Opmerking van de Nederlandse vertaler: Klik op de bovenstaande afspeelknop indien u de audio-stream van dit artikel wilt luisteren.

Er is bijna een kwart eeuw verstreken sinds ik mij voor het eerst in de boeken van de profeten begon te verdiepen en ik ontdekte dat de omverwerping van Tyrus en Egypte een voorafschaduwing voorstelt van de plotselinge ondergang van het huidige Anglo-Amerikaanse duo. Dit is ook wat er wordt uitgebeeld in het 13de hoofdstuk van Openbaring als zijnde de dodelijke wond tegen een van de koppen van het profetische beest. Het komt er op neer dat ik weet hoe het zal gaan eindigen alleen weet ik niet precies hoe het zal gaan beginnen.

Toen de door de Britten gefinancierde Saoedische terroristen als kamikaze-piloten de torens van het World Trade-Center en ook het Pentagon binnenvlogen, waardoor het voorwendsel werd gecreëerd om de nimmer eindigende oorlogen in het Midden-Oosten en Zuid-Azië voort te zetten, toen verwachtte ik eigenlijk dat dit rechtstreeks zou uitmonden in de Derde Wereldoorlog. Het moge duidelijk zijn dat dit niet is gebeurd. Echter heeft die gebeurtenis er wel toe geleid dat ik vanaf dat moment begon na te denken over het opzetten van een website.

Toen in 2008 een aantal belangrijke spelers binnen de financiële wereld, Wall Street hadden opgeblazen, leek het alsof de gigantische, speculatieve derivatenzeepbel op het punt stond om te imploderen. Ik veronderstelde toen dat het wereldwijde domino-spektakel zou gaan beginnen. Echter bleek dat de Amerikaanse belastingbetalers als reddende engel over de brug kwamen met ongeveer 23 biljoen dollar om daarmee een reddingsoperatie te bekostigen. Het leek erop alsof alles weer terug was gegaan naar ‘normaal’. Feitelijk is die zeepbel sindsdien ongeveer in omvang verdubbeld.

Vervolgens bleek dat er in september van het jaar 2019 alweer een grote bank in de afgrond was gevallen. Niemand heeft tot nu toe bekend durven maken welke bank dit precies was. Het maakt eigenlijk ook niet zoveel uit dat we dit niet weten. De Amerikaanse Federal Reserve trad vervolgens op door te beginnen met hun nachtelijke repo-operatie en begon met het rondpompen van enorme hoeveelheden dollars. Wat aanvankelijk begon met enkele miljarden dollars per dag groeide al snel uit tot honderden miljarden dollars tegen het einde van het jaar. Vervolgens werd het virus op de wereld losgelaten en groeiden deze honderden miljarden uit tot biljoenen dollars.

Als gevolg van de lockdowns worden kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers economisch verpletterd en vanaf 1 januari 2021 zal het wettelijke verbod op huisuitzettingen worden opgeheven, waardoor er hoogstwaarschijnlijk vele miljoenen mensen dakloos zullen gaan worden. Ondertussen heeft het geld dat het financiële systeem wordt ingepompt de aandelenmarkten laten stijgen tot ongekende hoogten. De rijken die eerst slechts miljardairs waren zijn nu ondertussen uitgegroeid tot multi-miljardairs.

Wat we hier feitelijk zien gebeuren is dat de centrale banken de wereld aan het opkopen zijn, terwijl ze tegelijkertijd de stroom van leningen en krediet aan het afknijpen zijn voor bedrijven die normaal gesproken levensvatbaar zouden zijn en nu dus ten onder zullen gaan. De elite achter deze centrale banken hebben ook openlijk verklaard dat het hun bedoeling is om een “grote reset” te forceren. Uiteindelijk is het Britse rijk (ook wel bekend als globalisten) van plan om het natiestaatsysteem volledig af te breken door de economische beleidsvorming en de kredietuitgifte over te hevelen van soevereine landen naar particuliere ondernemingen. Blackrock wordt hiervan de beheerder. We mogen niet gaan verwachten dat hun zogenaamde reset iets anders zal blijken te zijn dan een gecontroleerde ineenstorting van het wereldwijde financiële systeem zoals we die nu kennen. Het in Londen gevestigde imperium is zich maar al te goed bewust van het feit dat hun hele financiële systeem al diep in het bankroet zit en dat het tot uitsterven is gedoemd. Ze stellen wanhopig alles in het werk om ervoor te zorgen dat, zodra alles in elkaar zal storten, er geen Roosevelt-achtige president zal zijn die de macht bezit om de banken failliet te laten gaan. Juist het tegenovergestelde. De banken zijn van plan om de regeringen, en vooral Amerika, onder curatele te laten stellen.

De financiers hebben heel duidelijk laten zien dat Donald Trump geen tweede termijn als president mocht krijgen. Hij is voor hen gewoon te gevaarlijk en onberekenbaar. Trump had de Verenigde Staten al teruggetrokken uit het klimaatakkoord van Parijs. Dit klimaatakkoord verplicht de aangesloten landen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen – wat feitelijk leidt tot een genocide op hun eigen bevolking onder het mom van het redden van de planeet.

Om ervoor te zorgen dat er in de Verenigde Staten een bestuurbare en kneedbare president zou worden geïnstalleerd, namen de globalisten geen enkel risico. Ze hebben gefraudeerd tijdens de verkiezingen door middel van het africhten van de stemmachines en door middel van ouderwetse regelrechte stemfraude met valse stemmen. Door middel van hun mainstream mediakanalen die op de maat dansen van hun poppenmeesters bij de CIA en MI6, werd de verkiezingsuitslag onmiddellijk uitgeroepen tot de meest eerlijke verkiezingen die ooit zijn gehouden.

Nu het nieuwe jaar steeds dichterbij komt, valt er nog te bezien hoe de verkiezingen verder zullen verlopen. Trumps hoofd van de inlichtingendienst heeft onlangs verklaard dat er mogelijk toch geen Biden-regering zal komen. Ondertussen lopen er nog enkele juridische procedures, ook al heeft het Hooggerechtshof tot dusver geweigerd om hieraan mee te werken. Zolang Trump echter in zijn functie blijft zitten als President, oefent hij een enorme, verstrekkende macht uit.

Ironisch genoeg heeft Trump, omdat de globalisten de Rusland hoax hebben gebruikt om het hele presidentschap van Trump te ondermijnen, verschillende executive-orders ondertekend die de president in staat stellen om specifieke maatregelen te nemen tegen buitenlandse inmenging bij de presidentsverkiezingen. Omdat de Dominion-servers en Smartmatic-software die gebruikt werd in de stemcomputers, eigendom zijn van buitenlanders, en omdat de Dominion-stemmachines ook nog eens een keer in strijd zijn met de federale wetgeving, doordat deze computers gekoppeld waren aan het internet, en de stemmen dus zelfs de oceaan over werden gestuurd naar een Dominion-server ergens in Duitsland, heeft Trump dus het wettelijke recht om de verkiezingen te verwerpen en is hij ook gemachtigd om alle Amerikanen te laten arresteren die schuldig worden bevonden van deelname aan deze internationale samenzwering tot het plegen van deze grootschalige verkiezingsfraude. Dit is echt iets ongehoords!

Door zich te beroepen op de zogenaamde ‘Insurrection Act’ en door een staat van beleg af te kondigen, zou de president de wettelijke rechten van verraderlijke samenzweerders kunnen afnemen om hen vervolgens als vijandige strijders te behandelen en hen voor onbepaalde tijd op te sluiten op zogenaamde zwarte locaties (black sites), zoals bijvoorbeeld die op Guantanamo Bay in Cuba. Indien Trump tot deze actie zou overgaan dan zou de Amerikaanse natie uitbarsten in een totale burgeroorlog. Indien Trump geen actie onderneemt, dan zullen patriotten het heft waarschijnlijk toch in eigen handen nemen. En maak je geen illusies. De overgrote meerderheid van de 50 miljoen wapenbezitters in Amerika, die normaal gesproken gezagsgetrouwe burgers zouden zijn, zullen niet toestaan dat de verkiezingen hen zullen worden afgenomen. Hoe dan ook, er lijkt voor deze hele krankzinnige situatie geen vreedzame oplossing voor handen te zijn.

Dit is dus helaas de huidige status quo.

Patriottische Amerikanen zouden misschien een tijdelijke overwinning kunnen behalen; Ik zou het niet weten… Echter zijn ze zich aan de andere kant ook niet bewust van de oordelen van Jehovah. (Helaas hebben Jehovah’s Getuigen zelf hier overigens ook geen flauw benul van.) Jehovah heeft zijn profetische besluit uitgevaardigd, dat het grotere Egypte zal worden uitgeleverd aan een harde meester. De tirannen van de natiën zullen aan hun trekken komen. Jazeker, God heeft Amerika al die tijd gezegend, echter is nu bijna de tijd aangebroken voor de volgende fase van Jehovah’s grootse voornemen: de oordeelsdag, ook wel bekend als de tijd van het einde of het besluit van het samenstel van dingen of natuurlijk als: “de grote dag van Jehovah”.

Indien Trump in het Witte Huis zal blijven zitten in zijn huidige functie, zal dit de globalisten dwingen om iets heel smerigs te gaan doen, misschien zelfs wel een nucleaire aanslag? Nogmaals, ik kan het niet met zekerheid zeggen. Maar wat ik wel weet, is dat het niet uitgesloten is, dat de krachten die zich tegen Amerika hebben opgesteld en die zich ook verzetten tegen de voortzetting van het wereldwijde natiestaatsysteem, absoluut bereid zijn om over lijken te gaan, waarbij zelfs een wereldwijde genocide, evenals een vernietiging op een schaal die de verbeelding tart, zeker tot de mogelijkheden behoort. Zij vormen de aanvoerders van Jehovah’s militaire macht.

En bedenk ook eens, dat toen Jehovah Babylon aanstelde als Zijn bestraffingsmiddel, dat Nebukadnezar na deze aanstelling vele natiën omver heeft geworpen – waaronder ook Tyrus en Egypte, en uiteraard Juda. En dat de reden waarom God werd gedwongen om zulke extreme maatregelen te nemen, was omdat Zijn volk tegen Hem in opstand was gekomen. De meedogenloze Babylonische moloch heeft in ieder geval een enorm verstrekkende schaduw geworpen.

Zoals de zaken er nu voorstaan, heeft het Besturende Lichaam geweigerd om zich te laten corrigeren. Feitelijk verzetten ze zich op dit huidige moment openlijk tegen Christus Jezus door de wereldwijde bediening op te schorten en door wereldwijd de deuren van elke gemeente te sluiten. Natuurlijk is er wel degelijk sprake van een pandemie. Maar zoals ik al in een eerder artikel heb opgemerkt, klopten de vrijwilligers van de Amerikaanse Republikeinse Partij het afgelopen jaar tijdens de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen van november, elke week op ongeveer een half miljoen huisdeuren om steun te zoeken voor hun eigen politieke presidentskandidaat. Ondanks dat blijkt dat er totaal geen sprake is van een massale uitbraak of sterftegolf als gevolg van hun verkiezingscampagne. Echter blijkt dat tijdens diezelfde periode, Jehovah’s leger van onverschrokken dienaren, allemaal in hun eigen huizen zitten ondergedoken. Daarom zal Jehovah ook de stortvloed gaan ontketenen.

Het is interessant om op te merken dat het boek Ezechiël zeven hoofdstukken heeft gewijd aan het oordeel dat over Tyrus en Egypte zal komen. Het opvolgende hoofdstuk keert weer terug naar Ezechiël in zijn hoedanigheid van wachter. Jehovah sluit af en zegt tot Ezechiël: Ze zullen je woorden wel horen maar er niets mee doen. Wanneer het uitkomt — en het zal uitkomen — zullen ze moeten weten dat er een profeet bij hen was. (Ezechiël 33:33)

Hoewel niemand precies de dag of het uur weet waarop de storm uiteindelijk zal losbarsten, zullen zelfs de blinde zieners van Bethel op het moment dat de storm losbarst zich gaan realiseren dat ik al die tijd gelijk heb gehad.