Dagtekst woensdag 21 juli

Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah. — Ezech. 2:4.

Tijdens de grote verdrukking zullen we waarschijnlijk een andere boodschap gaan bekendmaken. Nu  prediken we het goede nieuws van het Koninkrijk en doen we moeite om discipelen te maken. Maar  het zou heel goed kunnen dat we dan een boodschap gaan verkondigen die zo hard aankomt als hagelstenen (Openb. 16:21). Misschien gaan we de naderende ondergang van Satans wereld aankondigen. Te zijner tijd zullen we erachter komen wat onze boodschap precies zal zijn en hoe we die zullen bekendmaken. Gaan we dezelfde methoden gebruiken of zullen er andere methoden zijn? Dat zullen we moeten afwachten. In elk geval lijkt het erop dat we het voorrecht krijgen moedig Jehovah’s oordeelsboodschap bekend te maken (Ezech. 2:3-5). Waarschijnlijk zal onze boodschap de volken ertoe provoceren ons voorgoed het zwijgen te willen opleggen. Net zoals we er nu op  vertrouwen dat Jehovah ons in onze dienst steunt, zo moeten we ook dan op zijn steun vertrouwen. We kunnen er zeker van zijn dat onze God ons zal vervullen met de kracht om zijn wil te doen (Micha 3:8). w19.10 16 ˚8-9

Het Wachttorengenootschap heeft niet echt een helder beeld van de zaken – ongeacht het feit dat er vele decennia van onderzoek is verricht door anderszins deskundige Bijbelstudenten. Denken ze nou werkelijk dat er ook maar iemand zal gaan prediken, laat staan een harde boodschap zal gaan verkondigen tijdens een situatie waarin er zonder enige twijfel sprake zal zijn van een nucleaire oorlog? En houd jezelf maar niet voor de gek. Wanneer de grote verdrukking zo hevig zal zijn dat dit het voortbestaan van de mensheid bedreigt omdat er anders geen vlees zal overleven en waarbij goddelijk ingrijpen vereist zal zijn om haar dagen te verkorten, dan betreft deze verdrukking niet slechts een aanval op valse religie.

Jehovah’s Getuigen mogen op het huidige moment al niet eens de straat op met hun Bijbelse boodschap vanwege een rondwarend virus. De grote verdrukking zal zo hevig zijn dat de huidige pandemie hiermee vergeleken totaal in het niet valt.

Er ligt een reden aan ten grondslag waarom het Wachttorengenootschap hierover geen duidelijk beeld kan krijgen. Dit komt namelijk doordat hun fundament in de basis gebrekkig is. De apostel Paulus zinspeelde hierop in 1 Korinthiërs 3:11-15 waar hij het volgende optekende: Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat al is gelegd, namelijk Jezus Christus. Of iemand nu op het fundament bouwt met goud, zilver of edelstenen, of met hout, hooi of stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is, want de dag zal het aan het licht brengen. Het zal onthuld worden door vuur, en het vuur zelf zal aantonen wat voor werk ieder heeft geleverd. Als iemands bouwwerk standhoudt, zal hij een beloning krijgen. Als iemands werk verbrandt, zal hij verlies lijden. Hijzelf zal worden gered, maar dan wel als door vuur heen.”

Sinds CT Russell in het jaar 1874 een kleine Bijbelstudiegroep oprichtte, is de boodschap nooit meer veranderd. De kerndoctrine is altijd al geweest dat Jezus al zou zijn teruggekeerd en dat zijn glorieuze parousia (Tweede Komst) al was begonnen. In het begin werd aangenomen dat de parousia in het jaar 1874 was begonnen. Toen Armageddon na het jaar 1914 maar niet kwam, verschoof het Wachttorengenootschap de parousia en de komst van het Koninkrijk rond het jaar 1930 eenvoudigweg van 1874 naar het jaar 1914.

Omdat zijn Tweede Komst een fundamentele leerstelling van Jezus betreft en omdat de 1914-leer van het Wachttorengenootschap aantoonbaar berust op louter bedrog, is het alsof toegewijde christenen op het fundament hebben voortgebouwd met uiterst brandbare materialen zoals hout, hooi en stro. De daadwerkelijke komst van de Mensenzoon zal een vuurstorm ontketenen, een vuurzee die ervoor zal zorgen dat veel van wat het Wachttorengenootschap heeft voortgebracht zal komen te verbranden. Degenen die hebben gewerkt aan het opbouwen van hun geloof door middel van hout, stro en stoppels, zullen verlies lijden en zullen door het vuur van de twijfel heen moeten gaan lopen om hun beloning in ontvangst te kunnen nemen.

Wat komt er dan na de vuurstorm? Dankzij het feit dat God in zal grijpen zal het de wereld worden toegestaan om nog voor een korte tijd door te gaan. Ondanks het feit dat het Wachttorengenootschap heeft bijgedragen aan het verbergen en het verduisteren van deze zaken, weten we dat de periode na de verdrukking in de Schrift wordt geopenbaard als zijnde een periode van 42 maanden, die ook wel worden uitgedrukt als 1260 dagen en tevens als een ‘tijd, tijden en een halve tijd’.

In Openbaring 11 lezen we vanaf vers 2 het volgende: Maar sla het voorhof buiten het tempelheiligdom over en meet dat niet, want het is aan de heidenen gegeven, en ze zullen de heilige stad 42 maanden lang vertrappen. Ik zal mijn twee getuigen 1260 dagen in zakken gekleed laten profeteren.’ Zij worden afgebeeld door de twee olijfbomen en de twee lampenstandaarden en ze staan voor de Heer van de aarde.”

Er wordt over de twee getuigen geschreven dat ze dezelfde wonderen zullen verrichten die Mozes en Elia ook gemachtigd waren om te doen. De betekenis van Mozes en Elia is dat ze allebei in het transfiguratievisioen verschenen terwijl zij naast de schitterende Christus staan. Met andere woorden: ze stonden voor de Heer van de aarde, althans, in het visioen dan.

Petrus, die samen met Jakobus en Johannes op de berg stond, schreef op een later moment dat ze feitelijk ooggetuigen waren geweest van de parousia van Christus.

Er zal dan met absolute zekerheid een speciale boodschap afgeleverd gaan worden. Deze speciale boodschap zal worden uitgegeven door de dan verzegelde zonen van God aan wie Christus zich rechtstreeks zal gaan openbaren. In tegenstelling tot de onzichtbare parousia-hoax die het Wachttorengenootschap al meer dan een eeuw verkondigt, zal de werkelijke glorieuze manifestatie van Christus enkel worden ervaren door de geroepenen en uitverkorenen. Er bestaat daarom ook geen twijfel over de vraag waarom ze in Openbaring de twee getuigen worden genoemd. Dit komt namelijk doordat ze ook daadwerkelijk zullen gaan getuigen dat ze de glorieuze Heer van de aarde met hun eigen ogen zullen hebben gezien.

Aan het einde van de toegewezen tijdsperiode zal het uit de dood herrezen beest de zonen van God uiteindelijk overwinnen en het beest zal hen dan ook doden. Het zal zijn zoals Jezus over zijn eigen broeders verklaarde: hoe u hen behandelt, is hoe u mij behandelt, oftewel: alles wat jullie voor een van de minsten van deze broeders van mij hebben gedaan, hebben jullie voor mij gedaan.” (Matt 25:40) De wereld zal worden veroordeeld voor het doden van Jezus.