Dagtekst vrijdag 23 april

Wie volhardt tot het einde zal worden gered. — Matth. 24:13.

Onze volharding hangt niet af van gunstige omstandigheden maar van vertrouwen in Jehovah (Rom. 12:12). Jezus’ belofte in de tekst voor vandaag betekent dat je trouw moet blijven, wat voor moeilijkheden je ook meemaakt. Elke beproeving die je nu doorstaat kan je sterker maken voordat de grote verdrukking losbarst. Net als bij volharding komt echte moed van vertrouwen in Jehovah. Hoe kun je je vertrouwen in hem versterken? Door elke dag zijn Woord te lezen en te mediteren over hoe Jehovah zijn volk in het verleden heeft gered (Ps. 68:20; 2 Petr. 2:9). Als we tijdens de grote verdrukking aangevallen worden, zullen we als nooit tevoren moed en vertrouwen in Jehovah nodig hebben (Ps. 112:7, 8; Hebr. 13:6). Als je nu op Jehovah vertrouwt, zul je de moed hebben die nodig is als Gog ons aanvalt. We zijn ervan overtuigd dat we altijd veilig kunnen zijn dankzij Jehovah’s liefdevolle bescherming (1 Kor. 13:8). w19.10 18 ˚15-16

Wat het Wachttorengenootschap in de bovenstaande dagtekst zegt klopt inderdaad – althans, voor wat betreft het ontwikkelen van onze volharding. Het dagelijks lezen van de Bijbel is zonder enige twijfel het meest geloofsversterkende wat we zouden kunnen doen samen met het dagelijks bidden.

We moeten echter allemaal worden beproefd. Jezus werd ook zwaar beproefd. Het is een feit dat de apostel Paulus verklaarde dat Jezus in alle opzichten op de proef werd gesteld en dat hij vrij van zonde bleek te zijn.

Wil een beproeving daadwerkelijk een beproeving zijn, dan moet deze een verleiding of een uitdaging zijn voor ons geloof welke vrijwel altijd komt uit een onverwachte hoek. De frontale aanval blijkt doorgaans in de praktijk namelijk niet erg effectief te zijn. Christenen scharen zich steevast om elkaar heen en putten er moed uit wanneer ze rechtstreeks worden aangevallen. We zagen dat in nazi-Duitsland gebeuren toen Hitler zweerde om de ‘bijbelwormen’ met wortel en tak uit te roeien, zoals hij de Jehovah’s Getuigen destijds noemde. Hij faalde hierin op spectaculaire wijze.

De verreweg zwaarste beproeving die we zouden kunnen ondergaan is wanneer het fundament van ons geloof op zijn grondvesten wordt geschud.

Het is een onbetwistbaar feit dat het geloof van Jehovah’s Getuigen onlosmakelijk verbonden is met het Wachttorengenootschap en zijn Besturende Lichaam. Het is tenslotte Jehovah’s zichtbare aardse organisatie. En dat bedoel ik overigens niet sarcastisch. Ik ben er namelijk ook absoluut van overtuigd dat dit zo is. Ik twijfel er niet aan dat Christus het Wachttorengenootschap op een wonderbaarlijke manier heeft gekoesterd, beschermd, geleid en gebruikt om het werk te voltooien waar Christus zelf bijna 2000 jaar geleden aan was begonnen.

Maar ik geloof daarnaast ook met mijn hele hart in de Bijbel. Ook Jehovah’s Getuigen zullen beweren ditzelfde geloof belijden. Het verschil zit hem echter hierin dat ik de profetische Geschriften onderzoek zonder deze te bezien door de bril van het Wachttorengenootschap. Is dat fout? Zoals ik hierboven al zei, geloof ik bijvoorbeeld dat het Wachttorengenootschap Jehovah’s aardse organisatie is – precies zoals ze zichzelf ook presenteren. En omdat dit ook zo is, krijgt het leiderschap van Jehovah’s aardse organisatie – ook wel bekend als ‘de gemeente van Christus’ de speciale aandacht. Op welke manier dan? Volgens de profetie van Jesaja “heeft Jehovah een geest van diepe slaap over jullie uitgestort. Hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en hij heeft jullie hoofden, de visionairs, bedekt. (Jes 29:10)

In onze moderne tijd schenkt God niet langer meer visioenen en ook spreekt Hij niet langer meer rechtstreeks tot zijn dienaren. Een ieder die iets anders beweert is een leugenaar of lijdt onder demonische waanvoorstellingen. De realiteit laat namelijk zien dat het tegenovergestelde waar is. In plaats van informatie te verstrekken aan degenen die dienen als profeten en visionairs – zijn aardse mondstuk – blijkt dat Jehovah God juist opzettelijk zaken voor hen verborgen houdt. Met welk doel dan? Om ervoor te zorgen dat iedereen kan worden beproefd.

Hierop voortbordurend legt God het probleem evenals de oplossing uit: Jehovah zegt: ‘Dit volk nadert mij met hun mond en ze eren mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij. Hun ontzag voor mij is gebaseerd op de voorschriften van mensen, die hun zijn aangeleerd. Daarom ben ik degene die opnieuw wonderbaarlijke dingen zal doen met dit volk, het ene wonder na het andere. De wijsheid van hun wijzen zal vergaan en het verstand van hun verstandige mannen zal verborgen worden. (Jesaja 29: 13-14)

Omdat het Wachttorengenootschap centraal staat als het middelpunt van het geestelijke leven van Jehovah’s Getuigen en omdat er bij hen diep is ingeprent dat het Besturende Lichaam op aarde de enige spreekbuis is van Jehovah God, valt er verder nauwelijks een onderscheid te maken tussen iemand die oprecht geloof oefent in God en iemand die slechts een volger is van mensen. Deze stelling valt eenvoudig aan te tonen wanneer iemand het Besturende Lichaam openlijk in twijfel trekt. Dit wordt namelijk beschouwd als een ernstige daad van afvalligheid. Jehovah’s Getuigen kunnen dit ook absoluut op geen enkele wijze ontkennen.

Voor wat betreft het opvolgen van de bevelen van mensen, hoeft u echter niet verder te zoeken dan de door het Wachttorengenootschap opgelegde lockdown – die binnenkort zijn tweede jaar ingaat. Slechts een paar jaar geleden nog, zou het ondenkbaar zijn geweest dat Jehovah’s Getuigen niet langer meer op deuren zouden kloppen of dat ze zouden verdwijnen uit het straatbeeld en dat daarnaast ook elke Koninkrijkszaal ter wereld haar deuren zou sluiten. Echter blijkt dat Jehovah’s Getuigen dit zogenaamde ‘nieuwe normaal’ wereldwijd zonder enig verzet hebben aanvaard, omdat de mannen op Bethel dit zo hebben bevolen. Het is het nieuwe normaal dat massaal wordt omarmd. Het stoppen met eropuit gaan in de velddienst evenals het stoppen om nog langer fysiek bij elkaar te komen om te vergaderen in de Koninkrijkszaal – wat ooit beschouwd werd als een essentiële christelijke activiteit evenals een gebod van God – vormt op het huidige moment de nieuwe weg die volgens Bethel zou moeten leiden tot redding. Het Besturende Lichaam beweert op dit moment dat Jehovah’s Getuigen juist levens redden door nu datgene na te laten wat voorheen nog werd beschouwd als essentieel, levensreddend werk.

Jezus raakte ooit eens met opzet een man aan die lichamelijk zwaar te lijden had onder het zeer besmettelijke melaatsheid, ook wel bekend als de ziekte lepra. Toch wordt Jehovah’s Getuigen op dit moment wijsgemaakt dat het veel te riskant zou zijn om zelfs maar de straat op te gaan of om een bijbelstudent thuis te bezoeken of om bijvoorbeeld in kleine groepen bijeen te komen op een manier zoals Jehovah’s Getuigen dit vroeger tijdens de wekelijkse boekstudie altijd deden. En dit allemaal vanwege een virus met een overlevingskans van 99,9%. Stelt u zichzelf dan eens oprecht de volgende vraag: “Volgt u niet slechts de bevelen op van mensen die beweren dat zij namens God spreken en die tegelijkertijd alles schaamteloos aan het tegenspreken zijn waar ze nog maar kortgeleden resoluut voor stonden?”

Jehovah’s Getuigen scheppen erover op dat ze ‘de waarheid’ kennen, dat ze ‘in de waarheid’ zijn en zeggen daarnaast zelfs dat sommigen ‘de waarheid’ verlaten. Als dat waar zou zijn, wat is het dan precies dat Jehovah God voor de getrouwe en beleidvolle mannen heeft verborgen? Dat wat is verborgen, heeft namelijk verstrekkende gevolgen en is heel diepgaand. Het heeft alles te maken met de openbaring van Jezus Christus. De aanwezigheid van Jezus is namelijk het “wonderbaarlijke ding”, het “ene wonder na het andere wonder” dat binnenkort zal worden geopenbaard.

Het Wachttorengenootschap heeft een zeer belangrijke rol gespeeld bij het verbergen van de waarheid over de Tweede Komst van Christus. Dat is wat het betekent wanneer we in de profetie lezen dat Jehovah God een geest van diepe slaap over hen heeft uitgestort en Hij hun ogen heeft gesloten. De slapende profeten en visionairs beweren dat de Tweede Komst al zou hebben plaatsgevonden in het verleden in het jaar 1914. Helaas voor hen blijkt dit niet het geval te zijn. En hoewel de Schrift duidelijk laat zien dat de parousia, openbaring en manifestatie allemaal hetzelfde betekenen en dat wanneer Jezus terugkeert, dat hij zich zal manifesteren aan de uitverkorenen en dat zij hem zullen zien zoals hij is, zijn Jehovah’s Getuigen er tegelijkertijd heilig van overtuigd dat het moment waarop de wonderbaarlijke tegenwoordigheid van Christus zal plaatsvinden, dit niet wezenlijk anders zal zijn dan ten tijde van zijn afwezigheid.

Er bestaat geen enkele twijfel over dat er een vervolging zal gaan plaatsvinden. De werkelijke beproeving zal echter betrekking hebben op ons geloof. Deze beproeving zal namelijk van de gelovigen vereisen dat zij hun band met de Wachttoren-organisatie zullen moeten gaan verbreken. Stelt u zich dat eens voor! Jehovah’s Getuigen zijn ertoe gebracht te geloven dat het Wachttorengenootschap de ark van redding is, terwijl redding in werkelijkheid alleen mogelijk zal zijn voor degenen die zullen vluchten zodra het walgelijke ding staat waar het niet hoort. Of, zoals Jezus dit duidelijk benadrukte: Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om spullen uit zijn huis te halen, en wie op het veld is, moet niet teruggaan om zijn bovenkleed op te halen.” (Matt 24:17)