Opmerking van de Nederlandse vertaler: U kunt ook luisteren naar dit artikel door op de bovenstaande afspeelknop te klikken.

Dagtekst zondag 31 januari

Er is geen waarheid in hem. — Joh. 8:44.

Satans leugens brengen mensen nog meer verdriet en ellende. Ouders die hun kind hebben  verloren, krijgen soms te horen dat God het kind tot zich heeft genomen om een engel in de hemel te zijn. Vermindert die satanische leugen het verdriet, of maakt die het juist erger? De valse leer van het hellevuur is gebruikt om martelingen te rechtvaardigen zoals het verbranden van tegenstanders van kerkleringen op de brandstapel. Volgens een boek over de Spaanse inquisitie geloofden sommige vervolgers misschien dat ze ketters slechts ‘een voorproefje van het eeuwige hellevuur’ gaven zodat ze vóór hun dood berouw kregen en gered werden van de hel. In sommige landen voelen mensen zich gedwongen hun dode voorouders te vereren of aan te roepen om een zegen. Anderen willen hun voorouders gunstig stemmen om te voorkomen dat ze door hen worden  gestraft. Zulke overtuigingen gebaseerd op satanische leugens zijn helaas niet echt vertroostend. Ze leiden juist tot onnodige bezorgdheid of zelfs angst. w19.04 14 ˚1; 16 ˚10

De leugens omtrent de onsterfelijke ziel en het hellevuur worden vrij snel duidelijk voor elke oprechte bijbelonderzoeker. Het is waar dat de demonen hun bedrog verspreiden door middel van verschillende trucs, door bijvoorbeeld gebruik te maken van sensationele verhalen in roddelkranten over mensen die schijnbaar zouden zijn gestorven en die een glimp zouden hebben opgevangen van het hiernamaals en die weer tot leven zouden zijn gekomen om vervolgens hun verhaal over hun bijnadood-ervaring met iedereen te delen. Ook zijn demonen in staat om vanuit het onzichtbare de stemmen na te bootsen van overleden familieleden of bekenden en ze zijn zelfs in staat om spookachtige ectoplasmatische beelden te creëren voor het aangezicht van de door hun in trance gebrachte slachtoffers. Echter zijn degenen die de Bijbel kennen beschermd tegen deze demonische trucjes.

Echter betreffen de gevaarlijkste leugens juist die leugens die men gewillig als de zuivere waarheid omarmt. Die leugens komen voort uit dezelfde satanische bron, maar deze zijn veel moeilijker uit de geest te halen omdat ze worden onderwezen door iemand met autoriteit die men volledig vertrouwt. Dit is dan ook meteen dezelfde autoriteit die tegelijkertijd ook talloze leugens en onwaarheden ontmaskert die door het gros van de mensen wel worden geloofd. De meest overtuigende leugens worden ondersteund door fysieke ‘bewijzen’. Natuurlijk refereer ik hier naar het jaar 1914 en de verraderlijke leugen dat Jezus toen al zou zijn teruggekeerd, evenals de leugen dat Jezus de afgelopen 107 jaar al als koning over de wereld zou hebben geregeerd.

Er is nog nooit een slimmer bedrog geweest dan datgene wat in het hart ligt van het Wachttorengenootschap. De chronologische zeven-tijden berekening lijkt op het eerste oog ontzettend briljant, totdat men daadwerkelijk de onderliggende aannames begint te onderzoeken. In mijn reactie op Rolf Furuli, die zelf trouwens nog steeds niet heeft gereageerd op mijn e-mail, wordt de fundering van de rekenmeesters van het Wachttorengenootschap compleet ontmanteld. Gedurende de afgelopen 20 jaar is er geen enkele Jehovah’s Getuige in staat geweest om deze heilige waarheid van het Wachttorengenootschap tegenover mij te kunnen verdedigen. Geen enkele. Hoe is dat nou mogelijk?

Echter betreft 1914 zoveel meer dan alleen maar een chronologie. Per slot van rekening gebruikte Charles Russell de zeven tijden leer, in combinatie met de mysterieuze piramidologie, om het jaar 1914 al lang voor die tijd te bepalen. En vervolgens brak het moment aan waarop de oorlog in Europa losbarstte. En terwijl de oorlog in Europa voortsleepte, brak in de wereld ook nog eens de Spaanse griep uit. Nu was er dus ook nog eens een keer sprake van een echte pandemie! Het had er inderdaad alle schijn van dat de ruiters van de Apocalyps waren begonnen aan hun vernietigende galop. Ik was totaal overtuigd. Althans, tot het moment waarop ik tot een dieper begrip van de waarheid kwam.

Pas veel later besefte ik dat ik een slachtoffer was. Ik was niet zozeer een slachtoffer van het Wachttorengenootschap maar ik was juist het slachtoffer geworden van een zeer overtuigende demonische misleiding. De apostel Paulus waarschuwde ons hier juist voor toen hij aan de Thessalonicenzen schreef over een werking van Satan die door God zou worden toegelaten. De apostel onthulde ook aan ons dat de Duivel dit zou gaan bewerkstelligen door middel van een menselijke tussenpartij, een zogenaamde ‘mens van wetteloosheid’. Maar de aanwezigheid van de wetteloze is het werk van Satan, met allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen en allerlei onrechtvaardig bedrog, bedoeld voor degenen die vernietigd worden. Dat verdienen ze, want ze hebben de liefde voor de waarheid niet aanvaard, wat ze had kunnen redden. Daarom laat God ze misleiden door een bedrieglijke invloed, zodat ze de leugen gaan geloven. Zo zullen ze allemaal geoordeeld worden omdat ze de waarheid niet geloofden maar plezier hadden in onrechtvaardigheid. (2 Thess. 2: 9-12)

De werking van Satan was al vanaf het allereerste begin werkzaam ten aanzien van de hypnotiserende 7-tijden chronologie. Toen het betreffende jaar aanbrak, zorgde de Bedrieger ervoor dat gelijktijdig ook de Grote Oorlog begon. Het enige dat hier voor nodig was, waren een paar kogels uit het vuurwapen van een huurmoordenaar, aangezien Satan in de aanloop naar dat noodlottige jaar ervoor had gezorgd dat Europa in twee tegengestelde kampen verdeeld was geraakt, met wederzijdse defensieve verdragen, net zoals op dit moment ook het geval is met betrekking tot de NAVO. Wat is dat toch een enorm krachtig duivels werk! De pandemie dook destijds waarschijnlijk op als een natuurlijk gevolg van de miljoenen troepen die rondkropen door de smerige en bloederige loopgraven en die vervolgens weer huiswaarts keerden als dragers van het virus. Tijdens deze oorlog hadden de demonen er ook nog eens een keer voor gezorgd dat de Bijbelonderzoekers werden vervolgd waardoor zelfs de leiders van het Wachttorengenootschap werden afgevoerd naar de gevangenis. Wat was dit toch een overtuigend leugenachtig teken!

Na de Tweede Wereldoorlog schreef de oude wijze van Bethel, een zekere Fredrick Franz, vele boekdelen waarin hij vrijwel praktisch alle Bijbelse profetieën op zo’n slimme wijze interpreteerde dat deze allemaal werden verbonden aan het jaar 1914. Sindsdien heeft het Besturende Lichaam zichzelf alleen nog maar gebezigd met de taak om deze muur van leugens die toen werd gebouwd, in stand te houden, waarbij het Besturende Lichaam de ene laag witkalk na de andere laag witkalk op deze krakkemikkige muur heeft gesmeerd.  Alles wat het Wachttorengenootschap schrijft dat dient ter ondersteuning van de werking van Satan, valt met recht onder de noemer ‘allerlei onrechtvaardig bedrog’.

Het was echter niet mijn taak om Jehovah’s Getuigen uit hun droom te laten ontwaken waarin zij terecht zijn gekomen vanwege de bedrieglijke invloed van het Wachttorengenootschap. Dit is ook überhaupt onmogelijk om voor mekaar te krijgen. Wat echter wel mijn primaire insteek was, was namelijk om de stukadoors erop te wijzen dat hun witkalkproject hoe dan ook gedoemd is om te mislukken. Ik heb alleen slechts uitgevoerd wat Jehovah heeft opgedragen, namelijk: Zeg tegen degenen die met witkalk pleisteren dat hij zal vallen. (Ezechiël 13:11)

Het enige dat nog op de agenda overblijft is dat de Mensenzoon zal komen als een dief in de nacht om vervolgens de wervelstorm te ontketenen. Dat zal dan ook het moment zijn waarop ik verwacht dat ik de vervolgvraag zou mogen gaan stellen: Het zal stortregenen, hagelstenen zullen neerkletteren en hij zal instorten door een krachtige stormwind. Als de muur instort, zal aan jullie worden gevraagd: “Waar is die pleisterlaag van jullie?” (Ezechiël 13:11-12)

Net zoals het geval was tijdens de afgelopen kwart eeuw, leert mijn ervaring mij dat ik ook niet hoef te rekenen op een reactie.