Dagtekst woensdag 28 juli

Als die dingen beginnen te gebeuren, ga dan rechtop staan en hef je hoofd op, want je bevrijding is  dichtbij. — Luk. 21:28.

Op een gegeven moment gaan de mensen van wie de religies zijn vernietigd zich misschien storen  aan Jehovah’s Getuigen, die nog wel hun religie hebben. Je kunt je voorstellen wat een opschudding dat zal veroorzaken, ook op sociale media. De volken onder aanvoering van Satan zullen ons haten omdat onze religie als enige niet werd vernietigd. Ze zullen hun doel om alle religies van de aarde weg te vagen niet hebben bereikt. Dan zullen alle blikken op ons gericht zijn. Op dat moment zullen  de volken Gog van Magog worden. Ze zullen zich verenigen voor een grootscheepse kwaadaardige aanval op Jehovah’s volk (Ezech. 38:2, 14-16). Je zou je zorgen kunnen maken over wat er allemaal gaat gebeuren, vooral omdat we niet alle details kennen. Maar één ding is zeker: je hoeft niet bang te zijn voor de grote verdrukking. Jehovah zal ons levensreddende instructies geven (Ps. 34:19).  w19.10 16-17 ˚10-11

Beoefenen Jehovah’s Getuigen hun religie op dit moment? Welnu, hoe beoefent men dan de ware religie? Dat doet men in de eerste plaats door het goede nieuws te prediken en anderen te onderwijzen. Voorheen waren Jehovah’s Getuigen nog goed zichtbaar in het straatbeeld door middel van de straatprediking, met dan wel zonder lectuurkarretje, of gingen ze van deur tot deur om bij de mensen aan te bellen, maar tegenwoordig zijn ze in geen velden of wegen meer te bekennen. Waar Jehovah’s Getuigen vroeger nog regelmatig bijeenkwamen in de Koninkrijkszaal en samenkwamen op grote jaarlijkse congressen, zitten ze tegenwoordig echter thuis met ramen en deuren gesloten, te staren naar Zoom op een computerbeeldscherm.

U kunt ervan verzekerd zijn dat niets van de Wachttoren-organisatie de grote verdrukking zal gaan overleven. En wat betreft het ontvangen van de zogenaamde “levensreddende instructies”: Jezus heeft ons al lang geleden geïnformeerd. wanneer jullie het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt, zien staan waar het niet hoort, moeten degenen die in Judea zijn naar de bergen vluchten.” (Markus 13:14) ; (Mattheus 24:15)

De verwoesting van Jeruzalem staat centraal in vrijwel alle profetieën. Het was het middelpunt van de uitvoerige profetie van Jezus over het besluit van het samenstel. Wat vertegenwoordigt Jeruzalem nou precies? Bethels profeten beweren dat dit Jeruzalem de heidense christenheid voorstelt en dat het zelfs heel Babylon de Grote symboliseert. Deze interpretatie van Bethel houdt echter geen stand wanneer deze wordt onderworpen aan een kritische beproeving.

Wanneer we zelfs nog duidelijker zijn dan blijkt dat net zoals Jeruzalem ooit de stad was waar Jehovah zijn naam liet wonen, dat het profetische Jeruzalem de gemeente van Christus vertegenwoordigt, welke momenteel gebukt gaat onder het rentmeesterschap van het Wachttorengenootschap en zijn theocratische ordening. Echter zal dit niet voor altijd het geval blijven.

Denk eens aan de profetie van Jesaja. Het 32ste hoofdstuk begint door ons voor te stellen aan een koning die zal regeren voor rechtvaardigheid, samen met zijn vorsten, die zullen regeren voor gerechtigheid. We weten dat de man Jezus deze profetie zal vervullen zodra hij weer terugkeert uit de hemel om een begin te maken aan het besluit van het samenstel. De profetie zegt verder: “Want de vesting is verlaten, de rumoerige stad is uitgestorven. O̱fel en de wachttoren zijn voor altijd een woestenij geworden, een paradijs voor wilde ezels, een weide voor de kudden, totdat de geest van boven over ons wordt uitgestort en de woestijn een boomgaard wordt en de boomgaard op een woud gaat lijken.(Jesaja 32:14-15)

Volgens de publicatie ‘Inzicht in de Schrift’ betreft Ofel een verwijzing naar een prominente heuvel in Jeruzalem. Jesaja verwijst in het 29ste hoofdstuk op dezelfde cryptische manier naar Jeruzalem als Ariël. Het is wellicht overbodig om te vermelden dat er ook geen uitstorting van heilige geest had plaatsgevonden in de nasleep van de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs. Echter is het wel van belang om het feit te onderstrepen dat toen de geest van zalving op de 120 oorspronkelijke discipelen werd uitgestort, dat zij zich op dat moment bevonden in een bovenkamer in de stad Jeruzalem.

Hoewel de profetie werd opgetekend in de oudheid, in een tijd van ezels, kuddes en boomgaarden, betreffen dat slechts rekwisieten en symbolen. Net zoals dat het christendom begon met een spectaculair schouwspel van vuurtongen, vergezeld van een ruisende wind die door de stad raasde en mensen naar het huis begeleidde waar de pasgezalfde christenen zich bevonden, zo zal ook het einde van het christendom worden bereikt wanneer “de geest van boven over ons wordt uitgestort”. Het is echter niet zo dat christenen vandaag de dag niet zouden beschikken over de geest. Dat niet. Echter duidt de profetie van Jesaja op een situatie waarbij de volle maat zal worden uitgestort. Paulus sprak over het ontvangen van de geest op dit moment en vergeleek dit met een onderpand voor de daadwerkelijke uitstorting die nog komen gaat. (zie ook 2 Kor.1:22 en Efeziers 1:14)

De Wachttoren zal voor altijd een woestenij worden omdat het niet langer meer nodig zal zijn. Petrus gaf dat ook aan toen hij schreef over de Transfiguratie van Christus, waarvan hij persoonlijk een ooggetuige was geweest. De apostel verklaarde verder: Daardoor is het profetische woord voor ons nog zekerder geworden, en jullie doen er goed aan je aandacht erop te richten als op een lamp die schijnt in een donkere plaats (totdat de dag aanbreekt en er een dagster opgaat) in je hart. (2Petrus 1:19)

Profetie wordt vergeleken met een lamp die schijnt in het donker. Deze is bedoeld om ons door de nacht te leiden totdat de dag aanbreekt. De dageraad symboliseert het aanbreken van de parousia van Jezus, oftewel zijn Tweede Komst. En de dagster die in je hart opgaat symboliseert de volledige verlichting zodat het niet langer nodig zal zijn om nog aandacht te schenken aan profetie. Jezus verklaarde hierover dat dit zou worden vervuld tijdens de oogst, wat het besluit zal zijn van het christelijke stelsel, wanneer de rechtvaardigen zo helder zullen gaan schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader. Dit zullen de vorsten zijn die zullen gaan regeren voor gerechtigheid. Als het daadwerkelijk zo zou zijn geweest dat de parousia in het jaar 1914 zou zijn begonnen, dan zou een Bijbelgenootschap als de Wachttoren-organisatie niet meer nodig zijn geweest. En dat is ook meteen de reden waarom de Wachttoren-organisatie zal worden vernietigd als opmaat naar de daadwerkelijke en authentieke parousia, oftewel: de Tweede Komst van Christus.

De aanval van Gog van Magog zal pas plaatsvinden nadat de verdrukking zal worden verkort. Wanneer dat moment aanbreekt zal de Wachttoren-organisatie ook niet eens meer bestaan. Feitelijk zal de aanval op “Israël” niet een aanval op een religie inhouden, nee, dit zal eerder een directe aanval op het Koninkrijk betekenen, dat zich op dat moment op aarde zal manifesteren in de vorm van de verzegelde uitverkorenen, de vorsten die vanaf dan zullen regeren.