Opmerking van de Nederlandse vertaler:

Geachte lezer,

Deze week heeft Robert King weer eens een nieuwe audio podcast opgenomen. In deze podcast wordt dieper ingegaan op een aantal vragen van e-Watchman lezers. Deze podcast behandelt de vraag of de vaccinatie nou wel of niet het profetische merkteken van het beest is. Daarnaast gaan we dieper in op de vraag wie nou precies die ‘vrouwen’ zijn uit Daniël 11:37 waarover wordt gezegd dat de koning van het noorden geen respect voor hen zal hebben. Ook zal nader worden ingegaan op de vraag hoe we de betekenis van de 10 koningen zouden moeten interpreteren. De tien koningen die op een gegeven moment een koninkrijk zullen ontvangen samen met de achtste koning uit Openbaringen.

Omdat de informatie uit deze podcast zeer interessant en actueel is heb ik besloten om de Engelstalige podcast te vertalen naar het Nederlands. Deze podcast is overigens ook in het Nederlands te beluisteren door middel van de play- / afspeelknop onderaan dit bericht.

Mocht u nou zelf een vraag hebben waarvan u zou willen dat deze in een toekomstige podcast wordt behandeld, dan kunt u deze vraag naar mij mailen op p.hettinga@gmail.com. Indien u liever anoniem wilt blijven dan kunt u dit in uw email aangeven en dan zal hier uiteraard rekening mee worden gehouden.

Ik wens u alvast veel lees en/of luisterplezier toe.

Met vriendelijke groeten,

Paul Hettinga


 

Deze podcast is opgenomen aan het eind van de druilerige maand oktober. Om precies te zijn is het nu de dag voor Halloween. Het is alweer enige tijd geleden dat ik voor het laatst een podcast heb opgenomen. Ik kan haast niet geloven hoe snel de tijd voorbij is gevlogen. De laatste podcast was ergens in januari. Waar heb ik al die tijd toch uitgehangen? In de tussentijd was ik vooral gefocust op het schrijven van artikelen in plaats van het maken van video’s en podcasts. Ik ben dan ook niet erg goed in multitasking en ik focus mij dan ook meestal maar op 1 ding tegelijk.   

Ik heb trouwens nog een leuk weetje dat ik graag met u zou willen delen. Ik moest eraan denken toen ik zonet zei dat het nu de dag vóór Halloween is. Wist u dat de dag van Halloween valt op dezelfde kalenderdag dat ook de zondvloed begon in de tijd van Noach? Althans, rond die dag, volgens de Hebreeuwse tijdrekening.

Dat is op zijn minst erg interessant te noemen omdat we weten dat er bepaalde overlevenden waren nadat de vloed begon. Zij dematerialiseerden zichzelf om vervolgens weer terug te keren richting het geestenrijk. Deze gevallen engelen werden toen gedwongen om hun aardse vrouwen achter te laten, evenals hun grillige zonen. Nu blijkt dat Halloween in Mexico “el dia di muerte” wordt genoemd. In het Nederlands betekent dit: “de dag van de dood”.

Dat is dan ook precies wat het is. Veel mensen beschouwen Halloween dan ook als een onschuldige feestdag die in het teken staat van spoken en skeletten. Ik denk dan ook niet dat zij enig besef hebben dat zij feitelijk de dood aan het herdenken zijn van de familieleden van demonen. Dit is best interessant om te weten.

Om verder te gaan met de podcast: Ik heb zelf niet zoveel te vertellen, echter is gebleken dat u wel het één en ander te zeggen heeft. Dit blijkt uit de vele vragen die ik heb mogen ontvangen van diverse lezers en luisteraars. Laten we dus maar snel doorgaan met het programma.

Een lezer schrijft het volgende:

“Wij maken ons ernstige zorgen over de huidige situatie. Deze persoon heeft het dan met name over de pandemie, de vaccinatie et cetera. Ik weet dat u eerder heeft verklaard dat u van mening bent dat het merkteken van het beest iets symbolisch is en dat het dus niet een microchip of iets fysieks betreft. Maar zou het dan toch wellicht mogelijk kunnen zijn dat de injecties wel degelijk het merkteken van het beest zouden kunnen zijn? Dit brengt mij dan ook tot de volgende vraag: Ik begrijp dat het moment waarop het merkteken van het beest zal worden gegeven pas zal beginnen nadat de parousia, oftewel de Tweede Komst van Christus is begonnen. Zou het daarom mogelijk kunnen zijn dat de parousia op dit moment al begonnen is? Wat is uw mening over deze stelling? Hoe zouden we zonder enige twijfel kunnen vaststellen dat de parousia is begonnen zodra deze daadwerkelijk begint?

En dan nog 1 laatste vraag: Gelooft u dat de oogst is verloren? Is het voor de verloren schapen op dit moment al te laat om nog terug te keren naar de kudde?”

Welnu, u stelt een hoop vragen in uw bericht en ik waardeer uw bezorgdheid over de huidige situatie. Het is dan ook absoluut zeer verontrustend. Het begon allemaal bijna 2 jaar geleden met de zogenaamde pandemie. Destijds was het allemaal ook zeer zeker beangstigend te noemen. We kregen op de televisie allerlei beelden voorgeschoteld van mensen in China die rustig over straat liepen en die plotsklaps van het ene op het andere moment dood neervielen. Veel mensen schrokken na het zien van deze beelden en dachten dat dit virus daadwerkelijk een enorme bedreiging zou vormen voor de gehele mensheid. Naarmate de dagen, weken en maanden verstreken, begonnen kritische en wakkere mensen nog eens opnieuw naar de situatie te kijken en ze begonnen zich steeds meer te realiseren dat we als mensheid keihard voor de gek zijn gehouden. Het was allemaal in scene gezet, al die mensen in China die op straat dood neervielen, net als die stapels met lijken die in de ziekenhuizen voor de ingang en in de loopgangen lagen opgestapeld.

Echter weten we nu dat er vele duizenden mensen waren die met covid werden opgenomen in het ziekenhuis en die gewoon gezond en levend het ziekenhuis hadden kunnen verlaten, indien ze een gepaste medische behandeling hadden gekregen. De medicijnen die in het ziekenhuis echter werden voorgeschreven zoals ‘remdesivir’ en ‘midazolam’, resulteerden dikwijls in nierproblemen, nierfalen en ook was er bij remdesivir sprake van een situatie waarbij de longen volliepen met vloeistof waardoor zich een zware longontsteking kon ontwikkelen. Uiteraard werden al deze sterfgevallen handig gebruikt om het covid dodental flink op te krikken. Het is dan ook absoluut begrijpelijk dat degene die de vraag stelde erg verontrust is door al deze zaken.          

Daarnaast is er natuurlijk ook nog de kwestie omtrent de wereldwijde uitrol van het vaccinatieprogramma. We beginnen daarnaast ook steeds duidelijker te zien dat het vaccineren steeds minder plaatsvindt op vrijwillige basis. Er is sprake van een vaccinatiemandaat en drang en dwang. We zien bijvoorbeeld in Australië dat alle remmen compleet zijn losgegaan. We hebben daar zeer extreme lockdowns gezien waarbij mensen ook daadwerkelijk worden opgesloten. Het feit dat we getuige zijn van de opmars van dit soort dictatoriaal fascisme is dan ook uiterst verontrustend.

Betreffende de stelling dat het merkteken van het beest niet een soort microchip is of iets fysieks, wilde ik ook nog het volgende kwijt wat ik in het verleden ook al eens heb gezegd. Het merkteken 666 betekent dat iemand Satans beest of het beeld van het beest heeft aanbeden. We hebben het dan over een vals koninkrijk dat pretendeert de mensheid te redden. Wanneer iemand een injectie krijgt ingespoten in zijn of haar lichaam, waarbij deze persoon in de veronderstelling is dat deze injectie ervoor zal zorgen dat deze persoon daardoor immuun zal worden voor dit zogenaamde virus, dan staat dit nog niet meteen gelijk aan het afwijzen van Gods Koninkrijk. Zelfs niet wanneer er sprake is van een heleboel misleiding evenals het feit dat er in de vaccins dingen zitten die absoluut zorgelijk zouden moeten zijn voor een ieder die zichzelf christen noemt. Ik zal over de inhoud van de vaccins op dit moment trouwens niet verder uitwijken aangezien we dit onderwerp op de Engelse website van e-watchman de afgelopen maanden al uitgebreid hebben besproken onder alle bezoekers. Het lijkt er dan ook op dat veel van de mensen die meediscussiëren op de website zelfs meer verstand hebben over dit onderwerp dan ik. Het heeft voor mij dan ook geen zin om hier in deze podcast nog dieper op in te gaan.

Om weer even terug te keren naar het onderwerp: De injecties zouden onderdeel kunnen uitmaken van het merkteken van het beest indien er bij de vaccinatie sprake zou zijn van een zelf assemblerende grafeen-computerchip die door de vaccinaties in het lichaam wordt ingebracht. Sommige mensen beweren namelijk dat dit wel degelijk in de vaccines zit terwijl aan de andere kant de zogenoemde factcheckers blijven roepen dat dit allemaal onzin is.

Wanneer we kijken naar wat de officiële nieuwsbronnen de afgelopen tijd allemaal hebben staan roepen, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat enorm veel van dit nieuws uit allerlei ‘betrouwbare’ bronnen achteraf gezien, regelrechte bewezen leugens blijken te zijn geweest. De ene leugen na de andere.

Waarom zouden we hierover eigenlijk verbaasd moeten zijn? Openbaring 12:9 zegt namelijk dat degene die Duivel en Satan wordt genoemd de gehele bewoonde aarde misleidt. Hij is de vader van de leugen. Het is dan ook dubbel zo verontrustend wanneer we moeten constateren dat het Wachttorengenootschap hun script rechtstreeks heeft overgenomen van de Verenigde Naties. Aan de ene kant beweert het Wachttorengenootschap dat zij levensreddende instructies zullen geven zodra het beest Gods volk zal beginnen aan te vallen. Tegelijkertijd zien we ook dat het Wachttorengenootschap het bevel geeft om vooral gehoorzaam te zijn aan de instructies van het wilde beest of de Verenigde Naties, door Jehovah’s Getuigen richting de vaccinatiespuit te duwen. Deze gedachte zou er absoluut voor kunnen zorgen dat het begint te duizelen. 

Om weer even terug te keren naar uw eerdere vraag: “Is het mogelijk dat de parousia op dit moment al begonnen is?”

Het antwoord op die vraag is: Nee, zeker niet.          

Verder vraagt de lezer ook nog: “Hoe zullen we dit dan kunnen weten?”

Deze gebeurtenis zal namelijk onmiskenbaar en overduidelijk zijn. Jezus zei namelijk in Mattheus 24:7 dat op een gegeven moment het ene volk zal strijden tegen het andere volk en dat het ene koninkrijk zal strijden tegen het andere koninkrijk, terwijl er tegelijkertijd ook sprake zal zijn van grote voedseltekorten en aardbevingen, evenals pestilenties. In vers 33 van hetzelfde hoofdstuk staat daarnaast ook duidelijk geschreven: “Zo weten jullie ook, als jullie al die dingen zien, dat hij voor de deur staat.”  

 Uiteraard weten we dat het Wachttorengenootschap leert dat “al die dingen”, waar Jezus het over had, al vanaf het jaar 1914 bezig zijn plaats te vinden. Dat was namelijk het jaar waarin de Grote Oorlog uitbrak. Kort daarna volgde ook nog de Spaanse Griep, en op dit moment zijn we getuige van covid-19. Volgens het Wachttorengenootschap maakt dit allemaal onderdeel uit van de tekenen die Jezus ons gaf.

Slachtoffers Spaanse Griep

Wanneer we weer eventjes terug gaan naar de realiteit: Niemand van ons die op dit moment in leven is, zou kunnen beweren dat ze persoonlijk een ooggetuige zijn geweest van “al deze dingen”. We moeten van andere mensen verhalen horen of in geschiedenisboeken lezen over wat er precies was gebeurd in de dagen van onze grootvaders en overgrootvaders die nog leefden in het jaar 1914 en die persoonlijk de Spaanse Griep wel of niet hadden overleefd. Ik heb overigens weleens eerder aangehaald dat de overgrootmoeder van mijn vrouw die destijds ergens in de twintig was, is overleden aan de Spaanse Griep.     

Maar wanneer we ons nu even concentreren op de kern van het verhaal: Jezus zei: “als jullie al die dingen zien”. Met andere woorden: “Wanneer jullie deze dingen persoonlijk meemaken en wanneer jullie persoonlijk ooggetuige zijn van al deze voorzegde dingen die in de wereld gebeuren, weet dan dat ik vlak voor de deur sta”.

Overigens is er nog iets waarover zelfs het Wachttorengenootschap wel moet toegeven dat niemand dit nog met eigen ogen heeft gezien. Dit ondanks het feit dat het Wachttorengenootschap onderwijst dat we ons al meer dan 100 jaar lang in de tijd van het einde zouden bevinden en ondanks het feit dat het onderhand al meer dan 100 jaar geleden is dat volgens het Wachttorengenootschap de onzichtbare parousia zou hebben plaatsgevonden. Toch hebben we op dit moment nog steeds niet alle tekenen gezien. Jezus verklaarde bijvoorbeeld in Lukas 21:26: “De mensen zullen bezwijken van angst en spanning om wat er over de bewoonde aarde komt, want de hemelse krachten zullen worden geschud.” 

Het Wachttorengenootschap verklaart dit vers als volgt: “We leven op dit moment in een angstig klimaat. De mensen leven in angst vanwege de toegenomen misdaad op aarde, enzovoorts.” Vergeet niet dat het Wachttorengenootschap deze interpretatie al tijdens de periode van de Koude Oorlog in de jaren 70 aan het verkondigen was. Echter blijkt op dit moment dat het Wachttorengenootschap hun standpunt inmiddels heeft gewijzigd. Zelfs zij zijn nu genoodzaakt om toe te geven dat we nog steeds geen getuige zijn geweest van de vervulling van Lukas 21:26 en dat dit zelfs volgens het Wachttorengenootschap nog steeds zou moeten uitkomen tijdens de verdrukking. En sterker nog: Het Wachttorengenootschap heeft hierin zeker gelijk!

Echter komt eerst nog de Oorlog. En deze oorlog zou zomaar eens heel snel kunnen beginnen. Er zijn wereldwijd verschillende plaatsen waar een klein vonkje in het kruitvat ervoor zou kunnen zorgen dat we zomaar ineens in een Derde Wereldoorlog zouden kunnen belanden. Onlangs heeft Noord-Korea recentelijk nog een soort raket afgevuurd vanuit een onderzeeër. Dat was overigens de eerste keer in de geschiedenis dat ze dit hebben gedaan. Daarnaast hebben we ook nog de grote spanningen tussen Israël en Iran waarbij Israël al talloze keren heeft gedreigd om Iran plat te bombarderen, evenals de rest van het hele Midden-Oosten waardoor de Straat van Hormuz kan worden platgelegd. Dit zou dan automatisch resulteren in astronomisch hoge olieprijzen voor het westen. Dan is er ook nog de spanning rondom Oekraïne die wordt aangegrepen door de NATO en het westen om een enorme hoeveelheid dodelijke raketten te stationeren vlak aan de grens met Rusland om deze raketten vervolgens te richten op Moskou. De Russische president Poetin zei onlangs nog dat het westen niet moet vergeten wat er de laatste keer gebeurde toen een Europees land had geprobeerd om Rusland binnen te vallen. Uiteraard refereerde Poetin naar nazi-Duitsland, waarmee het dan ook erg slecht afliep nadat ze Rusland waren binnengevallen.

Dit hele kruitvat die we in de wereld zien zou dus zomaar ineens kunnen ontploffen. We weten in ieder geval zeker dat u het absoluut zult gaan merken wanneer dit gebeurt. Daarna zullen de schapen van Jehovah over de gehele aarde worden verstrooid.

De lezer stelde mij afsluitend nog de vraag: “Is het voor de verloren schapen te laat om nog terug te keren naar de kudde?”

Welnu, de vraag die ik persoonlijk zou stellen is deze: “Wat is er op dit moment nog over om naar terug te keren?”

Jehovah’s Getuigen komen op dit moment niet eens meer fysiek bij elkaar om te vergaderen. Ook gaan ze op dit moment niet eens meer in de velddienst. Het wordt Jehovah’s Getuigen op dit moment niet eens meer toegestaan om op de hoek van een straat te gaan staan met een klein lectuurkarretje om zodoende aan de voorbijgangers een tijdschrift aan te bieden. Zelfs niet al zouden ze op straat gaan staan met een mondkapje op en met chirurgische handschoenen aan en in een speciaal zogenoemd hazmat-pak. Zelfs dan blijft het Wachttorengenootschap nog stug beweren dat het veel te gevaarlijk en veel te roekeloos is om zomaar buiten te gaan prediken.

Nu blijkt echter dat het Wachttorengenootschap op dit moment bezig is met het uitrollen van een testprogramma voor speciaal geselecteerde gebieden. Dit testprogramma houdt in dat indien u voldoet aan allerlei strenge eisen, dat u eventueel toestemming krijgt om uzelf weer binnen in een Koninkrijkszaal te mogen begeven. Uiteraard wel met mondkapje op. Waarom zouden gevaccineerde mensen überhaupt een mondkapje moeten dragen? Ik begrijp het echt niet. Indien iemand namelijk immuun is voor het virus, waarom zou die persoon hun eigen kooldioxide weer opnieuw moeten inademen en zou die persoon zijn zuurstoftoevoer moeten belemmeren?

Nogmaals, deze hele toestand berust op één grote leugen. Het slaat werkelijk helemaal nergens op en betreft niets minder dan een zuiverste vorm van gaslighting vanuit de richting van het Wachttorengenootschap. En nogmaals, het Wachttorengenootschap wandelt volledig in lijn met de tirannen van deze wereld. Ze dringen dit zogenaamde vaccin op aan de mensen.    

Dus, wanneer we weer even terug gaan naar de vraag van de lezer: Wat is er nu nog over om weer naar terug te keren? Bent u dan bereid om uzelf te laten vaccineren zodat u met uw mondkapje op als één van de speciale personen kunt aanschuiven bij de anderen in de Koninkrijkszaal? Moeten mensen dan hun mondkapje opzij schuiven wanneer ze een antwoordje willen geven tijdens de Wachttorenstudie? Ik heb geen idee. Ik vind het alleen een hele vreemde gedachte. Bizar en triest. Tegen het kwaadaardige aan zelfs.

Welke hoop is er dan nog ondanks dit alles?

Welnu, ik heb mij al vele jaren lang ingespannen om een licht te werpen op een aantal van die profetieën. Profetieën zoals die in Ezechiël 34, waarin Jehovah zijn herders beschuldigt omdat ze er met de pet naar hebben gegooid en omdat ze Jehovah’s schapen hebben verwaarloosd waardoor deze schapen verstrooid zijn geraakt. Na dit alles te hebben gezien verklaart Jehovah vervolgens dat Hij dan maar zelf naar zijn schapen zal gaan zoeken om voor ze te zorgen. Jehovah zegt: Ik zal hun wonden verbinden en Ik zal ze wel verzorgen. Jullie waardeloze herders! Vanaf nu zijn jullie ontheven uit jullie functie. Ook in de profetie van Zacharia 11:17 lezen we wat Jehovah zelf vindt van zijn waardeloze herders: “Wee mijn waardeloze herder, die de kudde in de steek laat!”   

Mocht u op het huidige moment één van deze verloren schapen zijn dan zou ik u het volgende adviseren: U heeft het Wachttorengenootschap niet eens per se nodig. De organisatie heeft voor mij bijvoorbeeld gediend als een school. In mijn tijd heb ik als deel van de organisatie heel veel mogen leren. Ondanks het feit dat ik er altijd op heb gehamerd merk ik toch dat ik vaak tijdens mijn gebed Jehovah bedank voor het feit dat Hij mij in staat heeft gesteld om deel te mogen uitmaken van een gemeente van Jehovah’s Getuigen. Ik kan oprecht zeggen dat die periode wellicht wel de meest gelukkige tijd was uit mijn leven. Ik was dol op het samenkomen in de Koninkrijkszaal om daar alle broeders en zusters te ontmoeten en elkaar te versterken en aan te moedigen. Ik had daar heel veel vrienden. Ik beschouw het echt als een geschenk van God dat Hij mij had opgenomen in zijn kudde. Voordat ik erbij kwam was ik een echte wereldse bastaard hond, zou je kunnen zeggen.

Er is wel degelijk sprake van een grootse bijeenverzameling. Echter volgt hier het probleem: Wanneer we op dit moment een goddeloos leven leiden waarbij we ons overgeven aan allerlei zaken waarvan we weten dat deze niet goed zijn, dan zouden we niet zomaar mogen verwachten dat we een soort van berouw zouden kunnen betonen zoals mensen vaak doen op hun sterfbed aan het einde van hun leven.

Op dit moment zijn Jehovah’s geest en goedheid namelijk nog volop beschikbaar. Wat leert de Bijbel ons hierover in Romeinen 2:4? We lezen daar: “…omdat je niet weet dat God je in zijn goedheid tot berouw probeert te brengen?”

“Tot berouw probeert te brengen”. We hebben het dan over een prachtige voorziening van God. Jehovah God probeert namelijk iedereen te bereiken, echter kan hij die beslissing niet voor ons nemen. Dat is nou eenmaal niet de manier hoe zijn universum opereert. Vraag het maar eens aan Adam en Eva. We dienen onze eigen beslissingen te nemen en we dienen vervolgens te leven met de gevolgen van onze beslissingen. Wanneer we de verkeerde beslissingen nemen dan zal daar lijden tegenover staan. We zouden dus beter op zeker kunnen spelen in plaats van dat we op het allerlaatste moment naar de deur rennen om aan te kloppen zodra de deur zich begint te sluiten.  

Maar, zoals ik al zei: We hebben het Wachttorengenootschap niet per se nodig om een godvrezend leven te leiden. We kunnen toegewijd zijn aan Jehovah God en tegelijkertijd dagelijks in de Bijbel lezen, precies zoals het Wachttorengenootschap dit altijd adviseert te doen. Ook kunnen we dagelijks bidden. Ook dagelijks bidden wordt door het Wachttorengenootschap altijd aangeraden. Ditzelfde zouden we overigens niet kunnen zeggen over de deelname aan de openbare bediening of het samenkomen in de Koninkrijkszaal. ZOOM is dan ook absoluut geen vervanging voor het fysiek bij elkaar komen om elkaar persoonlijk aan te moedigen. Niemand zou zichzelf voor de gek dienen te houden door zichzelf wijs te maken dat de virtuele ZOOM vergaderingen wel een goede vervanger is voor de openbare vergaderingen in de zaal.

Jehovah is dan ook prima in staat om ons op individueel niveau te ondersteunen. Het valt te vergelijken met toen David op de vlucht was voor de gestoorde Saul. David was toen ook niet in de gelegenheid om samen te komen met zijn vrienden en familie en ook kon hij niet deelnemen aan de verschillende feesten. Toch bleek dat Jehovah voor hem zorgde toen hij in de wildernis verbleef. Voor sommigen onder ons is dit ook precies zoals wij ons op dit moment voelen. Alsof we ons bevinden in de wildernis.

Maar om terug te keren naar de vraag: Het hele gedoe rondom dit vaccin geeft mij de kriebels en ik vermoed dat de vaccinaties op een bepaald moment ook te maken zullen hebben met het krijgen van het merkteken. Nogmaals: Het gaat dan niet om het krijgen van het vaccin. Dat is dan ook niet het merkteken, MAAR, we moeten ook zeker niet vergeten dat er in Openbaring 13:16-17 staat geschreven: “Het oefent dwang uit op alle mensen — de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven — om een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te aanvaarden, zodat iemand alleen kan kopen of verkopen als hij het merkteken heeft…”

We zien nu op dit moment al een dergelijke dynamiek ontstaan. Enkele weken geleden werd bekend dat er in de Duitse deelstaat Hessen een motie is aangenomen die supermarkten de mogelijkheid geeft om ongevaccineerden die eten willen kopen, aan de deur te mogen weigeren! Ook in de Verenigde Staten zien we dat er vanuit de overheid een mandaat is ingesteld waarbij werkgevers van bedrijven met meer dan 100 werknemers van hun personeel mogen eisen dat ze zich laten vaccineren. Dit geldt tevens ook voor alle werknemers die in dienst staan van de overheid inclusief de onderaannemers waar ook bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen en zorgmedewerkers van ziekenhuizen onder vallen. We zien dus dat er op dit moment een hele grote groep mensen richting de vaccinatie wordt geduwd, ondanks het feit dat velen van hen deze prik niet eens willen hebben. In Amerika zeggen ze ook weleens: “It’s the jab or the job” wat betekent dat mensen dienen te kiezen tussen de prik of hun baan. Wanneer ze de prik niet accepteren dan mogen ze dus niet werken, wat er vervolgens weer in resulteert dat deze mensen vanaf dat moment niet meer in staat zijn om te kopen of verkopen.

We zien dit allemaal dus met lede ogen aan. Het is ook nog eens extra absurd om te moeten constateren dat er steeds meer volledig gevaccineerden in het ziekenhuis belanden vanwege covid 19. Het is dan ook compleet van de gekken. En hoe zit het dan met mensen die reeds zijn hersteld van covid? Die mensen zijn namelijk niet goed genoeg volgens het heersende narratief. Het feit dat iemand dankzij het eigen immuunsysteem dat hij van Jehovah heeft gekregen is hersteld van covid en zijn eigen antistoffen heeft opgebouwd schijnt niet te voldoen. Nee, men dient zich gewoon alsnog te laten injecteren.

We hebben dus alle reden om achterdochtig te zijn ten aanzien van deze opgedrongen injectie. Het is onderhand wel duidelijk dat ze zich totaal niet om uw gezondheid bekommeren omdat steeds meer mensen beginnen in te zien dat ziekenhuizen met betrekking tot covid, medische behandelingen aan het geven zijn die meer kwaad doen dan goed, waardoor enorm veel mensen onnodig komen te overlijden. Daarnaast is er vanuit de overheid ook nog eens een verbod gelegd op het gebruik van alternatieve medicijnen die bewezen veilig zijn en al vele decennia zonder problemen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld ivermectine en hydroxychloroquine. Deze middelen mogen sinds covid dus ineens niet meer worden voorgeschreven door artsen, ondanks het feit dat er veel artsen zijn die zeer goede resultaten hebben geboekt met deze middelen bij de bestrijding van covid. Het gaat dus allang niet meer om onze gezondheid.

Er is dus iets veel sinisters en duisters gaande dat achter de schermen meespeelt. Deze injectie zou zeer zeker kunnen meespelen om mensen uit de maatschappij buiten te sluiten. We weten ook dat er wereldwijd vele miljoenen mensen zijn die zichzelf onder geen enkele voorwaarde zouden laten vaccineren en ik heb dan ook geen idee hoe de machthebbers van plan zijn om dit aan te pakken. We zullen het gaan zien. De tijd zal het leren.

Ik heb hier nog een andere vraag van weer een andere lezer:

“Tijdens mijn onderzoek kwam ik de volgende Bijbeltekst tegen in Daniel 11:37 die refereert naar de koning van het noorden: “Hij zal geen respect hebben voor de God van zijn voorvaders en hij zal ook geen respect hebben voor het verlangen van de vrouwen of voor een andere god, maar hij zal zich grootmaken boven iedereen.” Het lukt mij niet om een geschikte toepassing te vinden voor dit vers. Sommige mensen beweren dat dit betekent dat de koning van het noorden homoseksueel is en dat hij daarom geen seksuele gevoelens heeft richting vrouwen. Echter denk ik niet dat dit de betekenis is van dit specifieke vers. Het wordt gezegd in de context van een andere vorm van aanbidding. Aangezien we weten dat het hier gaat om de aanbidding van Satan, dan weten we ook wat satanische aanbidding historisch gezien allemaal inhoudt. In de uitgave “Zuivere aanbidding – Eindelijk hersteld!” wordt gezegd dat de Israëlieten zich bezighielden met het offeren van kinderen tijdens hun afgodische vorm van aanbidding. Verder staat er in een paragraaf: “de onuitsprekelijke verschrikking van een dergelijke daad werpt een licht op het verdorven hart van Satan” Een van de voornaamste verlangens, al dan niet hét voornaamste verlangen van vrouwen met een sterk moederinstinct is om kinderen voort te brengen. Dus om deze reden en omdat er in het voorafgaande werd aangehaald dat er een verband is met de afwezigheid van aanbidding met betrekking tot de koning van het noorden in tegenstelling tot zijn voorgangers, heb ik het vermoeden dat het hier draait om het offeren van kinderen. Ik zou het hier natuurlijk mis kunnen hebben, maar indien het hier niet gaat om het offeren van kinderen, wat wordt er dan wél mee bedoeld?”

Welnu, dat is een hele goede vraag die u daar stelt. Ik zou deze vraag ook naast mij neer kunnen leggen terwijl ik mij beroep op het feit dat niemand het antwoord op deze vraag kan weten, aangezien het boek Daniel op dit moment nog steeds verzegeld is totdat de tijd van het einde is aangebroken. Op dit moment bevinden we onszelf namelijk nog steeds niet in de tijd van het einde.

Ik zal uw vraag dan ook niet terzijde schuiven. U heeft inderdaad gelijk. Dat vers spreek inderdaad over een nieuwe vorm van aanbidding. Een nieuwe god. Wanneer we naar de tijdlijn kijken dan gaan we er vaak van uit dat de zaken in chronologische volgorde worden beschreven. In vers 40 vinden we bijvoorbeeld een ijkpunt. Er staat daar: In de tijd van het einde zal de koning van het zuiden met hem in botsing komen.”  

Wanneer we daarna echter weer een aantal verzen teruggaan, dan lezen we in vers 36 en 37: De koning zal doen wat hij wil” Daarna lezen we ook nog over de koning van het noorden: “Hij zal succes hebben totdat de veroordeling tot een eind komt”. Er wordt hier dus al gesproken over zijn verovering tegen de koning van het zuiden. De koning van het zuiden wordt zoals we weten gesymboliseerd door Egypte, zoals we ook weer in vers 42 kunnen lezen, waarna wordt gezegd dat de koning van het noorden zal heersen over al zijn verborgen schatten. Verder lezen we ook nog in vers 36: “Tegen de God der goden zal hij verbijsterende dingen spreken.” Dit rijmt weer met wat er in Openbaring 13 wordt geschreven over het beest, nadat dit beest een dodelijke kopwond zal oplopen.   

De koning van het noorden heeft gedurende een hele lange periode altijd gediend als de bewaarder van de god van de christenheid. Deze periode gaat helemaal terug naar de tijd waarin Constantijn het christendom had gekaapt. Onder hem en de bisschoppen was een dispuut ontstaan over de werkelijke identiteit van Jezus Christus. Constantijn stelde zichzelf als het ware op als een soort van scheidsrechter en hij besloot dat Jezus hetzelfde was als God. In zekere zin klopt dat ook wel, echter zorgde dit ervoor dat de naam Jehovah op de achtergrond raakte en in de obscuriteit verdween. Dit gold ook voor de vader en zoon relatie die tussen Jehovah en Jezus van toepassing is.

De heidense christenheid werd vervolgens door Constantijn benoemd tot staatsreligie. Daarna zagen we dat naar verloop van tijd de drie-eenheid zich ontwikkelde. Vervolgens viel de toenmalige koning van het noorden, als zijnde het formele rijk, uiteen, waardoor de Rooms-katholieke kerk alleen achterbleef om eigenhandig Europa te besturen. Zij waren tevens degene die besloten wie er koning of keizer mocht worden en waar die persoon in Europa mocht heersen over welk gebied.

Dat was dus “de god van zijn voorvaders”. Echter lezen we in vers 37: Hij zal geen respect hebben voor de God van zijn voorvaders”. Die God wordt in de Nieuwe Wereldvertaling overigens aangeduid met hoofdletter “G”. Er is in de tussentijd dus iets veranderd. Deze god presideert dus niet langer meer over de heidense christenheid, waar zo’n beetje heel Europa onder viel, met de kanttekening dat de Anglicaanse kerk zichzelf op een gegeven moment had afgescheiden van Europa. Echter konden de Britten niet van de ene op de andere dag zichzelf gaan verzetten tegen het christelijke geloof. Dit zal binnenkort allemaal gaan veranderen nadat dit zogenaamde beest zal worden geslacht en daarna weer zal herleven. Samen met deze doodsklap zal de grote ineenstorting gaan plaatsvinden waarna natie tegen natie zal opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. Het samenstel zal dan volledig in elkaar storten. Dit zal dan ook wel moeten gebeuren. Het hele systeem is op dit ogenblik al enorm kwetsbaar. Als we alleen al kijken naar het financiële systeem, dan zien we dat we in een situatie zijn aanbeland dat wanneer er ook maar 1 grote bank omvalt, dat dan ook meteen het hele kaartenhuis in elkaar stort.

Ik ben er trouwens van overtuigd dat deze bank op dit moment al is omgevallen, wat ook de reden is dat ze nu als een gek geld aan het bijdrukken zijn waarbij al dit geld als een bezetene in de economie wordt gepompt. We hebben het dan over vele biljoenen dollars. Een biljoen is een 1 met 12 nullen. Het zijn enorme bedragen die nauwelijks voor te stellen zijn.

Wanneer het beest eenmaal weer tot leven is gekomen dan komt zijn ware aard naar boven en zal het beginnen te spreken als een draak. Het zal spreken namens Satan zelf. Daarnaast denk ik ook dat deze draak zich vanaf dat moment niet meer zo vriendelijk zal gaan opstellen richting hen die spreken in de naam van Jehovah. In Openbaring 13:7 lezen we daarom ook: “Het werd hem toegestaan om oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen.”                     

Het lijkt er dus op dat deze profetie spreekt over letterlijke vrouwen waarbij het in dezelfde context staat geschreven: “Hij zal geen respect hebben voor de God van zijn voorvaders en hij zal ook geen respect hebben voor het verlangen van de vrouwen of voor een andere god”.

In de Bijbel worden ‘vrouwen’ vaak in verband gebracht met aanbidding. Kijk bijvoorbeeld eens naar de hoer van Babylon. Deze hoer van Babylon heeft ook dochters die eveneens hoeren zijn. Er wordt hier dus gesproken over de koning van het noorden tijdens zijn allerlaatste manifestatie, waarbij hij als heerser over de wereld ervoor zal zorgen dat er geen plaats meer is voor welke religie dan ook. Deze achtste koning zal voornemens zijn om alle wereldwijde religie met wortel en tak uit te roeien.     

Deze achtste koning zal dus geen respect hebben voor de vrouw, oftewel, voor valse religie. Daar valt dus ook de ware religie onder omdat er namelijk staat geschreven: “Tegen de God der goden zal hij verbijsterende dingen spreken.”

De God der goden is dus niemand minder dan Jehovah God. Persoonlijk zou ik dan ook zeggen: Laat ze maar komen!

Hier volgt nog een vraag van een andere lezer die hiermee verband houdt:

“Toen ik Openbaring aan het lezen was toen las ik dat de achtste koning zal gaan regeren gedurende één enkel uur en dat de tien horens nog niet begonnen zijn te regeren, maar dat ze dit wel zullen gaan doen tijdens dit enkele uur. Mijn vraag luidt dan ook als volgt: Betekent dit dan dat deze natiën na de ineenstorting op dat moment totaal anders zullen zijn dan de wijze waarop de natiën vandaag de dag zijn? Ik bedoel…zal er in die tijd geen sprake meer zijn van Colombia, Venezuela of Spanje of Italië etc.? Zullen er in die periode compleet andere soorten landen zijn die compleet anders zullen heten? Of zal de wereld dan misschien opnieuw worden verdeeld in nieuwe regio’s? Ik was namelijk altijd in de veronderstelling dat de huidige natiën op de een of andere manier opnieuw zouden gaan opleven en dat ze dan pas hun soevereiniteit zouden overgeven aan de Verenigde Naties zodat de Verenigde Naties vanaf dat moment een wereldregering zou kunnen gaan vormen. Mijn vraag is dus: Zouden die 10 koningen uit de profetie dus niet compleet nieuwe natiën kunnen zijn?”

Ik kan begrijpen waarom je deze vraag stelt maar ik denk dat je het vers op een verkeerde manier leest. Er staat namelijk in Openbaring 17:12: “De tien hoorns die je hebt gezien, betekenen tien koningen die nog geen koninkrijk hebben gekregen.” Er staat dus dat de tien koningen reeds bestaan voordat ze hun koninkrijk zullen ontvangen. Er staat dus niet dat het compleet nieuwe koningen zullen zijn. Er staat enkel dat zij autoriteit zullen krijgen door hun kracht weg te geven. Er staat namelijk: “Maar ze krijgen wel voor één uur autoriteit als koning met het wilde beest. Ze hebben één gedachte, en daarom geven ze hun kracht en autoriteit aan het wilde beest.” Ze komen dus als het ware aan de macht door hun kracht en autoriteit te geven. 

We verwachten dat de Verenigde Naties dus deze achtste koning zal gaan worden, maar op dit moment is de V.N. echter nog een machteloze institutie. Het geniet op dit moment alleen een zekere mate van autoriteit naar gelang de aangesloten lidstaten hun soevereiniteit overdragen aan deze Verenigde Naties. Tot op dit moment is er nog geen enkele natie geweest die zijn volledige soevereiniteit uit handen heeft gegeven aan de Verenigde Naties.

Aan de andere kant kunnen we ook zien wat er op dit moment al in Europa aan de gang is met de zogenaamde Eurozone. Toen de Europese Unie ongeveer 20 jaar geleden werd opgericht waren alle afzonderlijke landen nog individuele en soevereine landen. Al die landen hadden toen nog hun eigen valuta, hun eigen wetten en uiteraard hun eigen voertaal, wat overigens ook het enige is dat tot op de dag van vandaag nog hetzelfde is gebleven.

Om lid te mogen worden van de Europese Unie werd hen beloofd dat ze, door hun welvaart samen te voegen en door een beetje van hun soevereiniteit op te geven, dat iedereen daar dan de vruchten van zou gaan plukken. Dat was dan ook het lokaas om landen de E.U. binnen te lokken.

Italië gaf dus haar Italiaanse lire op. De Fransen gaven hun Franse franc op en de Nederlanders gaven hun oude vertrouwde gulden op. Op dit moment komen al die landen er dus achter dat ze daarmee ook enorm veel hebben weggegeven aan Europa. Mochten individuele landen nu iets willen beslissen dan worden ze direct weer teruggefloten door de Europese Unie. Op dit moment zien we duidelijk het ontwerp van de globalisten in al zijn glorie waarbij de nationale grenzen helemaal uit de weg worden geruimd. We zijn getuige van hun plan waarbij ze het voor mekaar willen krijgen om Europa te overspoelen met enorme golven van vluchtelingen die uit het Midden-Oosten en Afrika Europa binnenstromen.

Ook in Amerika zagen we dat de voormalige president Trump een muur wilde bouwen tussen de Verenigde Staten en Mexico. Dat plan is door de nieuwe president Biden compleet omver gewalst. Op dit moment komen er honderdduizenden mensen het land binnen vanuit Haïti en nog veel meer andere landen. Het is blijkbaar een vooropgezet plan van de globalisten welke we aan de hand van de Schrift kunnen verifiëren. Een plan dat afrekent met het huidige bestaande soevereine natiestaten-systeem, welke nog niet eens zo heel erg lang geleden werd opgericht door middel van het Verdrag van Westfalen in het jaar 1648. Dit verdrag zorgde ervoor dat de pausen en de Feodale heren niet meer de hoogste autoriteiten waren. Elke afzonderlijke natie was soeverein en ze mochten dan ook vanaf dat moment hun eigen toekomst bepalen.

Welnu, dit alles zal omvergeworpen worden, tezamen met de aankomende ineenstorting. De lezer die de vraag had gesteld is zich er duidelijk van bewust dat er een wereld zal zijn van na de ineenstorting. Een wereld waarin deze achtste koning aan de macht zal komen en die aanbidding van ons zal eisen. Een situatie waarin individuele landen macht zullen krijgen door hun autoriteit weg te geven aan deze heerser die anderzijds machteloos zou zijn.

Ik heb dan ook het vermoeden dat er sprake zal gaan zijn van een bepaalde mate van dwang. Denk eens aan een sterke natie zoals de Verenigde Staten, waarbij er van hen zal worden geëist dat zij hun volledige nucleaire wapenarsenaal moeten overdragen aan de Verenigde Naties. Wie zou er dan nog in staat zijn om zich tegen hen te verzetten? Herinnert u zich ook nog de profetische tekst uit Openbaring 18: “Ze zullen uit angst voor haar pijniging op een afstand staan en zeggen: “Wat jammer, wat jammer Babylon, grote en sterke stad, want in één uur is je oordeel voltrokken!”  

Ze zullen het op dat moment namelijk in hun broek doen van angst.

Oké, hier eindigt dan ook de podcast. We zullen het snel nog een keertje over doen.

Dan rest mij alleen nog te zeggen: Moge Jehovah u zegenen in  uw zoektocht naar de waarheid!

EINDE VAN DE PODCAST