moet hij bidden en goed nadenken over de omstandigheden van zijn gezin en de positieve en negatieve gevolgen van een mogelijke verhuizing. Veroordeel anderen niet om de keuze die zij maken. w19.07 10 ¶8-9

Er is momenteel geen enkel land ter wereld waar Jehovah’s Getuigen worden toegestaan om Jehovah vrij te mogen dienen. Het Besturende Lichaam heeft het werk feitelijk voor alle Getuigen wereldwijd verboden. Jehovah’s Getuigen mogen van hen niet op de hoek van een straat gaan staan om te prediken en ze mogen van hen ook niet aanbellen bij voordeuren van woningen. Ze mogen van hen geen Koninkrijkszaal betreden, tenzij ze in een gebied wonen dat speciaal door hen geselecteerd is om mee te mogen doen met een proefprogramma waaraan alleen volledig gevaccineerde Jehovah’s Getuigen mogen deelnemen. De regeringen van deze wereld hadden onmogelijk effectiever kunnen zijn in het verbieden van het verkondigingswerk van Jehovah’s Getuigen, dan het Besturende Lichaam zelf.

Jehovah’s Getuigen zouden onder gebed eens ernstig de feiten moeten overwegen die erop wijzen dat het Besturende Lichaam de schapen heeft verkocht die oorspronkelijk aan hun zorg werden toevertrouwd. Wat heeft de Schrift hierover te zeggen? Dit zegt Jehovah, mijn God: “Hoed de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Hun kopers slachten hen maar worden niet schuldig bevonden. Hun verkopers zeggen: ‘Mag Jehovah worden geprezen, want ik zal rijk worden.’ En hun herders hebben geen medelijden met hen. (Zacharia 11:4-5) 

Dagtekst zaterdag 11 december 2021

Dit betekent eeuwig leven, dat ze u leren kennen, de enige ware God, en ook degene die u hebt gestuurd, Jezus Christus. — Joh. 17:3.

Jezus zei dat we discipelen moeten maken van mensen uit alle volken (Matth. 28:19). Iemand moet niet alleen leren wat Jezus van zijn discipelen verlangt, maar ook hoe hij als ware christen moet leven. Help hem geduldig als hij er moeite mee heeft Bijbelse principes toe te passen. Sommigen kunnen al in een paar maanden hun denken en doen veranderen, maar anderen hebben daar meer tijd voor nodig. Een zendeling in Peru maakte iets mee dat laat zien welke voordelen het heeft geduldig te zijn. ‘Ik had al twee boeken bestudeerd met Raúl’, zegt de zendeling. ‘Maar hij had nog steeds grote problemen in zijn leven. Het ging niet goed in zijn huwelijk, hij gebruikte smerige taal en zijn kinderen respecteerden hem niet. Maar omdat hij geregeld naar de vergaderingen kwam, bleef ik hem en zijn gezin bezoeken. Meer dan drie jaar nadat ik hem voor het eerst trof, kon hij gedoopt worden.’ w19.07 14 ¶3; 19 ¶15-17

En al dit werk ten behoeve van het maken van nieuwe discipelen, evenals het regelmatig samenkomen in de Koninkrijkszaal zou op dit moment virtueel effectief worden uitgevoerd? Het zou geweldig zijn indien dit ook echt waar zou zijn geweest. Het Besturende Lichaam schept erover op dat de opkomst bij vergaderingen nog nooit zo hoog is geweest als nu. Maar betreft het op de bank zitten staren naar een computerscherm dan daadwerkelijk hetzelfde als het fysiek samenkomen om te vergaderen?

Waarom zit het Wachttorengenootschap na bijna twee jaar Covid-hysterie nog steeds in een lockdown? Waarom eist het Besturende Lichaam dat alle Jehovah’s Getuigen moeten worden gevaccineerd, terwijl het algemeen bekend is dat vaccinatie niet voorkomt dat iemand ziek zou kunnen worden door covid en ook niet voorkomt dat men anderen kan besmetten met covid? Waarom is het Besturende Lichaam bezig met het openlijk en willens en wetens verspreiden van een leugen? Hebben ze soms in het geheim besloten om de vaccinatieagenda van de Verenigde Naties te promoten? Ik heb een sterk vermoeden dat dit ook daadwerkelijk het geval is. 

Dagtekst zondag 12 december 2021

Span je krachtig in. — Luk. 13:24.

Wat waren de omstandigheden toen Paulus zijn brief aan de Filippenzen schreef? Hij stond in Rome onder huisarrest. Zijn vrijheid om te prediken was behoorlijk ingeperkt. Maar hij bleef heel actief door getuigenis te geven aan bezoekers en door brieven te schrijven aan gemeenten ver weg. Paulus wist dat hij zich net als Christus tot aan het einde moest inspannen. Daarom vergeleek hij het leven van een christen met een wedstrijd (1 Kor. 9:24-27). Een hardloper blijft tijdens de wedstrijd gefocust op de finish en laat zich niet afleiden. Als het parcours bijvoorbeeld door stadsgebied loopt, komen de lopers misschien langs winkels en andere afleidingen. Kun je je voorstellen dat een hardloper even stopt om te bekijken wat er in de etalage ligt? Dat doet hij niet als hij wil winnen. Ook in de wedstrijd om het leven moet je dingen vermijden die afleiden. Als je gefocust blijft op je doel en je net als Paulus krachtig inspant, zul je de prijs winnen. w19.08 3 ¶4; 4 ¶7

De apostel Paulus bleef druk bezig met het schrijven van brieven toen hij huisarrest had. Laat dat eens bij u inzinken. Ziet u ook wat het Wachttorengenootschap hier zegt? Ze impliceren dat u onder huisarrest staat, net zoals de apostel Paulus. Het enige verschil is dat de apostel letterlijk werd gearresteerd waarbij Caesar hem daadwerkelijk zijn vrijheid had ontnomen. Dat is op dit moment absoluut niet het geval bij Jehovah’s Getuigen. Jehovah’s Getuigen worden op dit moment namelijk onder quarantaine geplaatst op bevel van het Besturende Lichaam. Daar is dan ook geen enkele rechtvaardiging voor.

Jehovah’s Getuigen worden, zoals dit heet ‘ge-gaslight’. Aan de ene kant zegt het Besturende Lichaam tegen de Jehovah’s Getuigen dat zij zich krachtig moeten inspannen om de prijs te kunnen winnen. Aan de andere kant hebben de Jehovah’s Getuigen de opdracht gekregen om zichzelf in hun huizen op te sluiten en ieder contact met de buitenwereld zoveel mogelijk te vermijden. Span uzelf krachtig in terwijl u in uw huiskamer op de bank zit, net zoals de apostel Paulus dit deed. 

Dagtekst dinsdag 14 december 2021

Voor alles ben ik sterk genoeg dankzij hem die mij kracht geeft. — Fil. 4:13.

Heb je weleens iets meegemaakt waarvan je later dacht: dat had ik nooit in mijn eentje aangekund? Dan ben je niet de enige. Misschien heb je zoiets gedacht nadat je ernstig ziek werd of een dierbare in de dood verloor. Als je terugkijkt, heb je misschien het gevoel dat je de dagen alleen kon doorkomen omdat Jehovah’s heilige geest je de kracht gaf ‘die wat normaal is te boven gaat’ (2 Kor. 4:7-9). De heilige geest helpt je ook om de invloed van deze slechte wereld te weerstaan en om te vechten tegen ‘slechte geestenmachten’ (Ef. 6:12; 1 Joh. 5:19). Jehovah’s heilige geest helpt je door je de kracht te geven om ondanks beproevingen te kunnen doen wat je moet doen. Paulus merkte dat hij Jehovah ondanks beproevingen kon blijven dienen omdat hij zich op ‘de kracht van de Christus’ verliet (2 Kor. 12:9). w19.11 8 ¶1-3

Het Wachttorengenootschap oefent op Jehovah’s Getuigen een krachtige controlerende invloed uit. Dit is uiteraard bepalend voor datgene wat Jehovah’s Getuigen geloven en ook voor wat ze wel of niet zouden moeten zeggen. Het Wachttorengenootschap controleert ook diverse persoonlijke zaken zoals de wijze waarop men zich dient te kleden evenals de mate van uiterlijke verzorging. Het Wachttorengenootschap is ook degene die bepaalt of Jehovah’s Getuigen naar buiten mogen om op een straathoek te gaan prediken en ook bepalen ze of Jehovah’s Getuigen fysiek samen mogen komen in een Koninkrijkszaal. We zijn nu zelfs zover dat het Wachttorengenootschap voor Jehovah’s Getuigen op dit moment ook beslist over medische kwesties die potentieel over leven of dood gaan. Geleidelijk aan heeft het Wachttorengenootschap de plek van Jehovah God ingenomen. Althans, dat is de trend die we zien. Maar zelfs ondanks al hun sektarische controle kan geen mens of demon ons de toegang tot Jehovah God ontnemen, tenzij we hen dat natuurlijk toestaan. Naarmate de dagen steeds moeilijker beginnen te worden, zullen we steeds meer de kracht nodig hebben die enkel en alleen God ons kan geven. 

Dagtekst woensdag 15 december 2021

Wie mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien. — Joh. 14:9.

De Bijbel is het enige betrouwbare boek dat uitlegt wat Jezus voor je heeft gedaan. Leer van Jezus te houden en je liefde voor Jehovah zal groeien. Jezus is namelijk het volmaakte evenbeeld van zijn Vader. Hoe meer je dus over Jezus leert, des te beter je Jehovah zult begrijpen en waarderen. Denk na over het medegevoel dat Jezus toonde voor degenen op wie anderen neerkeken: de armen, de zieken en de zwakken. En denk ook aan het praktische advies dat hij je geeft en hoe je leven beter wordt als je naar hem luistert (Matth. 5:1-11; 7:24-27). Je liefde voor Jezus zal waarschijnlijk sterker worden als je diep nadenkt over het offer dat hij bracht zodat onze zonden vergeven kunnen worden (Matth. 20:28). Als je beseft dat Jezus bereid was voor je te sterven, word je er misschien toe bewogen berouw te hebben en Jehovah om vergeving te vragen (Hand. 3:19, 20; 1 Joh. 1:9). En als je van Jezus en Jehovah gaat houden, zul je je vanzelf aangetrokken voelen tot anderen die ook van hen houden. w20.03 5-6 ¶10-12

Jezus had medelijden met de onderdrukten, de armen en de zieken. Hij hekelde ook de religieuze leiders die hen tiranniseerden. Bij twee gelegenheden ging Jezus het tempelhof binnen en gooide de tafels van de geldwisselaars omver en maakte van een touw een zweep en begon alle dieren en wellicht ook alle mensen te slaan die Jezus op dat moment in de weg stonden.

Wist u dat Jezus in de nabije toekomst weer hetzelfde zal gaan doen zodra hij naar de aarde zal terugkeren om het huis van zijn eigen Vader te inspecteren? Jezus gaf ons een illustratie van de twee mogelijke uitkomsten die van toepassing zullen zijn met betrekking tot de aangestelde slaven die de leiding kregen om de huisknechten op het juiste moment te voorzien van geestelijk voedsel. Volgens de illustratie zal Jezus de beide slaven gaan straffen voor hun ongehoorzaamheid. Het enige verschil zal zitten in de mate waarin ze zullen worden geslagen. De slaaf die de wil van zijn meester kende maar deze opzettelijk niet gehoorzaamde, zal met vele slagen worden geslagen. De slaaf die onwetend was zal slechts met enkele slagen worden geslagen. Enkel en alleen de Meester zal in staat zijn om het daadwerkelijke motief van elke individuele slaaf te kunnen bepalen. Alleen de Meester zal weten of een bepaalde slaaf wordt gedreven door onwetendheid of door rebellie. Alleen de Meester is in staat om te kunnen bepalen of de slaaf ook daadwerkelijk getrouw en beleidvol is geweest.

De toerekenbaarheid van de slaven is gebaseerd op het feit dat ze door Christus zijn aangesteld. Daarom besloot Jezus ook zijn illustratie door het volgende te verklaren: “Als er veel aan iemand wordt gegeven, zal er veel van hem worden geëist, en als er veel aan iemand wordt toevertrouwd, zal er meer dan gebruikelijk van hem worden geëist. (Lukas 12:48b)

Zie ook voor een uitgebreidere onderbouwing de brochure: “De Tweede Komst van Christus – Wat zal dit voor u betekenen?” 

Dagtekst donderdag 16 december 2021

Jehovah is hoog en toch heeft hij aandacht voor de nederige. — Ps. 138:6.

Een broeder zou kunnen gaan denken dat hij de meest geschikte kandidaat is voor een bepaalde taak. Een zuster zou kunnen denken: mijn man zou dat echt veel beter doen dan die broeder! Maar als je echt nederig bent, zul je zulke trotse gedachten verwerpen. Er is een mooie les te halen uit de manier waarop Mozes reageerde toen anderen een voorrecht kregen. Mozes had veel waardering voor het voorrecht het volk Israël te leiden. Maar hoe reageerde hij toen Jehovah anderen toestond hem te helpen? Hij was niet jaloers (Num. 11:24-29). Nederig stond hij toe dat ze hem hielpen bij het rechtspreken over het volk (Ex. 18:13-24). Dat zou de Israëlieten over wie hij moest rechtspreken ten goede komen. Mozes gaf dus meer om het welzijn van anderen dan om zijn eigen voorrechten. Wat een geweldig voorbeeld voor ons! Vergeet nooit: om echt bruikbaar te zijn voor Jehovah is je nederigheid altijd belangrijker dan je bekwaamheid. w19.09 5-6 ¶13-14

Rond de 4 minuten en 45 seconden van de video “Besturende Lichaam update 2021 nr.9” stelde David Splane van het Besturende Lichaam op ongelovige wijze letterlijk de volgende vraag: “Zou Jehovah toelaten dat het Besturende Lichaam, de helpers, de zendelingen, een groot deel van de wereldwijde Bethelfamilie en andere volletijd dienaren iets zouden doen of gevaccineerd zouden worden tegen Covid 19, als dat schadelijk zou zijn?”

Laten we eerst eens gaan redeneren over een aantal zaken voordat we die vraag gaan beantwoorden. Broeder Splane van het Besturende Lichaam impliceert dat het nemen van het vaccin voorkomt dat iemand Covid krijgt of hieraan kan sterven. Hij beweerde verschillende malen dat we geïnjecteerd dienen te worden met het experimentele mRNA-elixer om zodoende in het land van de levenden te kunnen blijven. De harde waarheid leert ons echter dat er wereldwijd enorme aantallen gevaccineerde personen zijn die alsnog Covid oplopen. Wellicht zouden de symptomen minder ernstig zijn wanneer men is ingeënt, maar het biedt, in tegenstelling tot de suggererende woorden van broeder Splane, zeker geen immuniteit. Daarnaast blijkt ook nog eens dat het steeds duidelijker begint te worden dat de veronderstelde werkzaamheid van deze vaccins steeds verder afneemt. Dit blijkt zelfs het geval te zijn, ook nadat iemand twee maal is geprikt. Om de status van volledig gevaccineerde te kunnen behouden, dient men zich vervolgens ook nog eens te onderwerpen aan meerdere periodieke booster-injecties.

Deze injecties betreffen absoluut geen levensreddende remedie en er zijn inmiddels al tienduizenden mensen overleden als direct gevolg van deze injecties. Vele tienduizenden andere mensen hebben na deze injecties ineens last van verschillende gezondheidsproblemen die ze nog niet hadden voordat ze werden geprikt. De vraag die we hier dus eigenlijk moeten stellen is deze: Waarom zou het Besturende Lichaam de taak op zich moeten nemen om een reeks injecties aan te bevelen die geen immuniteit bieden en die de ontvanger van deze injecties mogelijk ziek zou kunnen maken of zelfs zou kunnen doden? Zouden we dan moeten aannemen dat Jehovah ervoor zal zorgen dat de Jehovah’s Getuigen op wonderbaarlijke wijze beschermd zullen worden tegen eventuele schadelijke effecten van het gen-veranderende vaccin? Indien Jehovah God een reeks wonderen zou verrichten om het Besturende lichaam en de Bethelfamilie te beschermen, waarom beschermt Jehovah dan niet gewoon alle gelovigen tegen Covid zelf? Daarnaast zou ook zeker de vraag mogen worden gesteld waarom Jehovah God überhaupt een potentieel dodelijke behandeling zou aanbevelen voor een ziekte waarbij de kans op overleven rond de 99,9% ligt?

Wanneer we nu weer even teruggaan naar de vraag: Zou Jehovah het toelaten dat het Besturende Lichaam een Covid-vaccin zou nemen indien dit vaccin schadelijk zou zijn?

Wanneer we het er dan toch over hebben dan kunnen we ook meteen de volgende vraag opwerpen: Zou Jehovah het toelaten dat Adam en Eva een vrucht van een boom zouden eten die ervoor zou zorgen dat er dood en ellende zou worden gebracht over vele miljarden van hun ongeboren nakomelingen?

Hier volgen nog enkele vragen: Zou Jehovah God het toelaten dat de koningen en priesters van Israël Gods natie zouden misleiden tot het aanbidden van demonen? Zou Jehovah het toelaten dat christenen de waarheid zouden verdraaien en dat de controle over de gemeente van Christus zou worden overgedragen aan de keizer van Rome? Zou Jehovah het toelaten dat goddeloze mannen Zijn naam zouden verwijderen uit vele Bijbelvertalingen? Zou Jehovah het toelaten dat Zijn volk wordt misleid door hen de leugen te laten geloven dat Jezus op dit moment al zou zijn teruggekeerd en dat Jezus op dit moment al onzichtbaar aanwezig is?

Wanneer we alleen al zouden redeneren over deze bovenstaande vragen, dan zouden we vervolgens al in staat moeten zijn om de vraag van David Splane van het Besturende Lichaam te kunnen beantwoorden. Het antwoord op zijn vraag is dan ook volmondig: JA, natuurlijk zou Jehovah het toelaten dat het Besturende Lichaam, hun helpers, alle zendelingen evenals de Bethelfamilie een vaccin zouden nemen dat schadelijk voor hen is.

Het werkelijke probleem is dan ook niet Covid. Noch is het probleem de vaccinatie zelf. Het onderliggende kwaad zit hem dan ook in het totale gebrek aan nederigheid, hun hoogmoedige geest, de pure overmoed van het leiderschap van Jehovah’s Getuigen evenals de verheerlijking van het Wachttorengenootschap zelf die zij dan ook actief bevorderen.

Echter is het ook zo dat niet alles volledig te verwijten valt aan het Besturende Lichaam zelf. Wanneer Jehovah’s Getuigen zelf namelijk blindelings geloven dat Jehovah het Besturende Lichaam opdraagt om het genocidale plan van de CIA, het Pentagon, de Bill Gates Foundation in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie en Big Pharma van ganser harte te omarmen, dan verdienen ze met recht al het kwaad dat hen ten deel zal vallen.

Inderdaad ja… Jehovah zou het zeker toelaten dat het Besturende Lichaam en al hun helpers een waardeloze en potentieel dodelijke injectie zouden nemen. Ja, Jehovah zou hen absoluut toestaan om hun eigen afvalligheid te bevorderen. Dit werd namelijk al heel lang geleden voorspeld. (2 Thessalonicenzen 2:3)

Zie ook de video uiteenzetting over Besturende Lichaam update 2021 nr. 9 

Dagtekst vrijdag 17 december 2021

Jehovah beschermt de getrouwen. — Ps. 31:23.

We weten niet welke redenen de volken misschien aanvoeren om hun aanval op Babylon de Grote te rechtvaardigen. Ze zullen misschien zeggen dat de wereldreligies een obstakel zijn voor vrede en dat ze zich steeds met politiek bemoeien. Of ze zeggen dat die religieuze organisaties te veel rijkdom en bezittingen hebben verzameld (Openb. 18:3, 7). Het lijkt redelijk om aan te nemen dat die aanval niet betekent dat alle aanhangers van die religies worden uitgeroeid. Het lijkt erop dat er een eind wordt gemaakt aan de religieuze organisaties. Als die organisaties eenmaal verdwenen zijn, dan zullen de voormalige aanhangers beseffen dat ze door hun religieuze leiders zijn bedrogen en ze zullen zich waarschijnlijk van die religies proberen te distantiëren. De vernietiging van Babylon de Grote vindt binnen een relatief korte tijd plaats (Openb. 18:10, 21). Jehovah heeft beloofd dat hij die periode van de verdrukking zal ‘verkorten’ zodat zijn ‘uitverkorenen’ worden gered en de ware religie zal voortbestaan (Mark. 13:19, 20). w19.10 15 ¶4-5

Allereerst moet worden opgemerkt dat het Wachttorengenootschap slechts de helft van het weergegeven vers citeert en dat ze de andere helft van het vers bewust hebben weggelaten. De niet-geciteerde helft van het vers zegt namelijk: maar de hoogmoedigen laat hij zwaar boeten. (Psalm 31:23)

Jehovah voorzag al lang geleden de situatie die zou gaan ontstaan. God weet als geen ander hoe verraderlijk Satan is en hoe gemakkelijk hij mensen kan overmeesteren en beïnvloeden op manieren waarvan ze zich zelf niet eens bewust zijn.

Satan is dan ook intens voornemens om juist diegenen te misleiden die aan God toebehoren, namelijk degenen die tot het Koninkrijk zijn geroepen. Jezus waarschuwde zijn discipelen specifiek om tijdens de periode van het besluit ten zeerste op hun hoede te zijn voor valse profeten en valse christussen. Eén van de vele tactieken die de Bedrieger gebruikt, is door zich voor te doen als een engel des lichts die adembenemende inzichten biedt in de profetie.

De basis waarop de 1914-doctrine is gebouwd, betreft precies zo’n werk van Satan. En wat een krachtige greep heeft deze 1914-doctrine toch op de geesten van de vele Jehovah’s Getuigen wereldwijd. Deze bedrieglijke doctrine zit zo diep ingeworteld in de gedachten van de Jehovah’s Getuigen dat we in de praktijk zien dat een ieder die het waagt om op basis van de Schrift te redeneren teneinde de leer van 1914 omver te werpen, door hen onmiddellijk zal worden bestempeld als een vijand van de waarheid. Denk hier eens dieper over na! Jehovah’s Getuigen worden ofwel gedwongen om de satanische waanvoorstelling te aanvaarden, dat de parousia (Tweede Komst) van Christus in het jaar 1914 begon, of anders worden zij gebrandmerkt als regelrechte afvalligen. Wat een ontzettende macht heeft de duivel toch!

Het is dan ook geen understatement om te stellen dat het Wachttorengenootschap de vervulling van bijna alle profetieën heeft gekoppeld aan het jaar 1914. Volgens de profeten van Bethel is het enige dat volgens de Schrift nog niet is uitgekomen: de voorzegde grote verdrukking, waarover Bethel beweert dat deze pas zal gaan beginnen zodra het beest de hoer van Babylon de Grote zal aanvallen.

Sta nu echter eens stil bij wat er in de bovenstaande dagtekst staat geschreven. Aan de ene kant zeggen de profeten van Bethel: “Het lijkt redelijk om aan te nemen dat die aanval niet betekent dat alle aanhangers van die religies worden uitgeroeid.”, terwijl ze een aantal zinnen later het volgende zeggen: “Jehovah heeft beloofd dat hij die periode van de verdrukking zal ‘verkorten’ zodat zijn ‘uitverkorenen’ worden gered en de ware religie zal voortbestaan”.

Het lijkt redelijk om aan te nemen dat het beest alleen organisaties zal liquideren en dus niet alle leden van een religieuze organisatie – enigszins vergelijkbaar met wat Rusland met het Wachttorengenootschap heeft aangedaan. Maar wanneer dat het geval zou zijn, waarom zou het dan nodig zijn dat God eigenhandig moet gaan ingrijpen om daarmee te voorkomen dat er een situatie zal ontstaan waarbij er geen vlees zal overleven om zodoende het uitsterven van de mensheid te voorkomen? Is het dan iets gemeens om te zeggen dat de profeten van het Wachttorengenootschap dwaas zijn? Nee, niet echt. Jehovah God heeft het namelijk zelf gezegd.

De situatie die Jehovah lang geleden voorzag, betreft namelijk mannen die dienst doen als zieners van toekomstige gebeurtenissen, zogenaamde profeten. Echter spreken deze profeten valse profetieën uit. Voorspellingen die niet uitkomen. Kortom: ze hebben hun eigen profetieën verzonnen. Het betreffen loutere verzinsels. God stelt deze valse profeten daarom ook aan de kaak en noemt hen in de Bijbelse profetie “dwaze profeten”. Jehovah God vergeleek hun werk met een witgekalkte muur die regelmatig onderhoud nodig heeft om overeind te kunnen blijven staan. Het dertiende hoofdstuk van Ezechiël wordt ingeleid door middel van de volgende woorden: Mensenzoon, profeteer tegen de profeten van Israël en zeg tegen degenen die hun eigen profetieën verzinnen: “Hoor het woord van Jehovah. Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: ‘Wee de dwaze profeten, die hun eigen geest volgen terwijl ze niets hebben gezien! (Ezechiël 13:2-3)

Vervolgens beveelt Jehovah God Zijn wachter om een boodschap over te brengen aan deze dwaze profeten: Zeg tegen degenen die met witkalk pleisteren dat hij zal vallen. Het zal stortregenen, hagelstenen zullen neerkletteren en hij zal instorten door een krachtige stormwind. Als de muur instort, zal aan jullie worden gevraagd: “Waar is die pleisterlaag van jullie?” De Soevereine Heer Jehovah zegt daarom: “Ik zal krachtige stormwinden laten losbarsten in mijn woede, stortregens in mijn boosheid en hagelstenen in verwoestende razernij. De muur die jullie met witkalk hebben bepleisterd, zal ik afbreken en met de grond gelijkmaken. Het fundament zal bloot komen te liggen. Jullie zullen in de stad omkomen als ze valt. Jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ezechiël 13:11-14)

Uit gehoorzaamheid aan Jehovah heb ik het Besturende Lichaam en hun helpers op de hoogte gesteld dat hun doctrinaire opgetrokken muur zal omvallen. Ongeveer 10 jaar geleden werd bijvoorbeeld deze Koninkrijksnieuwsbrief (ook vertaald in het Nederlands) verspreid onder het bestuur van het Wachttorengenootschap.

Welke vorm zal deze profetische stormwind van Jehovah God dan aannemen? Deze zal beginnen met oorlog, voedseltekorten en pestilentiën en zal daarna snel overgaan in een totale ineenstorting van het huidige samenstel. Dat is dan ook wat de grote verdrukking betekent. De opening van het zesde zegel beschrijft het als volgt: En ik keek toen hij het zesde zegel opende, en er vond een grote aardbeving plaats. De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen naar de aarde zoals onrijpe vijgen die door een stormwind van een vijgenboom worden geschud. De hemel verdween als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats verwijderd. De koningen van de aarde, de hoge ambtenaren, de legerofficieren, de rijken, de sterken, alle slaven en alle vrije mensen verborgen zich toen in de grotten en tussen de rotsen van de bergen. En ze zeggen steeds tegen de bergen en de rotsen: ‘Val op ons en verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de woede van het Lam! Want de grote dag van hun woede is gekomen, en wie kan dan staande blijven?’ (Openbaring 6:12-17)

De dwaze profeten beweren dat deze profetische zegels op dit moment allemaal al zijn geopend vanaf het jaar 1914. Inderdaad, hoewel volgens deze dwaze profeten het zesde zegel al meer dan een eeuw geleden zou zijn geopend, schijnen de symbolische hemellichamen nog steeds heel helder. Tot op heden zijn we nog steeds geen getuige geweest van de institutionele bergen die van hun plaatsen werden verwijderd richting de vergetelheid. De paniekerige mensenmassa’s zijn tot op heden nog steeds niet flauwgevallen van angst.

Erger nog, de dwaze profeten zijn zich niet eens bewust van wat er allemaal in de wereld gebeurt. Ze zien blijkbaar geen enkele betekenis in de gestage en schijnbaar onomkeerbare mars richting een enorme oorlog aan de zijde van het Anglo-Amerikaanse rijk. Zodra de kruisraketten zullen worden gelanceerd en zodra deze hun doelen zullen beginnen te raken, zal hun witgekalkte muur keihard in elkaar donderen. De dwaze profeten zullen op dat moment met stomheid worden geslagen wanneer ze zullen zien dat hun witgekalkte muur er niet meer zal zijn. 

Dagtekst zondag 19 december 2021

Niemand kan twee meesters dienen. — Matth. 6:24.

Iemand die Jehovah aanbidt maar ook rijk wil worden en daar veel tijd en energie in steekt, probeert in feite twee meesters te dienen. Dan zou hij Jehovah niet volledig toegewijd zijn. Aan het eind van de eerste eeuw schepten leden van de gemeente in de stad Laodicea op: ‘Ik ben rijk en heb rijkdom verkregen en heb helemaal niets nodig.’ Maar in de ogen van Jehovah en Jezus waren ze ‘ellendig en zielig en arm en blind en naakt’. Jezus gaf ze raad, niet omdat ze rijk waren maar omdat hun liefde voor geld nadelig was voor hun band met Jehovah (Openb. 3:14-17). Als je merkt dat er in je hart een verlangen groeit om rijk te worden, moet je meteen je denken corrigeren (1 Tim. 6:7, 8). Anders raakt je hart verdeeld en zal Jehovah je aanbidding niet meer accepteren. Hij ‘eist volledige toewijding’ (Deut. 4:24). w19.10 27 ¶5-6

De wijze raad die Jezus gaf aan de gemeente in Laodicea heeft niet noodzakelijkerwijs betrekking op degenen die erover opscheppen dat ze grote materiële rijkdommen bezitten. De raad die Jezus hier gaf heeft namelijk betrekking op degenen die veronderstellen dat ze grote geestelijke rijkdommen hebben verworven en die denken dat ze niets anders meer nodig hebben.

Denk hier eens dieper over na. Het bestuur van het Wachttorengenootschap schept er routinematig over op dat ze op dit moment al aan het genieten zijn van een geestelijk paradijs. Ze prijzen zichzelf als beoefenaars van de enige echte ware zuivere aanbidding. Ze scheppen op over hun aanstaande vertrek naar de hemel. In geestelijke zin worden ze beschouwd als koningen, vergelijkbaar met degenen in Korinthe over wie de apostel Paulus zei: Zijn jullie al verzadigd? Zijn jullie al rijk? Zijn jullie al als koningen gaan regeren zonder ons? (1 Korinthiërs 4:8)

Het is inderdaad waar dat het Besturende Lichaam en hun helpers ook genieten van materiële rijkdom doordat ze leven in luxe en omdat ze voor zichzelf een riant bejaardentehuis hebben laten bouwen in een idyllische omgeving met uitzicht op een groot meer in de bossen van Warwick. Aan al hun behoeften wordt ruimschoots tegemoetgekomen. Deze mannen lijken dan ook absoluut zeer goed gevoed en uitermate verzadigd.

De leiders van Jehovah’s Getuigen zouden zich dan ook onmogelijk kunnen voorstellen dat ze überhaupt nog iets van Christus nodig zouden hebben. Ze hebben namelijk alles al. Althans, dat stellen ze zichzelf voor. Maar wanneer we de situatie bekijken vanuit het standpunt van Christus dan leren we het volgende: maar je weet niet dat je ellendig en zielig en arm en blind en naakt bent (Openbaring 3:17).

Terwijl er nu nog steeds tijd over is, spoort Jezus hen in al zijn mededogen aan om wakker te worden, zeggende: “Ik raad je aan goud van mij te kopen dat door vuur gelouterd is, zodat je rijk wordt. Koop van mij witte kleren, zodat je gekleed bent en je je niet hoeft te schamen voor je naaktheid, en oogzalf om op je ogen te smeren, zodat je kunt zien. (Openbaring 3:18)

“Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.” (Openbaring 3:22) 

===EINDE DEEL 2===