Nu het Besturende Lichaam de experimentele mRNA-injecties impliciet heeft goedgekeurd en ze daarmee stilzwijgend deze injecties hebben aanbevolen aan de vele miljoenen Jehovah’s Getuigen wereldwijd, voel ik het als mijn plicht om ook na de afgelopen 20 jaar nog steeds door te blijven gaan met het bewust maken van de mensen met betrekking tot Jehovah’s oordelen.

Maar laten we nu eerst eens een aantal pertinente feiten gaan beschouwen. Hoewel het Besturende Lichaam in eerste instantie was begonnen met te verklaren dat vaccinatie een persoonlijke beslissing betreft, (wat zonder twijfel op zorgvuldige wijze zo werd geformuleerd door de juridische afdeling van het Wachttoren Bijbel Genootschap om zodoende het Genootschap juridisch schadeloos te stellen), heeft het Besturende Lichaam ondanks hun eerdere verklaring alsnog op onbetwistbare wijze hun impliciete goedkeuring gegeven met betrekking tot het zogenaamde vaccin. Wanneer de leiders van de organisatie beweren dat inmiddels vrijwel de gehele Bethelfamilie de mouwen heeft opgestroopt en de injectie heeft ontvangen evenals de bewering dat geen enkele broeder of zuster hierbij ook maar een enkele negatieve bijwerking heeft ondervonden als gevolg van deze injecties, hoe zouden Jehovah’s Getuigen deze verklaringen dan niet kunnen beschouwen als een overduidelijk bewijs van goedkeuring die rechtstreeks afkomstig is van de hooggeëerde woordvoerders van Jehovah’s aardse organisatie?

We zijn hier getuige van een hele bijzondere ontwikkeling. Tot nu toe hield het Wachttorengenootschap zich altijd alleen maar bezig met medische zaken die verband hielden met bloed, waarover de Bijbelse grondslag altijd heel helder en duidelijk is geweest: “onthoud u van bloed”. De enige Bijbelse ondersteuning die men mogelijkerwijs zou kunnen opwerpen voor het aanbevelen van het vaccin zou kunnen zijn wanneer het zou worden verplicht door de superieure autoriteiten. Echter is er op dit moment geen sprake van een overheidsverplichting, althans, nog niet.

Hoewel het Besturende Lichaam ons altijd graag op de hoogte wil houden van het dodental onder Jehovah’s Getuigen als gevolg van de pandemie, zouden we dan ook kunnen stellen dat het Besturende Lichaam ook altijd net zo getrouw verslag doet van de sterfgevallen onder Jehovah’s Getuigen als gevolg van het vaccin? Ook al zou het zo zijn dat er geen enkele van de 17.000 voltijdsmedewerkers van Bethel zou zijn overleden en ook geen enkele ernstige bijwerking zou hebben gehad, dan weten we aan de andere kant ook dat dit niet het geval is wanneer we spreken over de veel grotere groep reguliere Jehovah’s Getuigen. En 17.000 betreft maar een heel klein percentage van de totale acht miljoen Jehovah’s Getuigen wereldwijd.

Indien Jehovah’s Getuigen zichzelf aan de injectie hebben onderworpen als gevolg van de impliciete goedkeuring van het Besturende Lichaam en er zou blijken dat deze schapen op basis van hun goede vertrouwen in het Besturende Lichaam als gevolg daarvan zouden komen te overlijden, zou de hemelse Eigenaar van die schapen deze herders dan niet ter verantwoording gaan roepen? Het is dan ook heel goed mogelijk dat op een bepaald moment de sterfgevallen als gevolg van het experimentele, onbewezen vaccin uiteindelijk het aantal doden als gevolg van covid zal gaan overtreffen. Indien dat zou gebeuren dan zou de opgelopen bloedschuld absoluut aanzienlijk te noemen zijn.

Wat daarnaast nog tragischer is, is dat de sterfgevallen die direct aan covid te wijten waren, zich voornamelijk onder ouderen hebben voorgedaan evenals onder degenen van wie het immuunsysteem is aangetast vanwege een hoge leeftijd en vanwege eventuele onderliggende gezondheidsklachten; terwijl we tegelijk ook kunnen constateren dat het toenemende aantal sterfgevallen en ernstige bijwerkingen die optreden als gevolg van de vaccinaties daarentegen vooral jongere mensen treffen die voorheen helemaal geen last hadden van onderliggende gezondheidsproblemen of comorbiditeiten.

Er bestaat ook nog een overvloed aan bewijs dat uitwijst dat het dodental als gevolg van Covid sterk wordt overdreven of op zijn minst vertekend is, terwijl aan de andere kant tegelijkertijd het aantal sterfgevallen als gevolg van de vaccinaties zwaar wordt onderdrukt en veelal wordt verzwegen in de media.

Om te beginnen moet worden opgemerkt dat gedurende de afgelopen maanden van de pandemie het aantal sterfgevallen als gevolg van andere ziekten vrijwel nihil is gebleken. In de Verenigde Staten bleek bijvoorbeeld de seizoensgriep normaliter een doodsoorzaak te zijn voor enkele tienduizenden mensen per jaar. In een slecht griep-jaar bezwijken er in Amerika zelfs zo’n 70.000 mensen aan de gewone griep. Net zoals in Amerika zien we ook in Nederland dat er gedurende de hele pandemie vrijwel geen mensen meer zijn gestorven aan de griep! Het lijkt dan ook meer dan waarschijnlijk dat een ieder die aan wat voor soort ziekte dan ook bezwijkt en die daarnaast ook toevallig positief is getest op Covid, waarbij de testuitslag wellicht ook nog eens zou kunnen resulteren in een vals positieve uitslag, toch wrijwel altijd wordt geregistreerd als een covid-dode.

Het Besturende Lichaam heeft verklaard dat ze topexperts hebben geraadpleegd die hen zouden hebben geïnformeerd bij het formuleren van hun beleid. Ondanks de juridische disclaimer die ze eerst gaven, namelijk dat het nemen van de prik een persoonlijke beslissing zou zijn, is het feit dat het leiderschap van het Wachttorengenootschap heeft aangekondigd dat ze experts / deskundigen hebben geraadpleegd, overduidelijk bedoeld om daarmee het vertrouwen te bekrachtigen ten aanzien van hun impliciete goedkeuring van de vaccinaties. Bovenal is daarnaast ook nog eens elk lid van het Besturende Lichaam evenals hun assistenten zich zonder enige twijfel bewust van het feit dat Jehovah’s Getuigen de uitspraken van de getrouwe slaaf beschouwen als zijnde even betrouwbaar als de uitspraken van Jehovah God zelf.

We zouden ons met recht mogen afvragen wie deze experts en deskundigen dan wel niet mogen zijn. Wat nog wel het meest verontrustend is, is het feit dat er grote aantallen artsen, medische professionals en virologen zijn (die zonder enige twijfel experts zijn binnen hun eigen vakgebied) die zich openlijk hebben uitgesproken tegen de mRNA-injecties. Als gevolg van de tirannie die uitgaat van het medische establishment, de regeringen, de media en de social media platforms en zoekmachines van Big Tech, zijn de stemmen van deze experts die serieuze en oprechte vragen hebben gesteld over het vaccinatieprogramma de kop ingedrukt en worden deze zwaar gecensureerd. Ik ben absoluut geen medisch expert, maar wanneer ik voor mijzelf spreek dan moet ik toegeven dat zelfs een van mijn eigen YouTube-video’s recentelijk nog is verwijderd door Youtube, enkel en alleen omdat ik in die video sprak over dit onderwerp net zoals ik dat nu ook doe in deze open brief.

Het is daarnaast ook buitengewoon huichelachtig te noemen dat Bethel de vele Jehovah’s Getuigen op strenge toon waarschuwt om geen aandacht te schenken aan vooringenomen nieuwsberichten die zich zouden kunnen concentreren op de wandaden van het Wachttorengenootschap, terwijl ze tegelijkertijd met hun gezicht de andere kant opkijken om vervolgens dezelfde media als betrouwbare informatiebron te gebruiken wanneer het gaat om zaken die Covid-gerelateerd zijn.

Bovendien, aangezien het Besturende Lichaam zichzelf heeft gestort op een medische kwestie, waarbij ze ogenschijnlijk hun stem hebben gevoegd in dezelfde richting als die van het establishment, welke oproept tot algehele vaccinatie, waarom heeft het Wachttorengenootschap dan geen informatie geboden over mogelijke alternatieven? Wanneer men overgaat tot het geven van een medisch advies, zou men dan ook niet een veel breder scala aan mogelijkheden moeten aanreiken in plaats van alleen maar datgene wat aan het publiek wordt opgedrongen door dezelfde partij die normaalgesproken door het Wachttorengenootschap altijd wordt geclassificeerd onder de noemer ‘onderdanen van Satan’?

Aangezien verschillende leden van het Besturende Lichaam hun platform op JW Broadcast vaak gebruiken om hun intense liefde voor de dierbare broeders en zusters te uiten, waarom is er dan niet gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aanbeveling te doen voor de behandeling met hydroxychloroquine of ivermectine, welke beide zeer betaalbare en bewezen medicijnen zijn? Zou dit wellicht kunnen komen doordat de machthebbers, zoals de grote farmaceutische bedrijven en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) massaal de aanval hebben geopend op deze behandelingen?

Een van de meest prestigieuze medische tijdschriften, de Lancet, publiceerde een wetenschappelijk artikel dat vermoedelijk was gebaseerd op uitgebreide klinische onderzoeken die zouden hebben aangetoond dat het middel hydroxychloroquine niet effectief is en zelfs gevaarlijk zou zijn. Een aantal artsen die het medicijn met succes hadden gebruikt om Covid te behandelen, daagden daarop de Lancet openlijk uit om deze bewering te onderbouwen met feiten over dit veronderstelde onderzoek, waarop het artikel ineens werd ingetrokken en deze verdween plotsklaps ook nog eens van hun website. Er bleek achteraf dat er namelijk helemaal geen onderzoek had plaatsgevonden. The Lancet had namelijk een compleet onzinverhaal gepubliceerd. Echter deed dit er verder niet meer toe, want alle nieuwsmedia gingen aan de haal met het oorspronkelijke nieuwsbericht en verzuimden daarna om bekend te maken dat dit oorspronkelijke rapport even snel weer was ingetrokken. We zouden ons dus met recht ook mogen afvragen of de experts en deskundigen die het Wachttorengenootschap zouden hebben geïnformeerd deze en soortgelijke bedrieglijke informatie actief hebben gepromoot.

We moeten ons ook afvragen of deze zogenaamde experts het Besturend Lichaam hebben geïnformeerd dat de vaccins geen blijvende immuniteit bieden, zoals iedereen in eerste instantie wel werd wijsgemaakt. Mensen die op dit moment al twee injecties hebben gehad, krijgen nu ook al te horen dat ze zelfs nog een derde injectie moeten krijgen – een zogenaamde booster-prik. Het lijkt er sterk op dat de farmaceutische industrie van plan is om een programma uit te rollen waarbij men levenslang afhankelijk wordt van allerlei boosterinjecties. Wanneer we het dan hebben over ‘levenslang’ dan zou het zomaar kunnen zijn dat deze periode niet heel erg lang zal duren voor degenen die al deze injecties krijgen toegediend, aangezien elke booster het natuurlijke immuunsysteem van het slachtoffer verder verzwakt.

De Israëli’s hebben gediend als een microkosmos voor dit wereldwijde experiment, waarbij Israël wordt gerekend tot een van de landen met het hoogste percentage gevaccineerden onder de totale bevolking. Men had mogen verwachten dat de pandemie in Israël inmiddels volledig zou zijn verdwenen, echter moeten we zoals de New York Times meldt, constateren dat Israël juist een heropleving van Covid doormaakt onder degenen die “volledig gevaccineerd” waren. En dit is dus wat het Besturende Lichaam heeft aanbevolen aan vele miljoenen Jehovah’s Getuigen?

Wat de farmaceutische promotors verzuimen te melden, is dat degenen die zijn ingeënt, kweekfabrieken zijn geworden voor allerlei varianten van het virus. Dus, terwijl er een gecoördineerde campagne is opgezet om degenen te straffen die zich niet hebben onderworpen aan de injectie, zijn het juist de gevaccineerden die besmettelijk zijn en virulente varianten verspreiden.

Aangezien mRNA-technologie niet eens lijkt op de conventionele vaccins die al vele jaren worden gebruikt en die ertoe hebben geleid dat er vele dodelijke ziekten werden uitgeroeid, zijn daarentegen de uitkomsten van dit vaccinatie-experiment waarbij inmiddels meer dan twee miljard mensen zijn betrokken, alles behalve zeker. Ironisch genoeg was het in 1939 gepubliceerde Consolation Magazine een fervent tegenstander van traditionele vaccinatie en noemde het de vaccinatieprogramma’s zelfs een satanisch plan. Wat is de situatie sindsdien toch veranderd! Op dit moment loopt het Wachttorengenootschap in de pas met het Vaticaan en de WHO van de Verenigde Naties bij het promoten en bevorderen van datgene wat een wereldwijde holocaust van onvoorstelbare proporties zou kunnen gaan worden.

Het Besturende Lichaam heeft nog nooit in de geschiedenis de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het tot struikelen brengen van miljoenen Jehovah’s Getuigen als gevolg van het verkondigen van allerlei valse verwachtingen en talloze wijzigingen van leerstellingen, noch heeft het Besturende Lichaam ooit hun fouten erkend ten aanzien van hun geheime politieke partnerschap met de VN, en ook heeft het Besturende Lichaam nog nooit hun fouten toegegeven ten aanzien van hun mislukte beleid en hebben ze nooit schuld bekend in verband met de tienduizenden kinderen die onder het toezicht van de herders van de organisatie seksueel zijn misbruikt en gemolesteerd. We zijn nu dus aangekomen op het punt waarop Jehovah’s Getuigen ertoe zijn gebracht om deel uit te maken van een enorm wereldwijd medisch experiment dat voor sommigen al heeft geleid tot de dood en voor anderen tot permanent lichamelijk letsel. Op dit moment zou het Wachttorengenootschap onmogelijk nog de verantwoordelijkheid kunnen ontwijken in geval van een negatieve uitkomst.

Ook al zou Bethel hun onschuld verkondigen, dan nog neemt dit niet zomaar hun schuld weg in de ogen van Jehovah God. Integendeel zelfs. Omdat ze weigeren om hun schuld te erkennen, is Jehovah daarom genoodzaakt om hen te straffen, zoals er ook in Jeremia staat opgetekend: Je kleding is zelfs besmeurd met het bloed van onschuldige, arme mensen, terwijl ik ze niet heb zien inbreken; het zit op al je kleren. Maar jij zegt: “Ik ben onschuldig. Hij is vast niet meer kwaad op me.” Nu zal ik een oordeel over je brengen omdat je zegt: “Ik heb niet gezondigd.”  (Jeremia 2:34-35)

Sta nu eens stil bij het elfde hoofdstuk van Zacharia: Dit zegt Jehovah, mijn God: “Hoed de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Hun kopers slachten hen maar worden niet schuldig bevonden. Hun verkopers zeggen: ‘Mag Jehovah worden geprezen, want ik zal rijk worden.’ En hun herders hebben geen medelijden met hen.” (Zacharia 11:4-5)

De kopers van Jehovah’s schapen zijn de vaccinateurs. In werkelijkheid betreffen dit de zogenaamde globalisten, vertegenwoordigers van het rijk, wier doel op lange termijn de regelrechte eliminatie is geweest van de meerderheid van de menselijke zielen op deze planeet – en dan met name van Jehovah’s volk. Daartoe lijkt het er nu dus op dat de eerste fase van deze wereldwijde genocide begonnen lijkt te zijn door middel van het gebruik van speciaal ontworpen biologische wapens, zowel in de vorm van een in een laboratorium gecreëerde virale besmettingsbron alsook de mRNA-jager, als middel om angst aan te jagen als zijnde een methode om de natiën te hoeden en te conditioneren om hen zodoende een wereldregering via de Verenigde Naties te laten aanvaarden. (Zie voor een uitgebreidere bespreking van de profetie van Zacharia het Engelstalige artikel: De komende val van het huis van God)

Gezien de tirannieke drang naar vaccinatiepaspoorten, is het heel goed mogelijk dat na de ineenstorting van het huidige wereldwijde financiële systeem, wat overigens in een oogwenk zou kunnen gebeuren zodra de City of London de centrale banken plotsklaps de opdracht geeft om de rentetarieven aanzienlijk te verhogen, dan is het niet ondenkbaar dat een verplichte vaccinatie een rol zal kunnen gaan spelen als onderdeel van het beeld van het beest dat ervoor zal zorgen dat diegenen die niet met het beest willen meewerken zullen worden weerhouden om te kunnen kopen of verkopen.

Aangezien de verkopers van de schapen de herders betreffen die zeggen “Mag Jehovah worden geprezen, want ik zal rijk worden”, is daarmee ook duidelijk dat deze herders het huidige leiderschap van Jehovah’s Getuigen betreft. Dat kan natuurlijk alleen waar zijn indien Jehovah’s Getuigen ook daadwerkelijk Gods volk zijn — Zijn schapen. Ik ben dan ook persoonlijk van mening dat dit ook daadwerkelijk het geval is.

Gezien het feit dat Jehovah’s Getuigen schromelijk verkeerd zijn geïnformeerd over een breed scala aan profetische zaken die verband houden met de komst van Christus, en dan met name met betrekking tot de verdrijving van Satan en de demonen uit de hemel evenals de dodelijke wond tegen de kop van het beest; wat op dit moment allemaal nog niet heeft plaatsgevonden, inclusief het bovengenoemde illegale politieke partnerschap met de Verenigde Naties en nu dus ook de impliciete goedkeuring van het vaccinatieplan door het Besturende Lichaam, lijkt het er dus op dat de transactie tussen de koper en de verkoper zojuist is voltooid.

Het Wachttorengenootschap heeft Jehovah’s schapen verkocht.

Deze open brief wordt wereldwijd digitaal verspreid onder honderden herders.

Onderstaand treft u een kopie aan van de 2-pagina’s tellende brief van het Besturende Lichaam die onlangs werd verstuurd naar alle voltijddienaren binnen Bethel en in het veld.

GB letter August 8 2021 (1)