Vaccinatie betreft een zeer controversieel onderwerp. Het moge duidelijk zijn dat er niemand is die graag ziek zou willen worden door Covid. Er zijn echter tal van redenen waarom mensen aarzelen om zichzelf te laten vaccineren. Ten eerste worden nieuwe medicijnen en vaccins normaliter altijd uitvoerig getest gedurende een langere periode om daarmee de veiligheid en werkzaamheid te garanderen. Echter bleek in het geval van deze corona pandemie dat alle veiligheidsmaatregelen die normaal gesproken worden gehanteerd simpelweg overboord werden gegooid. Wat daarnaast ook nog een zorgwekkende factor is, is het feit dat mRNA een compleet nieuwe technologie betreft. Niemand weet nog welk effect deze technologie op de lange termijn zal hebben. Behalve het voorgaande is er ook sprake van nog een ander ongemakkelijk feit: de vaccins bieden namelijk geen volledige immuniteit. Velen die door covid worden getroffen betreffen mensen die ‘volledig’ zijn gevaccineerd.

Tot een aantal weken geleden verkondigde het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen nog dat vaccinatie een persoonlijke keuze betreft. Nu blijkt echter dat het Wachttorengenootschap ineens hun beleid radicaal heeft omgegooid. Niet alleen blijkt dat alle volletijddienaren door het Genootschap worden verplicht om hun vaccinatiestatus aan hen door te geven, maar er blijkt daarnaast ook dat, tenzij men een geldige medische reden kan overleggen, dat er van hen wordt verwacht dat zij zich dienen te laten vaccineren. Wanneer zij echter niet bereid zijn om zichzelf te laten vaccineren dan zullen zij geen deel meer mogen nemen aan de volletijddienst en dienen deze volletijddienaren op te stappen uit hun functie.

Hoewel het Besturende Lichaam deze eis nog niet verplicht heeft gesteld voor de gewone doorsnee Jehovah’s Getuigen, heeft het Besturende Lichaam in hun video update #7 wel duidelijk stelling genomen als zijnde voorstanders van de vaccinaties. Het wordt namelijk op zo’n manier gepresenteerd alsof Jehovah God zelf Zijn goddelijke goedkeuring zou hebben gegeven voor deze controversiële injecties. Zoals in de video van het Besturende Lichaam werd vermeld, zullen Jehovah’s Getuigen namelijk worden gezegend wanneer ze de leiding van Jehovah’s kanaal volgen.

De reden die hiervoor wordt gegeven, is dat Jehovah’s Getuigen, door dit te doen, kunnen genieten van de zogenaamde “kostbare eenheid”. De implicatie hierbij is dat indien u de leiding van het kanaal in deze kwestie niet op wenst te volgen, dat u zichzelf in dat geval schuldig maakt aan het veroorzaken van verdeeldheid, en dat u zich daarmee zelfs schuldig maakt aan het bevorderen van verdeeldheid binnen de gemeente.

Het is daarnaast ook heel erg verontrustend dat het Wachttorengenootschap niet eens officieel heeft erkend dat er ook risico’s kleven aan deze experimentele mRNA-injecties. Er zijn op dit moment namelijk al duizenden mensen overleden als gevolg van deze injecties. Daarnaast zijn er ook al honderdduizenden meldingen geregistreerd van ernstige bijwerkingen. En ondanks dit alles presenteert het Besturende Lichaam dit allemaal nog steeds als zijnde een zegening die door middel van ‘Jehovah’s kanaal’ vanuit de hemel naar de aarde is gezonden!

Uiteraard blijkt dat het Wachttorengenootschap hierbij gebruik maakt van een gaslichttechniek. Gelijktijdig met de video “2021 Besturende Lichaam update #7” werd er op de website JW.ORG ook nog een artikel gepubliceerd waarin de vraag wordt opgeworpen: “Zijn Jehovah’s Getuigen tegen vaccinatie?” Deze vraag wordt meteen aan het begin van het artikel beantwoord:

“Nee. Jehovah’s Getuigen zijn niet tegen vaccinatie. We zijn van mening dat elke christen zelf die beslissing moet nemen. Veel Getuigen van Jehovah kiezen ervoor om zich te laten vaccineren.”

Oké prima, het mag dan wel een persoonlijke beslissing zijn, maar de implicatie hierbij is dat tenzij het uw bedoeling is om moedwillig gemarkeerd te worden als iemand die verdeeldheid zaait, er toch van u wordt verwacht dat u zich zult moeten buigen in nederigheid en dat u de juiste beslissing zult moeten nemen door zonder aarzeling deze instructies van Jehovah’s kanaal op te volgen. Wanneer u dat doet zult u namelijk worden gezegend. Doet u dit echter niet, dan…