Het is nu anderhalf jaar geleden dat de pandemie de wereld op zijn kop zette. En ook het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen heeft hun steentje bijgedragen aan het omverwerpen van het karretje – niet grappig bedoeld.

Bethel voldeed nauwelijks aan de lockdownregels die vanuit de overheid werden opgelegd; nee, ze gingen daarentegen nog veel verder dan dat! Vertegenwoordigers van de Wachttoren-organisatie hebben zelfs publiekelijk opgeschept dat ze het ijverigste jongetje van de klas waren – waarbij ze hun eigen strikte lockdown aan zichzelf hebben opgelegd, zelfs nog vóórdat de civiele autoriteiten waren overgegaan tot het afkondigen van hun lockdown. En blijkbaar zijn ze daarnaast ook nog van plan om Jehovah’s Getuigen nog langer in hun huizen in lockdown vast te houden, zelfs nadat de lockdown is opgeheven en de maatschappij weer wordt opengesteld. Ondanks het feit dat winkels, kantoren, kerken en scholen hun deuren weer hebben geopend en het leven weer min of meer is teruggekeerd naar normaal, blijft het voor Jehovah’s Getuigen toch nog steeds verboden om samen te komen in hun Koninkrijkszalen en wordt het hen zelfs verboden om op een straathoek te gaan staan met een lectuurkarretje en ook mogen ze geen bezoeken afleggen bij huizen van geïnteresseerden. En terwijl overheidsinstanties in Amerika een massale deur-tot-deur-vaccinatiecampagne aan het voeren zijn, mag daarentegen geen enkele Jehovah’s Getuige hun eigen buren bezoeken. Het zijn inderdaad hele rare tijden waar we ons momenteel in bevinden!

Wat daarnaast nog vreemder is, is dat terwijl het Besturende Lichaam graag periodieke “updates” geeft over de pandemie, waarbij ze regelmatig verslag uitbrengen over het langzaam stijgende dodental om zo de angst onder de Getuigen aan te wakkeren en om tegelijkertijd hun tirannieke lockdown te rechtvaardigen, het Wachttorengenootschap tegelijkertijd ook doet alsof er helemaal niets is veranderd. Neem nou eens als bewijs het Wachttoren-artikel van mei 2021 getiteld: “Behoud een positieve kijk op de dienst”. Voor een organisatie die erover opschept dat ze altijd geestelijk voedsel publiceren op de juiste tijd, wordt de informatie zo gepresenteerd alsof Jehovah’s Getuigen hun bediening nog steeds net zo voortzetten als voorheen. Het is eigenlijk te bizar voor woorden. Zo is het volgende fragment gehaald uit de derde en vijfde alinea:

“Maar in andere landen is de prediking een stuk lastiger voor verkondigers. De mensen zijn bijna nooit thuis en degenen die thuis zijn hebben geen belangstelling. Veel Getuigen vinden het steeds moeilijker mensen thuis te treffen. In sommige gebieden staan veel gesloten flats of zijn zelfs hele wijken afgesloten. Soms is er een portier of beveiliger die iedereen zonder uitnodiging van een specifieke huisbewoner de toegang weigert. Op andere plekken kunnen verkondigers wel van huis tot huis gaan maar is er bijna niemand thuis. Er zijn ook verkondigers die prediken in landelijke of afgelegen gebieden waar maar weinig mensen wonen. Ze moeten misschien grote afstanden afleggen om bij een huis te komen, om er dan achter te komen dat er niemand thuis is! Als je met dat soort uitdagingen te maken krijgt, geef dan de moed niet op. Wat kun je doen om productiever te zijn in je dienst?”

Toegegeven, het klopt inderdaad dat artikelen die in de tijdschriften verschijnen vele maanden voordat ze worden gepubliceerd werden geschreven, Echter is dit artikel wel degelijk ergens in de afgelopen 18 maanden geschreven. Waarom wordt er dan gedaan alsof er helemaal niets is veranderd? Zou het dan niet nuttiger zijn geweest om praktische tips te geven voor het schrijven van brieven of tips ten aanzien van het verrichten van telefonische getuigenis? Misschien zit ik ernaast ofzo. Wellicht is dit artikel wel een paar jaar geleden geschreven. Maar indien dat het geval zou zijn geweest, waarom wordt het dan nu gepubliceerd?

Het verbuigen van de realiteit om iemand te manipuleren heet gaslighting en dat is precies wat het Wachttorengenootschap hier doet. Het betreft gaslighting van Jehovah’s Getuigen. (Zie definitie van gaslighting.)

Het Wachttorengenootschap veroordeelt zichzelf. De verbuigers van de realiteit beweren dat “verkondigers zonder enig belet van deur tot deur kunnen gaan, maar dat ze maar weinig mensen thuis aantreffen.” Wat een onwaarheid!

Sinds de lockdown 18 maanden geleden begon, zaten honderden miljoenen mensen in hun huizen die normaal gesproken niet thuis hadden gezeten. Als gevolg van het feit dat duizenden winkels en bedrijven een tijdlang hun deuren hebben moeten sluiten, heroverwegen veel werkgevers hun bedrijfsmodellen en staan ze hun werknemers toe om fulltime of parttime vanuit huis te werken, ook al zijn de deuren van de meeste kantoren weer geopend. Het is een perfecte gelegenheid voor Jehovah’s Getuigen om mensen te bereiken met een boodschap van troost en hoop. En ondanks het feit dat er vanuit overheidswege geen beperkingen worden opgelegd die het mensen verbiedt om bij iemand thuis aan te bellen, staan de meesters van de Jehovah’s Getuigen dit toch niet toe.

We zien dat het gaslighten verder gaat in paragraaf negen van hetzelfde Wachttoren-artikel:

“Om mensen te bereiken die vaak niet thuis zijn, zijn sommige verkondigers op andere plekken gaan prediken. Straatwerk en het werken met de mobiele lectuurstands blijken goede methoden om mensen te bereiken die in grote gesloten flats wonen. Daardoor is er persoonlijk contact mogelijk met mensen die anders niet te bereiken zijn. Veel verkondigers hebben ook gemerkt dat mensen in parken, op markten en in zakenwijken eerder bereid zijn te praten of lectuur te aanvaarden.”

Velddienst door middel van de lectuurkarretjes zou in het Warwick-museum moeten worden tentoongesteld als onderdeel van de theocratische geschiedenis. Het klopt inderdaad dat grote appartementencomplexen en flatgebouwen veelal ontoegankelijk zijn, ondanks de lockdowns. Dus, waarom zou men dan moeten stoppen met het getuigenis geven met behulp van de lectuurkarretjes? Zelfs gezondheidsexperts hebben wereldwijd (wellicht met tegenzin) toegegeven dat de kans op transmissie van het Covid-virus in de buitenlucht ontzettend laag is. Dit BBC-artikel legt uit waarom dat zo is. Vermoedelijk is slechts een “handjevol” gevallen herleid tot transmissie buitenshuis. De kans om te worden getroffen door een blikseminslag is veel groter. Er is vrijwel geen risico om Covid buitenshuis over te dragen of op te lopen. Dat is simpelweg een feit. Jehovah’s Getuigen konden dus gewoon doorgaan met het geven van getuigenis door middel van de lectuurkarretjes, zonder zich zorgen te hoeven maken dat ze besmet zouden kunnen raken of dat ze anderen zouden kunnen besmetten. Men zou dan zelfs nog voor de show een mondkapje kunnen dragen om andere mensen wat meer op hun gemak te stellen.

Maar nee, de realiteit doet verder niet ter zake. Het Besturend Lichaam heeft beweerd dat ze gezondheidsexperts hebben geraadpleegd om hun inbreng mee te nemen bij het formuleren van het beleid van de organisatie. Meen je dit nou? En deze zogenaamde “experts” zouden Bethel niet hebben geïnformeerd dat het risico van verspreiding van Covid buitenshuis vrijwel nihil is?

In werkelijkheid betreft het enige dat Jehovah’s Getuigen ervan weerhoudt ’om rechtstreeks van gezicht tot gezicht met andere mensen te spreken die anders onbereikbaar zouden zijn’: de bevelen van het Besturende Lichaam. Terwijl de doeltreffendheid van de aanwezigheid op een openbare straat wordt erkend en terwijl er tegelijkertijd ook wordt gedaan alsof er niets is veranderd, wordt het leiderschap van het Wachttorengenootschap publiekelijk ontmaskerd als een tegenstander van datgene wat eerder nog werd erkend als het werk van Christus. Overweeg tot slot eens wat er in de laatste alinea staat geschreven:

“Voor Jehovah is elk mensenleven kostbaar. Hij geeft ons het voorrecht met zijn Zoon samen te werken bij het verzamelen van mensen uit alle volken voordat het einde komt (Hag. 2:7). Onze prediking is te vergelijken met een reddingsactie. Wij zijn als de leden van een reddingsploeg die mensen moeten bevrijden uit een mijn. Hoewel misschien maar een paar reddingswerkers iemand vinden, doen ze allemaal belangrijk werk. Hetzelfde geldt voor onze dienst. We weten niet hoeveel mensen er nog gered worden uit Satans wereld. Maar Jehovah kan elk van ons gebruiken om ze te helpen.”

Het Wachttorengenootschap claimt dat het alle hens aan dek is voor het grote reddingswerk dat Jehovah sponsort. Er is nog maar weinig tijd. Het leven is kostbaar. Het verkondigingswerk is levensreddend. Het is de wil van Jehovah God. Jehovah zal je als dienaar gebruiken mits je jezelf beschikbaar stelt.

Ondertussen hekelde een lid van het Besturende Lichaam Jehovah’s Getuigen die niet in angst leven in een van de “updates” van vorig jaar op JW Broadcast. Hij haalde een spreuk aan over de dwaze persoon die roekeloos doorgaat en het gevaar negeert en hier uiteindelijk de prijs voor betaalt. Het leven is kostbaar. Dat is ook waarom het Besturende Lichaam de Jehovah’s Getuigen niet toestaat om op een straathoek te gaan staan of om bij een huis aan te bellen of om een huisbewoner die ze persoonlijk kennen te bezoeken, of om samen te komen in een Koninkrijkszaal. Het is een grote reddingsoperatie die aan de gang is onder leiding van de Heer Jezus Christus zelf, maar het zou tegelijkertijd veel te riskant en roekeloos zijn om eraan deel te nemen.

Geachte Jehovah’s Getuigen: jullie worden ge-gaslight!

Want je handpalmen zijn besmeurd met bloed en je vingers met fouten.

Je lippen spreken leugens en je tong mompelt onrecht.

Niemand roept om rechtvaardigheid, niemand die naar de rechtbank gaat is eerlijk.

Ze vertrouwen op dingen die niets voorstellen en spreken over wat geen waarde heeft.

 Ze worden zwanger van moeilijkheden en baren wat slecht is. (Jesaja 59:3-4)