De wereld heeft zwaar geleden onder de verwoestingen van demonische tirannen en meedogenloze heersers sinds het moment waarop Nimrod lang geleden als een machtige jager in opstand kwam tegen Jehovah. In recentere tijden zijn mensen op massale schaal vermoord door mannen zoals Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot en nog vele anderen.

Echter is de werkelijke tiran natuurlijk Satan de duivel. Jezus leerde ons dat Satan de vader van de leugen is en dat hij zijn oppositie tegen Jehovah begon door de eerste mensen tot de dood te misleiden. Als een voorteken van de dingen die nog komen zullen gaan, werd de allereerste mens die uit de oorspronkelijke ouders werd geboren ook een moordenaar. Vierduizend jaar later verklaarde de apostel van Christus het volgende: Want dit is de boodschap die jullie vanaf het begin hebben gehoord: dat we elkaar moeten liefhebben. We mogen niet zijn als Kaïn, die uit de goddeloze voortkwam en zijn broer vermoordde.  (1 Johannes 3: 11-12)

Geen wonder dat de wereld zo’n grote puinhoop is. De god van deze wereld is namelijk een leugenaar en een massamoordenaar. Satan is onderaan de streep uiteindelijk verantwoordelijk voor de dood van elke mens uit de geschiedenis, en dat geldt al helemaal voor de vele miljoenen mensen die zijn afgeslacht in zinloze oorlogen.

Toen Jezus op aarde was, benaderde de Duivel hem met een verleidelijk aanbod. ‘Buig voor me neer’, zei de Verzoeker, en ik zal je alle koninkrijken van de wereld geven. Jezus weigerde om dit te doen.

Hoewel Satan regeert vanuit het onzichtbare, vereist hij toch dat mensen zijn werk uitvoeren. De meesten doen dit veelal onbewust. Echter bestaan er daarnaast ook mensen die een enorm verlangen hebben naar macht, rijkdom en roem. Onder hen zijn er ook een hoop mensen die maar al te graag de bevelen van de Duivel uitvoeren. Niemand zou eraan mogen twijfelen dat er satanische sekten bestaan waarvan de leden willens en wetens de goddeloze aanbidden.

Als u ooit een foto van de Vaticaanse audiëntiezaal hebt gezien, dan heeft u weinig inbeeldingsvermogen nodig om u voor te stellen dat u oog in oog staat met een gigantische slang. En u dacht waarschijnlijk dat u alleen de kriebels kreeg van de congreslocatie van het Wachttorengenootschap welke is ontworpen naar het heidense oog-van-Horus!

De Duivel geeft zijn aanbidders datgene waar ze naar verlangen, op voorwaarde dat ze zijn bevelen nauwgezet uitvoeren. De demonen zouden kunnen vereisen dat ze een kind dienen te verkrachten of zelfs te vermoorden om te bewijzen dat ze getrouw zijn aan hen en dat de demonen hen kunnen vertrouwen. Daarnaast is het ook heel erg triest om te moeten opmerken dat veel van de mensen die deze duistere misdaden begaan, zichzelf bevinden op topposities binnen het leiderschap van deze wereld, althans, op dit moment nog.

Er bestaan op dit moment ook mensen die zich voordoen als lichtdragers die spreken over de satanische cabal, de Illuminati of wat dan ook. Ze zeggen dat zij verslagen dienen te worden. Serieus? Hoe zouden simpele mensen deze door en door slechte bovenmenselijke engelen dan omver kunnen werpen?

Het is niet mijn bedoeling om in de diepe geheimen van Satan te duiken, echter is het wel zeker belangrijk dat we weten wie de vijand is en waar hij toe in staat kan zijn. Op dit moment in onze moderne geschiedenis zijn we als nooit tevoren getuige van de langzame maar onverbiddelijke opkomst van de zogenaamde Luciferiaanse sekte. Tot nu toe opereerden zij altijd vanuit de schaduw. De afgelopen eeuwen lag er op de maatschappij nog altijd een heel dun deklaagje van christelijke beschaafdheid.

Vooral Amerika, het land dat ooit werd gesticht door vrome pelgrims die God vreesden en wiens nageslacht één natie onder God vestigde waarin vrijheid en gerechtigheid voor allen werd nagestreefd, welke als een natie was die als een stad op de heuvel stond – een baken van licht voor de wereld, wordt nu aan alle kanten aangevallen. Het duurt nu niet lang meer voordat de laatste koning aan de macht zal komen en deze laatste koning zal tevens de aardse manifestatie zijn van Satan de Duivel zelf.

Betreft deze ontwikkeling schreef de visionair van Openbaring het volgende: Toen zag ik een ander wild beest uit de aarde opkomen. Het had net als een lam twee hoorns, maar het ging spreken als een draak. Het oefent alle autoriteit van het eerste wilde beest voor zijn ogen uit. En het zorgt ervoor dat de aarde en de bewoners ervan het eerste wilde beest aanbidden, dat van zijn dodelijke wond was genezen. Het doet grote tekenen en laat zelfs vuur uit de hemel naar de aarde komen voor de ogen van de mensen. (Openbaring 13: 11-13)

Uiteindelijk zal de Almachtige God het deksel van de gehele goddeloze kosmos blazen en Hij zal de wereld en haar heersers ontmaskeren als de beestachtige wezens die ze in werkelijkheid zijn. Dat is ook waar de apostel hier over schreef: Maar Jehovah’s dag komt als een dief, en op die dag zal de hemel met gedreun vergaan. De elementen zullen gloeiend heet worden en ontbonden worden, en de aarde en de werken daarop zullen blootgelegd worden. (2 Petrus 3:10)

Er leefde ooit eens een tiran die Nebukadnezar heette. God stond deze koning van Babylon toe om een groot deel van de toenmalige wereld te veroveren. Feitelijk was het zelfs zo dat God het machtige leger van Babylon de opdracht gaf om te dienen als Zijn bestraffingsmiddel. Nebukadnezar moest echter wel worden vernederd. Een engel verdreef hem van zijn troon en gedurende zeven jaar lang leefde hij als een beest in het veld. Vervolgens herstelde God hem op een vastgestelde tijd zodat hij weer de macht kreeg over zijn koninkrijk.

Dat was iets buitengewoons, gezien het feit hoe mensen van nature zijn, wetende dat er ongetwijfeld een hoop machtsbeluste mannen geweest moeten zijn die waarschijnlijk zeer terughoudend zouden zijn geweest om de voormalige vernederde koning zijn troon weer terug te geven. Echter werd het doel van Gods tussenkomst al door middel van Daniël uitgesproken, nog voordat de koning uit zijn paleis werd verdreven: Dit is op bevel van de wachters, dit is op verzoek van de heiligen, zodat de levenden beseffen dat de Allerhoogste de Heerser is over het koninkrijk van de mensheid en dat hij het geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. (Daniël 4:17)

Jehovah heeft zijn vermogen om precies dit te doen duidelijk bewezen – door de laagste onder de mensen aan te stellen als heerser over grote natiën. Neem nou bijvoorbeeld Jozef. Hij werd door zijn eigen broers als slaaf verkocht. Als slaaf had hij het oorspronkelijk redelijk goed. Hij werkte in het huis van Potifar, een ambtenaar aan het hof van de farao. Vervolgens werd hij op grond van valse beschuldigingen in de gevangenis geworpen, waar hij twee jaar lang wegkwijnde. Vanuit deze laagste positie, net iets hoger dan het graf, gaf God aan Jozef de kracht om dromen uit te kunnen leggen. Toen de farao lucht kreeg van het feit dat er een bepaalde gevangene was die in staat was om dromen te verklaren, riep hij Jozef bij zich om zijn dromen voor hem te verklaren. En omdat bleek dat hij hier inderdaad toe in staat was, benoemde Farao Jozef tot de premier van heel Egypte. Een enorme sprong dus, van de gevangenis tot aan de troon.

Ook Daniël werd op soortgelijke wijze verheven vanuit gevangenschap tot aan een hoge positie binnen zowel de koninkrijken van Babylon als Perzië. Ook Esther past in dit rijtje. Jehovah verhief de nederige Hebreeuwse schoonheid om de koningin van Perzië te worden.

Om verder zijn macht te demonstreren, namelijk dat God Degene is die bepaalt welke nederigen door Hem worden verheven tot heersers, is ook alle resterende twijfel de wereld uitgeholpen toen Daniël uit de leeuwenkuil werd gered door bovennatuurlijk ingrijpen. Het ging om dezelfde leeuwen die Daniëls valse beschuldigers verslonden. En ook de drie Hebreeën liepen levend uit de brandende vuuroven en werden gepromoveerd tot hoge posities binnen het koninkrijk Babylon.

Het gaat hier niet alleen om loutere Bijbelverhalen. Het zijn tevens voortekenen van God. Een voorteken is een indicatie van iets dat in de toekomst zal gaan gebeuren. En wat dan precies? Jezus sprak tot zijn geroepenen in de symbolische gemeenten van Openbaring die op aarde zullen bestaan wanneer de dag des Heren aanbreekt. Aan degenen in Smyrna schreef de Heer: Wees niet bang voor het lijden dat je te wachten staat. De Duivel zal ermee doorgaan sommigen van jullie in de gevangenis te gooien, zodat jullie volledig op de proef worden gesteld. Tien dagen lang zullen jullie het zwaar te verduren hebben. Bewijs dat je trouw bent, zelfs tot de dood, en ik zal je de kroon van het leven geven. (Openbaring 2:10)

Merk hier op dat we hetzelfde scenario zien: vanuit de gevangenis naar het dragen van de kroon van onsterfelijk leven. Jezus besloot zijn boodschap aan de zeven gemeenten met de woorden: “Wie overwint, zal ik met mij op mijn troon laten zitten, net zoals ik heb overwonnen en met mijn Vader op zijn troon ben gaan zitten. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.” (Openbaring 3:21-22)

Om te overwinnen, moet het merkteken van het beest worden geweigerd en moet de laatste getuigenis succesvol worden afgelegd.

Dus terwijl liberalen en globalisten proberen om de bestaande orde omver te werpen en terwijl de conservatieven en patriotten aan het worstelen zijn om het huidige systeem in stand te houden, is de werkelijke oorlog daarentegen nog helemaal niet begonnen. Vergeet de waanideeën van het Wachttorengenootschap omtrent het jaar 1914. Haal dit simpelweg uit je hoofd. Het hele 1914 verhaal betreft de werking van Satan om de uitverkorenen te misleiden door hen te laten verbeelden dat de oorlog op dit moment al gaande is terwijl dit niet waar is. Echter, gezien het tumult dat op dit moment in de wereld aan het ontstaan is, kan het niet anders dan dat het einde nabij moet zijn. Dat wil zeggen, het begin van de tijd van het einde.

De draak werd woedend op de vrouw en ging weg om oorlog te voeren tegen de overgeblevenen van haar nageslacht, die zich aan de geboden van God houden en de taak hebben over Jezus te getuigen. (Openbaring 12:17)