Dagtekst donderdag 15 april

We zijn geen meesters over jullie geloof, maar we zijn medewerkers voor jullie vreugde, want jullie staan vast door jullie geloof. — 2 Kor. 1:24.

Jehovah heeft ons niet het recht gegeven om beslissingen voor anderen te nemen. Iemand die  onnodig regeltjes maakt beschermt zijn broeder niet, hij probeert de meester over zijn geloof te worden. Satan de Duivel blijft proberen om Jehovah’s trouwe aanbidders te vervolgen (1 Petr. 5:8; Openb. 2:10). Hij en zijn handlangers zullen proberen onze aanbidding van Jehovah te verbieden.  Maar er is geen reden om van angst te verlammen! (Deut. 7:21) Jehovah staat aan onze kant en hij zal ons altijd steunen, ook als ons werk wordt verboden (2 Kron. 32:7, 8). Wees net zo vastbesloten als onze broeders in de eerste eeuw, die tegen de gezagdragers in hun tijd zeiden: ‘Oordeel zelf of het in Gods ogen goed is om meer naar jullie te luisteren dan naar God. Wij kunnen er in elk geval niet mee ophouden te praten over de dingen die we gezien en gehoord hebben’ (Hand. 4:19, 20). w19.07 12-13 ˚18-20

Satan is veel sluwer en machtiger dan mensen denken. En dat geldt eveneens voor Jehovah’s Getuigen. Het simpelweg oplezen van een Bijbelvers, zoals het vers dat de apostel Paulus optekende in zijn tweede brief aan de Korinthiërs, waar hij verklaarde: “want we kennen zijn (Satans) plannen” (2 Kor 2:11), betekent daarmee nog niet dat wij daardoor ook automatisch immuun zijn voor de plannen van de Duivel.

Neem nou bijvoorbeeld eens de kwestie omtrent 1914 en de mens van wetteloosheid. Sinds het begin heeft het Wachttorengenootschap altijd beweerd dat Christus al zou zijn gekomen, dat de parousia reeds is begonnen, dat het Koninkrijk al regeert, dat de duivel lang geleden al uit de hemel zou zijn neergeworpen en ook dat de eerste opstanding al is begonnen. Direct daaraan verbonden zijn Jehovah’s Getuigen ertoe bewogen om te geloven dat de kop van het wilde beest al zijn profetische doodsklap zou hebben ontvangen en dat dit beest ook alweer zou zijn hersteld en dat de achtste koning op dit moment al regeert gedurende zijn toegewezen uur, en ook dat de mensenmassa’s op dit moment al het 666 merkteken van het beest zouden hebben ontvangen, enzovoort.

Volgens het Wachttorengenootschap is de mens van wetteloosheid de geestelijkheid van de heidense christenheid. En aangezien Jehovah’s Getuigen ver verwijderd zijn van de invloed van deze geestelijkheid, zou dit volgens het Wachttorengenootschap moeten betekenen dat de werking van Satan, die vanuit de voorzegde mens van wetteloosheid uitgaat, dus geen invloed heeft op degenen die het Wachttorengenootschap “Jehovah’s aanbidders” noemt.

Er blijkt echter dat volgens de geïnspireerde apostel de mens van wetteloosheid wel degelijk een krachtige invloed uitoefent op christenen. Dat is in feite ook de reden waarom Christus Paulus inspireerde om zijn gezalfde medechristenen te waarschuwen voor de verraderlijke invloed van de mens van wetteloosheid. Paulus waarschuwde de broeders in het bijzonder om niet vlug in de war te worden gebracht en om niet in paniek te raken door officieel klinkende verklaringen en blijkbaar ook door geïnspireerde schriftelijke uitspraken waarin wordt verkondigd dat de parousia al zou zijn begonnen en dat de dag van Jehovah al zou zijn aangebroken.

Het valt daarom ook niet te ontkennen dat hetgeen waar Paulus voor waarschuwde, de fundamentele leer betreft van het Wachttoren Bijbel- en Traktaatgenootschap. Het wordt als een ernstige zonde beschouwd – ja, zelfs als een daad van afvalligheid – om de doctrine van het Wachttorengenootschap omtrent het jaar 1914 te verwerpen, ondanks het feit dat deze doctrine aantoonbaar onjuist is. En zouden Jehovah’s Getuigen er dan over moeten opscheppen dat ze niet vatbaar zouden zijn voor de plannen van Satan?

Hoeveel van “Jehovah’s aanbidders” zijn er wel niet uitgesloten omdat ze niet langer de valse leerstelling aanvaarden dat de Tweede Komst van Christus al in het jaar 1914 zou hebben plaatsgevonden? Hoeveel van hen mochten zich niet van het Wachttorengenootschap laten dopen omdat ze de 1914-doctrine niet wilden omarmen? En dit alles terwijl het Besturende Lichaam tegelijkertijd blijft beweren dat ze geen meesters zijn over uw geloof? In de praktijk zijn ze dat absoluut wel.

In het jaar 2005 werd ik uitgesloten. Oorspronkelijk werd ik voor een gerechtelijk comité gebracht omdat ik een brief had gestuurd en verspreid onder duizenden ouderlingen, waarin ik het dubbelhartige partnerschap tussen het Wachttorengenootschap en de Verenigde Naties aan de kaak stelde. Echter hadden de ouderlingen mij op dat moment nog niet uitgesloten vanwege de reden dat ik hier met niemand binnen mijn eigen gemeente over had gesproken. Een aantal maanden later publiceerde ik echter nog een brief waarin ik het Besturende Lichaam aanspoorde om hun spijt te betuigen inzake deze kwestie. Opnieuw gaf Bethel het bevel aan mijn gemeenteouderlingen om een rechterlijk comité bijeen te roepen. Het was tijdens dat tribunaal dat ik openlijk verklaarde dat de 1914-doctrine berust op louter bedrog. Die bekentenis resulteerde erin dat er abrupt een einde werd gemaakt aan deze hoorzitting. Ik werd toen schuldig verklaard vanwege afvalligheid. (De officiële reden die werd opgegeven was het veroorzaken van verdeeldheid, wat volgens de Heilige Schrift overigens geen overtreding is die reden vormt voor uitsluiting.)

Sindsdien heb ik nog maar heel weinig de gelegenheid gehad om persoonlijk met mensen over de waarheid te spreken. Mijn bediening, zoals deze op het huidige moment is, is hoofdzakelijk verlopen door middel van het internet.

Paulus adviseerde christenen om alles te blijven beproeven om daarmee aan te tonen dat we sterk in het geloof zijn. Een aantal dagen geleden was ik in gebed en ik vroeg God om me een teken te geven dat ik nog steeds Zijn goedkeuring had. Ik ging die dag toevallig een avondwandeling maken. (Ik wandel meestal alleen ‘s ochtends) Ik wandelde die bewuste avond niet de route die ik normaal altijd loop. Ongeveer een halve mijl verderop stond daar een buurman van mij die ongeveer even oud is als ik, met wie ik in het verleden weleens kort heb gesproken over de spreekwoordelijke koetjes en kalfjes. Deze buurman zat op dat moment op zijn gemotoriseerde grasmaaier dicht bij de rand van de weg. Hij zette de motor af en we voerden een gesprek. Het gesprek ging eerst over de huidige toestand in de wereld en ging na verloop van tijd over de Bijbel. We waren langer dan een uur in gesprek en onze conversatie eindigde pas toen de zon onderging. Hij stelde mij vele vragen en ik had de indruk dat de antwoorden die ik gaf hem erg aanspraken. Hoe dan ook, het voelde absoluut geweldig om weer eens persoonlijk met iemand te praten en om de geest te voelen stromen, net zoals vroeger. Deze man zei na afloop tegen me dat hij graag nog eens met me wilde praten. Het was grappig dat, terwijl we het gesprek aan het beëindigen waren, deze man tegen me zei: “Je zou een bijbelleraar moeten worden.”

De volgende dag drong het pas tot me door. Ik zou weleens de enige van ‘Jehovah’s aanbidders’ ter wereld kunnen zijn die er op uit gaat om persoonlijk, van gezicht tot gezicht tegen de mensen te prediken. Wat is het toch ironisch. Nadat ik al die jaren werd beperkt tot een soort van internetbediening, heeft Christus een deur voor mij geopend om weer eens deel te nemen aan een meer conventionele vorm van bediening. Ondertussen weten we ook dat het Besturende Lichaam alle Jehovah’s Getuigen heeft bevolen om zich in huis te laten opsluiten. Helaas blijkt dat Jehovah’s Getuigen hier gewillig mee instemmen.

Een aantal dagen geleden heb ik mijzelf ertoe aangezet om de JW-Broadcasting uitzending van april te bekijken. Samuel Herd, een lid van het Besturende Lichaam, verkondigt in deze video dat we God moeten dienen met geheel onze ziel en ons verstand, enz. Vervolgens stelt hij de vraag of verkondigers misschien verouderde en ineffectieve inleidingen gebruiken wanneer zij in gesprek gaan met huisbewoners – waarbij hij dus pretendeert alsof Jehovah’s Getuigen nog steeds van deur tot deur gaan zoals dit in het verleden altijd het geval was. Dit was voor mij te misselijkmakend om nog langer aan te moeten zien. Het zou kunnen dat hij dit verderop in zijn presentatie heeft toegepast op de telefonische prediking. Ik zou het niet weten. Wat ik wel weet is dat dit mijn tijd niet waard was om de volledige video helemaal af te kijken. Maar nu komt het: Het is onderhand al meer dan een jaar geleden sinds het Wachttorengenootschap alle “aanbidders van Jehovah” het bevel heeft gegeven om zich te beperken tot de muren van hun eigen huis, terwijl de meesters tegelijkertijd gewoon blijven doen alsof er helemaal niets is veranderd. Hoe kunnen ze zo traag van begrip zijn – zo losgekoppeld van de werkelijkheid? Over gaslighting gesproken!

Ik daag de Jehovah’s Getuigen uit om de lockdown bevelen van het Besturende Lichaam te negeren. Ik ben tenslotte iemand die verdeeldheid veroorzaakt. Ik daag ‘Jehovah’s aanbidders’ uit om hun meesters binnen de organisatie te confronteren door te beginnen met het gehoorzamen van de hemelse Meester. Wat zou het toch een enorme eer zijn om voor een gerechtelijk comité te moeten verschijnen en om zelfs uitgesloten te worden vanwege het deelnemen aan de openbare bediening en de velddienst.

Op de voorpagina van JW.org staat een artikel over het omgaan met pandemiemoeheid. Jehovah’s Getuigen delen daar persoonlijke ervaringen over hoe ze hiermee omgaan. Sommigen van hen zeggen dat ze proberen om naar buiten te gaan of om een wandeling te maken of om een stukje te gaan fietsen. Natuurlijk is hier helemaal niets mis mee. Naar buiten de frisse lucht in gaan is gezond. Maar denk hier eens dieper over na. Indien Jehovah’s Getuigen zich buiten de deur wagen voor wat lichamelijke beweging en om een luchtje te scheppen, waarom zouden zij dan niet zoals voorheen op de hoek van een straat kunnen gaan staan om het levensreddende nieuws te verkondigen? Oké, ze zouden hierbij zelfs kunnen besluiten om voor de show een mondkapje te dragen. Over welk risico hebben we het hier eigenlijk? We hebben het namelijk over een risico dat absoluut te verwaarlozen is, als die er überhaupt al is. Ik wandelde een andere route en de geest leidde me naar iemand die een enorme honger had naar de waarheid. Toch opereren miljoenen “aanbidders van Jehovah” onder het strikte bevel van het hoofdkantoor om iedere vorm van fysiek contact met andere mensen te vermijden – met inbegrip van medegelovigen in hun eigen Koninkrijkszalen. En zij blijven dan met droge ogen beweren dat zij niet de ‘meesters’ zijn van uw geloof?

De Amerikaanse senator Rand Paul, die tevens een arts is, was onlangs te zien op Fox Business News en hij betwistte het officiële verhaal dat door de mainstream media wordt verspreid. (En overigens ook door het Wachttorengenootschap) Hij wees erop dat jonge mensen een risico lopen van 1 op een miljoen om door Covid te overlijden. De overlevingskans is waarschijnlijk zelfs nog groter dan dat. Volgens het CDC (Center for Disease Control) bedraagt de kans om te worden getroffen door een bliksemschicht 1 op de 500.000. Met andere woorden: Jonge mensen hebben twee keer zoveel kans om door een bliksemschicht te worden geraakt dan de kans dat ze zouden kunnen bezwijken als gevolg van Covid!

Feit is dat de kans dat jonge mensen zelfmoord plegen veel groter is dan het risico dat ze besmet raken door Covid, laat staan dat ze eraan komen te overlijden. Zelfmoord is de tweede belangrijkste doodsoorzaak voor personen tussen de 15 en 24 jaar. Naar eigen zeggen van het Wachttorengenootschap veroorzaakt de lockdown geestelijke gezondheidsproblemen onder de vele Jehovah’s Getuigen. Vooral jongeren hebben veel behoefte aan menselijk contact. Het is een feit dat vóór de pandemie een van de meest verontrustende trends onder jongeren, hun fixatie was op de virtuele of digitale wereld. Ik merkte al jaren geleden op dat je kinderen niet langer meer buiten ziet spelen, fietsen en voetballen in groepen, zoals dit wel normaal was toen ik nog een kind was. Aangezien Covid slechts een minuscuul risico vormt voor jonge mensen, is het Wachttorengenootschap verantwoordelijk voor het ophopen van een geestelijke belasting op de gezondheid die volstrekt ongerechtvaardigd en onnodig is.

Omdat het Wachttorengenootschap de hele populatie van “Jehovah’s aanbidders” er op slimme wijze van heeft overtuigd dat Satan geen invloed uitoefent op de gemeente als geheel, is het Besturende Lichaam in staat gebleken om datgene te doen wat Satan niet heeft kunnen bereiken door middel van een frontale aanval. In de bovenstaande dagtekst van het Wachttorengenootschap staat geschreven dat Satan en zijn handlangers blijven proberen om ‘onze aanbidding van Jehovah te verbieden’. Dat klopt ook als een bus. En wat heeft het Wachttorengenootschap dan gedaan behalve dan het feit dat ze het Jehovah’s Getuigen hebben verboden om nog langer hun aanbidding en openbare bediening te verrichten? En helaas blijkt ook dat er geen enkel woord van protest voortkomt vanuit “Jehovah’s aanbidders” zelf.

Houd hierbij ook goed in gedachten dat de mens van wetteloosheid zichzelf presenteert als een god in de tempel van God. Nadat Jezus was opgewekt in het geestenrijk, werd hij de Sterke God. In die toestand beval hij zijn discipelen ook om erop uit te gaan en om te gaan prediken en om te gaan onderwijzen. De mens van wetteloosheid, die zich verzet tegen elke zogenaamde god, heeft zichzelf hiermee dus verheven boven Christus.

Ondertussen is Jehovah bezig om Zijn militaire krijgsmacht bijeen te verzamelen. Het lijkt erop dat de aankomende wereldoorlog al op het punt staat te beginnen. Ze zijn zich op dit moment aan het voorbereiden op het grote vuurwerk.