Amerika heeft talloze oorlogen gevoerd tegen het Britse rijk, waaronder de oorspronkelijke Revolutie, de oorlog van 1812 en de grote Amerikaanse Burgeroorlog (de Confederatie werd gesteund door de Britten). De republiek is ook het slachtoffer geworden van talloze Britse complotten en moordaanslagen. De Eerste Wereldoorlog werd grotendeels georkestreerd door koning Edward VII met als doel om te voorkomen dat Duitsland het Amerikaanse economische model zou overnemen. Hoewel de koning niet lang genoeg in leven bleef om het met zijn eigen ogen te kunnen zien, slaagden de allianties die hij had opgericht er wel in om Europa de ondergang in te storten door middel van zinloos bloedvergieten.

Vrijwel direct na de Eerste Wereldoorlog richtten de Britten de Volkenbond op met de bedoeling om deze te gebruiken als basis voor een wereldregering. Dat plan mislukte grotendeels omdat de onafhankelijk denkende Amerikanen weigerden om eraan mee te doen. Dat vormde voor de Britten de reden om een langetermijnplan op te zetten om Amerika in zijn geheel te heropvoeden. Om dit te kunnen bewerkstelligen werd de Council on Foreign Relations opgericht als de Amerikaanse tegenhanger van het Royal Institute of International Affairs. Dit instituut werd gebruikt als een instrument om het Britse imperialisme te injecteren in het Amerikaanse politieke systeem. De praktijk heeft uitgewezen dat dit plan bijzonder succesvol is gebleken. Dit werd vooral duidelijk sinds het jaar 2001. De C.F.R. is bijvoorbeeld een van de belangrijkste promotors van het genocidale plan om de Amerikaanse industrie omver te werpen onder het mom van het redden van de planeet in verband met de CO2 uitstoot.

Het is vanaf het begin altijd al de bedoeling geweest van het Britse Rijk om de militaire macht van Amerika in hun eigen voordeel te gebruiken door hen in te zetten als ‘de domme reus van Londen’. De Brits / Saoedische aanval op New York en het Pentagon vormde het voorwendsel om de eeuwigdurende oorlog tegen het terrorisme te kunnen lanceren. Sindsdien heeft de domme reus van Londen al talloze natiën verpletterd die niets te maken hadden met het promoten van islamitische terreur. In het Midden-Oosten, Zuid-Azië en Europa werden honderden militaire bases opgezet om Rusland en China te omsingelen.

Het project liep tegen een muur op toen Rusland zich er in Syrië mee ging bemoeien en de terreurnetwerken uitschakelde die door de Anglo-Amerikaanse oorlogsmachine werden aangestuurd. Vervolgens werd toen Donald Trump tot president gekozen. Deze onbezonnen president deed de belofte dat hij ervoor zou zorgen dat er een einde zou worden gemaakt aan de eindeloze oorlogen en hij heeft zichzelf toen als gevolg daarvan automatisch tot aardsvijand gemaakt van het industrieel-militaire complex. Tijdens zijn eerste termijn is Trump de enige Amerikaanse president uit de recente geschiedenis geweest die voor de verandering niet massa’s mensen heeft vermoord. Dat is ook de reden waarom er in de afgelopen vier jaar een staatsgreep werd uitgevoerd door de CIA en de FBI in samenwerking met de Britse inlichtingendienst. Tijdens dit proces hebben de reguliere media onomstotelijk laten zien dat ze als spreekbuis hebben gediend om Britse propaganda te verkondigen aan het volk. Ook de tech-reuzen van Silicon Valley hebben eveneens plichtsgetrouw alle bevelen opgevolgd om de waarheid stelselmatig te onderdrukken.

Of de Covid-crisis nu wel of niet een daad van biologische oorlogsvoering was, het mag onderhand wel duidelijk zijn dat de pandemie wordt gebruikt om landen omver te werpen door het midden- en kleinbedrijf te verstikken door middel van onnodige lockdowns. Echter heeft zelfs dat er niet voor gezorgd dat deze veerkrachtige president ten val werd gebracht. Uit angst voor de herverkiezing van Trump heeft de globalistische cabal al een plan in gang gezet om de verkiezingen ongeldig te laten verklaren en om tegelijkertijd zoveel mogelijk chaos te creëren. Ondertussen slaan een recordaantal Amerikaanse burgers grote hoeveelheden wapens in en bereiden ze zich daarnaast ook nog voor door munitie en voedselvoorraden aan te leggen. Ongeacht wat de uitkomst van de verkiezingen zal zijn lijkt het erop dat chaos en tumult onvermijdelijk zullen zijn. Zelfs het scenario van een enorme burgeroorlog behoort nu tot de reële mogelijkheden.

Het enige dat nog het complot in de weg kan staan waarmee wordt geprobeerd om de verkiezingsuitslagen ongeldig te laten verklaren, is het scenario waarbij Trump zo’n grote verkiezingsoverwinning zal behalen, die zo ontzettend overweldigend is dat er geen enkele discussie of twijfel zal zijn dat hij de verkiezingen ook daadwerkelijk gewonnen heeft. Wanneer dit scenario realiteit zal worden dan mogen we erop rekenen dat er een veel krachtigere reactie zal komen  – misschien zelfs een ‘false flag’ nucleaire aanval of een georkestreerde ineenstorting van de wereldeconomie. Er staat op dit moment enorm veel op het spel. Wanneer Trump wint met een overweldigende meerderheid dan zal hij voldoende politieke steun hebben om te beginnen met het vervolgen van degenen die verantwoordelijk zijn geweest voor de staatsgreep en Trump zou deze personen kunnen laten opsluiten in de gevangenis, en dat weet deze elite maar al te goed. De voormalige president en vice-president zouden zelfs strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. En daar blijft het niet bij. De Lords van Londen vrezen ervoor dat zodra Trump eenmaal helemaal los gaat, dat hij vervolgens door zal pakken om hun globalistische wereldsysteem te ontmantelen waar ze al die tijd al aan hebben gewerkt. We weten in elk geval één ding zeker: het beest zal de wereld eerder tot ontploffing brengen dan dat dit plan zal worden uitgevoerd.

We zullen zeer binnenkort gaan meemaken wat de uitkomst zal worden. Zet u zich maar alvast schrap voor wat er gaat komen.