Op de website JW.org staat een artikel met de titel: “Wat betekent 666?”

De afgezaagde verklaring van het Wachttorengenootschap verklaart in werkelijkheid helemaal niets en bagatelliseert zelfs de betekenis van het merkteken van het beest. Het beknopte artikel impliceert dat de onderstaande paragraaf het antwoord uit de Bijbel is:

Volgens het laatste boek van de Bijbel is 666 het getal of de naam van het wilde beest met zeven koppen en tien hoorns dat uit de zee komt (Openbaring 13:1, 17, 18). Dat beest is een symbool van het wereldwijde politieke stelsel, dat regeert over „elke stam en elk volk en elke taal en natie” (Openbaring 13:7). De naam 666 maakt duidelijk dat het politieke stelsel in Gods ogen een grote mislukking is. Waarom kunnen we dat zeggen?

De bovenstaande verklaring is ogenschijnlijk waar, maar tegelijkertijd is het ook zéér misleidend. Hoezo dan? Het Wachttorengenootschap impliceert, zoals er in de rest van het artikel duidelijk wordt gemaakt, dat het hele politieke samenstel zoals die momenteel bestaat in de vorm van bijna 200 landen, een dwang uitoefent op de bevolking om het te aanbidden en het merkteken te ontvangen. Openbaring geeft echter aan dat het gaat om een enkelvoudig beeld dat zal worden aanbeden, net zoals het gouden beeld dat Nebukadnezar op de vlakten van Dura had laten oprichten, toen hij vertegenwoordigers uit het hele koninkrijk, bestaande uit vele talen en nationaliteiten, de opdracht gaf om naar het beeld te komen en om zich ervoor neer te buigen.

Wat de betekenis van het getal 666 betreft: het staat voor iets anders dan mislukken of falen. Feitelijk zal namelijk blijken dat het beest succesvol zal zijn, althans, ten aanzien van datgene wat het beest zal worden toegestaan om te mogen doen.

In de Bijbel hebben getallen vaak een symbolische betekenis. Zeven is een afbeelding van iets wat volledig of volmaakt is. Zes, wat één minder is dan zeven, kan duiden op iets wat in Gods ogen onvolmaakt of gebrekkig is of op iets wat met Gods vijanden in verband staat (1 Kronieken 20:6; Daniël 3:1).

Het klopt inderdaad dat getallen of cijfers een symbolische betekenis hebben. In Openbaring wordt het getal zeven bijvoorbeeld gebruikt om de perfectie van God te symboliseren. Een ander voorbeeld betreft de zeven gemeenten, de zeven sterren, de zeven gouden lampenstandaarden, de zeven geesten van God, het Lam van God met zijn zeven horens en zeven ogen, de zeven zegels van de boekrol, de zeven engelen met de zeven schalen en zeven trompetten, en de zeven donderslagen.

Satan de Duivel wordt echter ook gesymboliseerd als een vurige draak met zeven koppen en zeven diademen, of met juwelen versierde hoofdbanden — kronen. Dit alles terwijl Satan niet eens in de buurt komt van volmaaktheid! Dus aan de ene kant zien we Jehovah’s aangestelde Koning der koningen, gesymboliseerd als een lam met zeven horens en zeven ogen, en aan de andere kant zien we een zevenkoppig gedrocht met zeven horens en zeven kronen. Het zevenkoppige beest dat uit de zee opstijgt, betreft een weerspiegeling van de zevenkoppige draak.

Het is dan ook overbodig om het voor de hand liggende te moeten verklaren, namelijk dat menselijke regeringen in alle opzichten gebrekkig zijn. Het getal 666 betekent dat er een relatie is tussen de zevenkoppige draak met zijn zeven diademen en het Lam met zijn zeven horens en zeven ogen. Wat is dan die relatie? Beiden claimen ze de heerschappij over deze wereld. Het getal 666 symboliseert dat het een vervalsing betreft van Gods koninkrijk. Het is namelijk niet in staat om de hemelse zeven precies na te bootsen op aarde, maar komt er tegelijkertijd wel dicht genoeg bij in de buurt om door de massa te worden aanbeden. Echter is deze vervalsing van het Koninkrijk van God op dit moment nog niet geïnstalleerd om de doodeenvoudige reden dat Christus op dit moment namelijk nog steeds niet is begonnen met regeren.

De Bijbel zegt dat mensen „het merkteken van het wilde beest” ontvangen omdat ze het beest „met bewondering” volgen en het zelfs aanbidden (Openbaring 13:3, 4; 16:2). Dat doen ze door hun land, de symbolen ervan of de militaire macht van hun land eer te geven die op aanbidding neerkomt. The Encyclopedia of Religion zegt: „Nationalisme is tegenwoordig een belangrijke vorm van religie.” 

Kijk eens aan…nu verraadt het Wachttorengenootschap zijn opzettelijke onwetendheid. Het nationalisme is namelijk helemaal niet de plaag die het Wachttorengenootschap beweert dat het is. De plaag die de mensheid geselt is namelijk het Britse rijk. Het Britse rijk voert namelijk oorlog tegen de natiën. Nationalisme en populisme zijn beiden vervloekingen in de ogen van deze globalisten van het Britse Rijk. Het voornemen van het Britse Rijk is om het systeem van soevereine natiestaten volledig te vernietigen. De heersers van de Verenigde Staten zijn op dit moment al ondermijnd door het Britse Rijk en de patriotten zijn op dit moment de vijanden geworden van de staat. Tot zover het einde van het nationalisme. Zelfs het afspelen van het volkslied tijdens sportevenementen wordt tegenwoordig beschouwd als iets dat alleen nog wordt gesteund door blanke racistische nationalisten. Dat proces is op dit moment in volle gang, getuige de continue aanval op de Amerikaanse geschiedenis en getuige de systematische aanvallen op iconische standbeelden. De ondermijning van de Bill of Rights, enzovoort. Het marxisme betreft simpelweg een front om de natie mee te verwoesten, zodat het Britse Rijk achteraf de afgebroken stukken ongestoord bij elkaar kan rapen.

De aanbidding van het beest wordt niet uitgedrukt door middel van louter patriottisme. Als dat namelijk de manier zou zijn geweest waarop mensen het merkteken van het beest zouden hebben ontvangen dan zouden er inmiddels al miljarden mensen zijn geweest die het merkteken al zouden hebben gekregen, wat natuurlijk ook precies datgene is wat het Wachttorengenootschap impliceert.  

Indien het waar zou zijn geweest wat het Wachttorengenootschap onderwijst, dan zou het dus ook totaal geen zin hebben om het goede nieuws van redding te prediken richting deze mensen die volgens hen het merkteken zouden hebben ontvangen. Of zou het Besturende Lichaam dan werkelijk zo achterlijk zijn dat ze zouden ontkennen dat degenen die het merkteken van het beest ontvangen, gedoemd zijn tot gehenna oftewel de eeuwige dood? Staat er dan niet in de Heilige Schrift geschreven dat hun namen niet in de boekrol des levens staan opgetekend? Wat zou dit dan anders kunnen betekenen dan de eeuwige dood?

De dwaasheid van het Wachttorengenootschap zit hem in het feit dat ze zich op fatale wijze vastklampen aan 1914, het jaar waarin Christus volgens het Wachttorengenootschap zijn koningschap zou hebben gevestigd;

Volgens het Wachttorengenootschap zou 1914 het jaar zijn geweest waarin de grote draak naar de aarde werd geslingerd en er vervolgens een dodelijke wond aan de kop van het beest werd toebracht, die blijkbaar zéér snel weer genas waarop het een beeld van zichzelf zou hebben gemaakt.

Jammer, maar helaas voor hen. De totale ineenstorting van het huidige systeem zal ervoor nodig blijken te zijn om Jehovah’s Getuigen tot bezinning te brengen. Dat wordt namelijk gesymboliseerd door middel van de dodelijke klap tegen de kop van het beest. Het wonderbaarlijke herstel van het beest zal betekenen dat het beest vanaf dat moment zal gaan regeren in complete oppositie tegen het Koninkrijk van Christus. Wat het Besturende Lichaam op dit moment ook mag beweren, doet verder niet ter zake.

Tot op dit moment heeft Christus de huidige regeringen steeds gebruikt om zijn werk te bevorderen. Vooral Amerika werd door God doorgaans gezegend als zijnde hét toevluchtsoord van religieuze vrijheid op deze aarde. Dat is dan ook de reden waarom Jehovah’s Getuigen en het Wachttorengenootschap in Amerika in grote mate hebben kunnen floreren. De dodelijke klap tegen de kop van het beest zal betekenen dat Christus vanaf dat moment klaar is met het gebruiken van de menselijke regeringen van deze wereld. Daarnaast zal vanaf dat moment iedereen die het beest gehoorzaamt nadat het uit de afgrond is opgestegen, daarmee aantonen dat hij of zij een vijand is van Jehovah en van Christus en ook dat deze persoon zijn eigen voortbestaan niet waard is.