Dagtekst, donderdag 22 april

Weet dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn. — 2  Tim. 3:1.

Als je na 1914 geboren bent, leef je al je hele leven in ‘de laatste dagen’ van deze wereld (2 Tim. 3:1). Je hebt berichten gehoord over gebeurtenissen die Jezus voor deze tijd voorspelde. Denk maar aan de oorlogen, voedseltekorten, aardbevingen en epidemieën, en aan de mensen die steeds  wettelozer worden en de vervolging van Jehovah’s volk (Matth. 24:3, 7-9, 12; Luk. 21:10-12). En we zien dat mensen zich gedragen zoals Paulus dat heeft voorspeld. Als aanbidders van Jehovah weten we zeker dat we ‘aan het einde van de dagen’ leven (Micha 4:1). Omdat 1914 al zo lang achter ons ligt, moeten we nu wel in het laatste deel van ‘de laatste dagen’ leven. Het einde is heel dichtbij, en dus moeten we het antwoord weten op twee belangrijke vragen: Wat zal er aan het eind van ‘de laatste dagen’ gebeuren? En wat verwacht Jehovah van ons terwijl we die gebeurtenissen  afwachten? w19.10 8 ˚1-2

In de Engelse versie van de bovenstaande dagtekst van het Wachttorengenootschap wordt de volgende vraag gesteld: “Bent u na het jaar 1914 geboren”? Het zal ook ongetwijfeld zo zijn dat u inderdaad pas na 1914 geboren bent. Dit geldt namelijk voor ons allemaal. Waarom zou men überhaupt zo’n onnozele vraag stellen? Van de vele miljarden mensen die vandaag de dag op de aarde rondlopen, zijn er nog slechts enkele mensen over die ook daadwerkelijk vóór het jaar 1914 zijn geboren. Daarnaast is het ook nog zo dat de weinigen die vóór 1914 zijn geboren en die vandaag de dag nog in leven zijn, op dat moment slechts baby’s waren die zich nauwelijks iets bewust waren van de wereldaangelegenheden in de tijd dat C.T. Russell verklaarde dat de tijden der natiën achter ons zouden liggen.

Ik heb medelijden met Jehovah’s Getuigen vanwege het feit dat ze routinematig worden onderworpen aan zulke infantiele vormen van hersenspoeling zoals deze. Ik schaam me dan in het bijzonder voor het Besturende Lichaam en hun ‘assistenten’ die dit soort gewauwel rondbazuinen.

Ik geef al vele jaren mijn commentaar op dit soort uitspraken van het Wachttorengenootschap. Ik moet toegeven dat het me steeds meer energie begint te kosten en dat het steeds vermoeiender voor mij begint te worden. Maar zolang het Wachttorengenootschap doorgaat met het publiceren van leugens, voel ik het als mijn plicht om de mensen erop te wijzen. God, geef mij kracht.

Ten eerste gaf Jezus aan dat degenen die tijdens het climactische besluit in leven zouden zijn, persoonlijk getuige zouden zijn van alle dingen die werden voorzegd. Jezus verklaarde namelijk het volgende: Zo weten jullie ook, als jullie al die dingen zien, dat hij voor de deur staat. (Matt 24:33)

Echter blijkt dat wanneer we het Wachttorengenootschap zouden moeten geloven, dat de enige manier waarop we ons ervan bewust kunnen worden dat we daadwerkelijk in de laatste dagen leven is: door de geschiedenisboeken van de afgelopen eeuw te bestuderen. Zoals de zaken er op dit moment voor staan is niemand persoonlijk getuige geweest van alle dingen die Jezus had voorzegd. Zelfs het Wachttorengenootschap geeft met tegenzin toe dat niet alle voorzegde dingen reeds hebben plaatsgevonden. Zijn mensen op dit moment bijvoorbeeld al bezweken van angst vanwege het gebulder van de woeste zee? (Luk 21:25-26) Het antwoord op deze vraag is uiteraard: nee.

Terwijl het jaar 1914 steeds verder en verder in de vergetelheid raakt, blijkt ook dat de huidige jongere generaties, bestaande uit een steeds groter wordende groep analfabeten en laagopgeleiden maar zeer weinig kennis bezitten over de Eerste Wereldoorlog, de Spaanse grieppandemie, of over andere zaken die te maken hebben met de geschiedenis. Bovendien zou het absurd zijn om te veronderstellen dat God van ons verwacht dat we heel ons geloof baseren op iets dat zich meer dan honderd jaar geleden volgens de geschiedenisboeken zou hebben afgespeeld.

Laten we de beknopte samenvatting van het bewijsmateriaal uit de bovenstaande dagtekst van het Wachttorengenootschap eens nader beschouwen. Hoe zit het bijvoorbeeld met ‘de vervolging van Jehovah’s volk’? Het artikel haalt Lukas 21:12 aan, waarin Jezus het volgende verklaarde: Maar voordat al die dingen gebeuren, zullen de mensen jullie oppakken en vervolgen, en jullie overleveren aan synagogen en gevangenissen. Jullie zullen ter wille van mijn naam voor koningen en bestuurders gesleept worden. Het zal ertoe leiden dat jullie een getuigenis zullen geven.

Het evangelieverslag van Markus voegt daar nog een belangrijk detail aan toe: Ook zal de ene broer de andere overleveren om gedood te worden, en een vader zijn kind, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten doden. En jullie zullen vanwege mijn naam door alle mensen worden gehaat. Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered. (Markus 13:12-13)

Laten we nu, met het voorgaande in gedachten, eens opnieuw kijken naar de verklaring van het Wachttorengenootschap om deze te heroverwegen. Bent u zelf getuige geweest van al de dingen die Jezus had voorzegd? Het klopt inderdaad dat er op dit moment sommige Jehovah’s Getuigen gevangen zitten in islamitische landen en daarnaast is ook bekend dat er een aantal Jehovah’s Getuigen vast zitten in Rusland. Maar betekent dit dan ook meteen dat zij voor koningen en bestuurders zijn gesleept, zoals de profetie heeft voorzegd? Hetgeen dat hier tot dusver het dichtst bij in de buurt kwam was namelijk het walgelijke spektakel waarbij we konden zien dat Besturend Lichaam-lid, Geoffrey Jackson moest verschijnen voor de Australische Koninklijke Commissie (Australian Royal Commission) die onderzoek doet naar het betreurenswaardige kindermisbruikschandaal binnen het Wachttorengenootschap. Jacksons optreden voor de rechtbank was niets minder dan een enorme smaad op de naam van Christus, en vormde absoluut geen getuigenis omwille van zijn naam. Indien dit namelijk een eervolle gebeurtenis had moeten zijn, waarom maakt het Wachttorengenootschap er dan niet uitgebreid melding van?

Is het Besturende Lichaam in staat om een voorbeeld te geven van een situatie waarin op grote schaal familieleden hun eigen naaste familieleden hebben overgedragen om ter dood te worden gebracht? Natuurlijk niet; om de simpele reden dat het niet illegaal is om een christen te zijn in de landen waar Jehovah’s Getuigen gedijen. Dus wat nou wanneer jonge Jehovah’s Getuigen een aantal jaar in een interneringskamp moeten doorbrengen omdat ze gewetensbezwaarden zijn? Over hen kan worden gezegd dat zij in ieder geval nog de steun hebben van hun naaste familie en van de broeders uit hun gemeente.

Jezus heeft echter iets heel anders voorspeld dat we nog niet met onze eigen ogen hebben gezien. Een situatie die we ons nauwelijks zouden kunnen voorstellen. Wanneer we datgene wat er in de Bijbel staat serieus nemen en wanneer we onszelf niet zo gemakkelijk laten misleiden, dan zouden we ons een kleine voorstelling kunnen maken van wat er dan zal gaan gebeuren.

Mensen zijn zich totaal niet bewust van wat zich allemaal in de wereld afspeelt. Dat is ook met opzet zo ontworpen. Er zijn slechts weinig mensen die zich ook echt daadwerkelijk zorgen maken over wat zich momenteel aan het voltrekken is. Nogmaals: helaas zijn dit maar zeer weinig mensen. Het staat buiten kijf dat niemand die leeft in de wereld van het Wachttorengenootschap, zich bewust is van het feit dat het Anglo-oorlogsapparaat de touwtjes stevig in handen heeft en dat het vastbesloten is om de wereld binnenkort in een enorme oorlog te storten. Daarnaast hoeft u zich ook geen illusies te maken dat deze aankomende oorlog zich slechts zal beperken tot een verafgelegen regio. Rusland en China beschikken over de technologische middelen om binnen slechts enkele minuten elk denkbaar land op deze aardbol te kunnen treffen. Ook Amerika beschikt over deze mogelijkheden. Het zal dus absoluut niet zo zijn als tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen piloten van krakkemikkige dubbeldekker vliegtuigen met canvasvleugels handgranaten lieten vallen vanuit een open cockpit. We zullen binnenkort zonder enige twijfel getuige worden van angstaanjagende dingen, evenals grote tekenen uit de hemel. (Luk 21:11)

Stelt u zich eens de verwarring voor die in de hoofden van Jehovah’s Getuigen zal ontstaan wanneer hun 1914-indoctrinatie in een frontale botsing zal komen met de keiharde realiteit! Precies zoals Jezus al had voorzegd: Velen zullen dan struikelen en elkaar haten en elkaar verraden. (Matt 24:10)

Oorlogen resulteren zonder enige uitzondering in de verandering van een samenleving. Deze komende oorlog zal de doodsklap betekenen voor Amerika – het geprezen land van de vrijheid en de thuisbasis van de dapperen (Land of the free and home of the brave). Het wordt zelfs in de Bijbelse profetie beschreven.

Jehovah’s Getuigen zullen dan ongetwijfeld worden beschouwd als vijanden van de staat – ongeacht wat voor soort staat er zal worden opgericht na de ineenstorting van het huidige systeem. Vanaf dat moment zullen christenen zich massaal tegen elkaar keren, precies zoals Jezus ook had voorzegd.

En wat betreft de voorzegde afbraak van de samenleving welke ervoor zal zorgen dat de laatste dagen kritieke tijden zullen zijn die moeilijk zijn om door te komen…, zoals ik al een aantal keer eerder heb opgemerkt zei de apostel Paulus niet dat de mensen in de laatste dagen goddeloos en verdorven zouden gaan worden. Paulus verklaarde namelijk dat de laatste dagen moeilijk zullen zijn om door te komen, juist omdat de mensen op het moment wanneer de laatste dagen zullen beginnen al reeds zo goddeloos zullen zijn. (zie ook artikel: “Hoe weten we zeker dat dit nog niet de laatste dagen zijn?”.) We zijn met eigen ogen getuige geweest van de geleidelijke verderving van de beschaving. Hoe ouder u bent, hoe meer u met uw eigen ogen van dit proces hebt gezien. Volgens de Bijbel gaat dit proces direct vooraf aan het begin van de laatste dagen.

Wat betreft de bovenstaande dagtekst heeft het Wachttorengenootschap over één ding wel gelijk. “Het einde is dichtbij.”