Dagtekst vrijdag 5 februari

We halen redeneringen onderuit en ook elke barrière die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. — 2 Kor. 10:5.

Satan is vastbesloten je denken te veranderen. Hij gebruikt allerlei redeneringen om de invloed van de waarheid van Gods Woord te neutraliseren. Satan blijft gebruikmaken van dezelfde vraag die hij Eva in de tuin van Eden stelde: ‘Heeft God echt gezegd dat . . . ?’ (Gen. 3:1) In de wereld, die in Satans macht ligt, horen we vaak kritische vragen als: Keurt God het homohuwelijk echt af? Wil God echt dat je geen Kerstmis en verjaardagen viert? Verwacht God echt dat je bloedtransfusie weigert? Verwacht een God van liefde echt dat je geen omgang hebt met familie die is uitgesloten? We moeten overtuigd zijn van wat we geloven. Als je niets doet aan lastige vragen die in je geest blijven hangen, kunnen het ernstige twijfels worden. Die twijfels kunnen uiteindelijk je denken misvormen en je geloof kapotmaken. w19.06 12-13 ˚15-17

We zouden hier ook nog iets aan de lijst kunnen toevoegen. Om te beginnen de vraag: Keurt God het echt goed dat mannen uit winstoogmerk goederen verkopen die door hardwerkende christenen plechtig aan Hem zijn opgedragen? Als iets aan Jehovah is opgedragen, behoort datgene dan niet aan Hem toe? Tolereert God het wanneer mensen van Hem stelen? (Zie artikel: Hoe durven jullie mijn volk te vertrappen?)

Keurt God het werkelijk goed dat de advocaten van het Wachttorengenootschap geheime deals sluiten in achterkamertjes door middel van het treffen van buitengerechtelijke schikkingen met slachtoffers van seksueel misbruik, waarbij ze hen tegelijkertijd het zwijgen opleggen door hen juridische geheimhoudingsovereenkomsten (gag-orders) te laten ondertekenen, om te voorkomen dat de details bekend worden gemaakt omtrent de misdrijven die door één van Jehovah’s Getuigen tegen hen werden gepleegd? (Zie artikel: Het probleem van de Wachttoren-organisatie omtrent kindermisbruik)

Verwacht God werkelijk van christenen dat zij het gebod van Christus, om discipelen te maken, dienen te gehoorzamen tijdens een pandemie die fataal is voor ongeveer 0,10% van de bevolking? (Zie artikel: Is dit hoe afvalligheid eruitziet?)

Verwacht God echt van christenen dat ze het apostolische gebod dienen te gehoorzamen om het bij elkaar samenkomen niet na te laten, zodra dit ook betekent dat dit resulteert in het minimale risico om besmet te kunnen worden? Verwacht God werkelijk dat jonge en kerngezonde christenen hun christelijke activiteiten dienen voort te zetten, ondanks het feit dat het virus vrijwel geen enkel risico vormt voor deze groep? (Zie artikel: Is het Besturend Lichaam afvallig geworden?)

Is het echt waar dat Jehovah’s Getuigen zich op dit huidige moment al bevinden in een geestelijk paradijs? De Bijbel beschrijft een geestelijk paradijs als een toestand, waarin niet alleen iedereen in hetzelfde gelooft, maar juist vooral omdat er in een geestelijk paradijs sprake is van een totale afwezigheid van slechte een kwaadaardige personen. Wanneer we dit weten dan rijst de vraag: Is het dan niet zo dat er in de loop van de jaren vele duizenden kinderen zijn verkracht en misbruikt door seksuele roofdieren die binnen de muren van de gemeenten van Jehovah’s Getuigen op de loer liggen? (Zie hoofdstuk: Geestelijk Paradijs)

Verwacht God werkelijk van ons dat we ons vertrouwen stellen in mannen die hebben bewezen dat ze onbetrouwbare rentmeesters zijn en die een goedgelovig volk hebben misleid? (Zie artikel: Waar is die pleisterlaag van jullie?)

Heeft God echt zijn goedkeuring gegeven aan het Wachttorengenootschap? (Zie artikel: Ga je binnenkamers in totdat de woede voorbij is)